Garbės piliečiai

0001_brigys_1613130703-8d5da9c5c5da1314ec5592e58f2fb571.jpg

JONAS BRIGYS (1963)

Jonas Brigys gimė 1963 m. balandžio 26 d. Surmantų kaime, Raseinių rajone. 1970–1973 m. mokėsi Mankūnų ir Mituvos (Raseinių raj.) pradinėse mokyklose, 1973–1981 m. tęsė mokslą Juodaičių (Jurbarko raj.) vidurinėje mokykloje.
0001_navakauskiene_1570091901-16ed610c150753e44b299d6fc4ae4b5d.jpg

MARIJONA BIRUTĖ NAVAKAUSKIENĖ (1941)

(pedagogė, muziejininkė, kraštotyrininkė, publicistė, visuomenininkė) Gimė 1941 m. lapkričio 14 d. Montviliškių k., Šiaulėnų vlsč., Radviliškio r. Baigusi Šiaulėnų vidurinę mokyklą, Vilniaus pedagoginiame institute (Lietuvos Edukologijos universitetas) įgijo istorijos-geografijos mokytojos specialybę.
0001_maciukevicius_1570091796-6767e6fbb97a7480f2ec13ed1d43d4e3.jpg

JONAS MAČIUKEVIČIUS (1939-2021)

(poetas, prozininkas, visuomeninis ir politinis veikėjas) Gimė 1939 m. rugpjūčio 17 d. Ginaičių k., Raseinių r. 1947–1953 m. mokėsi Požečių septynmetėje mokykloje, 1953–1956 – Betygalos vidurinėje mokykloje. 1956 m., dėl ligos tapęs neįgalus, mokėsi savarankiškai ir mokyklą baigė namuose. Savo pirmuosius kūrybos bandymus spausdino Raseinių rajono laikraštyje „Naujas rytas“.
0001_jankauskas_1570091679-4854b91ddfc1906804971380f070e076.jpg

GINTAUTAS JANKAUSKAS (1953)

(kunigas, Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas) Gimė 1953 m. kovo 3 d. Utenoje. Mokėsi Šiaulių miesto F. Žemaičio, vėliau 5-oje vidurinėje mokykloje. 1972–1976 m. mokėsi Šiaulių K. Preikšo pedagoginiame institute.
0001_vitkauskas_1570091593-686296c9c0fac528c7a802a8fa2d5a11.jpg

VLADAS VITKAUSKAS (1953)

(Keliautojas, alpinistas, fotografas) Gimė 1953 m. gegužės 7 d. Viduklėje, Raseinių r. 1970 m. baigė Viduklės vidurinę mokyklą, 1970–1975 m. studijavo Kauno politechnikos institute mikroelektronikos specialybę. 1993 m. gegužės 10 d. V. Vitkauskas pirmasis iš Baltijos valstybių įkopė į Everesto viršūnę.
0001_perminiene_1570091474-ffebedbe9bdf2c7e121e8d0bb2dbf6da.jpg

IRENA PERMINIENĖ (1958)

(Paralimpinių žaidynių čempionė) Gimė 1958 m. balandžio 17 d. Šveplių k., Klaipėdos r., nuo 1960 m. gyvena Raseinių rajone. Mokėsi Rezgalų pradinėje mokykloje, internatinėje mokykloje Kaune, Nemakščių vidurinėje mokykloje. Šiaulių universitete studijavo socialinę pedagogiką ir psichologiją.
0001_martinaitis_1570091383-0d58400a146f9787c6d04ab89bb0ddea.jpg

MARCELIJUS MARTINAITIS (1936–2013)

(„Marcelijus Martinaitis – palanki apibendrinimams, bet ir iš jų išprūstanti figūra – aktyvistas (Atgimimo, Sąjūdžio laikų viešasis veikėjas, deputatas) ir kartu atsiskyrėlis, sunkiai išviliojamas iš savo sodo, iš savo Nuošalės, kalbantysis (vien dirbdamas Vilniaus universitete turėjo perskaityti kelis šimtus paskaitų) ir kartu tylintysis, daugiau kaip prieš trisdešimt metų mįslingai ir neatšaukiamai ištaręs „O toj tyloj ir man yra kažkas, / kažkas iš to, ką žemėn kas".
0001_zadgaila_1570091290-7dac21db54a8c0efb5205e8cbaab0a58.jpg

PETRAS BARTKUS-ŽADGAILA (1925–1949)

(Lietuvos partizanas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracijos signataras) Gimė 1925 m. gegužės 30 d. Pakapurnio k., Raseinių apskr. 1941 m. tik prasidėjus karui P. Bartkus kartu su vyresniais bendramoksliais buvo suimtas už nelegalios spaudos platinimą, tačiau po kelių dienų paleistas, nes buvo dar nepilnametis.
0001_svarinskas_1570091129-698b6b67006d26b6d78ea2b9565cfa1a.jpg

ALFONSAS SVARINSKAS (1925–2014)

(kunigas monsinjoras, disidentas, politinis veikėjas) Alfonsas Svarinskas gimė 1925 m. sausio 21 d. Kadrėnų k., Deltuvos vlsč., Ukmergės apskr. Pradžios mokyklą lankė Vidiškiuose (1–4 skyrius), Ukmergėje (5 skyrių) ir Deltuvoje (6 skyrių), vėliau įstojo į Ukmergės Antano Smetonos gimnaziją.
0001_maironis_1570090974-90e35c5f4d15fed5c54a4dd7095c6eed.jpg

JONAS MAČIULIS–MAIRONIS (1862–1932)

(poetas, katalikų dvasininkas, teologijos daktaras, profesorius, naujosios lietuvių poezijos pradininkas) Gimė 1862 m. spalio 21 d., Pasandravio dvarelyje, Raseinių r., vadinamų „karališkųjų“ valstiečių šeimoje. Mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, Peterburgo dvasinėje akademijoje.
0001_lukauskas_1570090894-4c5aab8083a02086c2154f0feef508a6.jpg

KAZIMIERAS LUKAUSKAS (1950)

(prof., habil., dr. (biomedicinos mokslai), Lietuvos Mokslo premijos laureatas) Gimė 1950 m. lapkričio 7 d. Ražaitėlių k., Raseinių r. Baigęs Girkalnio vidurinę mokyklą, įstojo į Lietuvos veterinarijos akademiją ir baigė Veterinarijos fakultetą.
0001_grigalis_1570090793-f4f9ff486c5d41a895468438b965d81e.jpg

GINTAUTAS GRIGALIS (1945)

(kaimiškos muzikos kapelos „Dubysa“ vadovas, pedagogas) Gimė 1945 m. birželio 16 d. Kupriškio k., Kelmės r. Užaugo muzikalioje šeimoje. Baigęs mokslus Raseinių muzikos mokykloje, studijavo Kauno J. Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje ir 1989 m. baigė studijas LVK Klaipėdos fakultete.
0001_kenstavicius_1570090710-eaa5f2a0ee4d7c3c5ac990b5d12f27ac.jpg

ČESLOVAS KENSTAVIČIUS (1937)

(verslininkas) Gimė 1937 m. rugpjūčio 1 d. Adakavos k., Tauragės r. 1958 m. baigė Gruzdžių žemės ūkio technikumą, nuo 1958 m. dirbo veterinarijos techniko ir zootechniko, veterinarijos felčerio pareigose. Nuo 1962 m. dirbo Viduklės paukštininkystės tarybinio ūkio vyriausiuoju veterinarijos gydytoju.
0001_galubauskas_1570090636-44da48c7704d3187dbb9b1524ea3b3ab.jpg

GEDIMINAS KAZYS GALUBAUSKAS (1948)

(gydytojas, Raseinių rajono politinis veikėjas) Gimė 1948 m. rugpjūčio 17 d. Alytuje. 1971 m. baigė Kauno medicinos institutą. Po studijų drauge su žmona odontologe Dalia atvyko į Raseinius ir abu čia gyvena ir darbuojasi iki šiol.
0001_bajorinaite_1570090483-d3347f0969bb987dd72ee21e92cee415.jpg

DANUTĖ JANINA BAJORINAITĖ (1942)

(pedagogė, autorinių biologijos ugdymo programų, teminius planų kūrėja) Gimė 1942 m. birželio 24 d. Vadžgirio k., Jurbarko r. 1967 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo biologijos-chemijos mokytojos kvalifikaciją.
0001_stankus_1570090300-739737c235c2c5721dad03c505126562.jpg

STASYS STANKUS (1933–2016)

(žurnalistas, redaktorius) Gimė 1933 m. spalio 2 d. Kebiškių k., Vadžgirio sen., Raseinių apskr. Baigęs Raseinių vidurinę (vėliau „Kalno“, dabar Viktoro Petkaus pagrindinė) mokyklą, mokslus tęsė Vilniaus universitete, kur studijavo žurnalistiką.
0001_siauraza_1570090167-fc451cfeb90d408435c346bafe9493b2.jpg

JONAS SAURAZA (1928)

(tautodailininkas, tremtinys, Lietuvos šaulių sąjungos narys) Gimė 1928 m. sausio 28 d. Mauručių k., Veiverių valsč., Marijampolės apskr. 1945 m. NKVD suimtas iš Veiverių gimnazijos ir karo lauko tribunolo teismo nuteistas mirties bausme, kuri vėliau pakeista į 10 metų kalėjimo ir 5 metus „be teisių“. 1945 m. ištremtas į Pečiorą, iš ten į statybas tiesti geležinkelį į Silikardą.
0001_gircys_1570090086-6b84367ebcd6b5848a50489a88c9820b.jpg

ANTANAS GIRČYS (1929)

(pedagogas, kraštotyrininkas) Gimė 1929 m. lapkričio 16 d. Prapymo k., Kvėdarnos vlsč., Tauragės apskr. 1960 m. baigė Tallat–Kelpšos muzikos technikumą ir 1974 m. Vilniaus universitete įgijo istorijos mokytojo specialybę.
0001_siudikas_1570089954-306bf54455c557fbcb4cdf2097b46ed8.jpg

ANTANAS SIUDIKAS (1934)

(rajono ūkio, politinis bei visuomenės veikėjas) Gimė 1934 m. liepos 26 d. Gudžiūnuose, Kėdainių r. 1955–1957 m. mokėsi Vilniaus žemės ūkio mechanizavimo technikume. 1968–1974 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje.
0001_simaska_1570089838-1a50136ab58b672cae29df6d173e802f.jpg

EDUARDAS SIMAŠKA (1909–2010)

(kunigas monsinjoras, prelatas, teologas, tremtinys) Gimė 1909 m. liepos 22 dieną (naujuoju stiliumi rugpjūčio 4 dieną) Pasusienio k., Kavarsko vlsč., Ukmergės apskr. 1922 m. Eduardas Simaška baigė Vaišviliškių pradžios mokyklą, vėliau mokėsi Anykščių progimnazijoje, bei Ukmergės gimnazijoje.
0001_norkus_1570089008-acc473d2570571954de323fc592db263.jpg

ANTANAS NORKUS (1941)

(prof. habil. dr., (biomedicinos mokslai)) Gimė 1941 m. balandžio 18 d. Trapėnų k., Raseinių r. 1958 m. baigė Viduklės vidurinę mokyklą, 1959–1965 m. studijavo Kauno medicinos institute. Nuo 1965 m. dirbo Ukmergės centrinės ligoninės gydytoju terapeutu.
0001_novelskis_1570088470-9613b9e41eeb3b84cbfde15d70bca85d.jpg

JONAS NOVELSKIS (1926–2017)

Gimė 1926 m. rugsėjo 30 d. Kaišiadorių valsč., Trakų apskr. Mokėsi Kauno finansų technikume ir politechnikume. Neramiais pokario metais išbandė ne vieną darbą.
0001_diugas_1570088332-b3f321533768519e72fa6d1ad53b9968.png

STASYS DŽIUGAS (1919–2011)

(poetas ir prozininkas) Gimė 1919 m. gruodžio 6 d. Juodkėnų k., Raseinių r. Baigęs žemės ūkio mokyklą, dar mokėsi Kauno prekybos mokykloje. Vėliau komercijos mokslus baigė viename JAV universitete, buvo darbininkas, sąskaitininkas, inspektorius. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau į Čikagą (JAV).
0001_grigaravicius_1544003287-a894926fafb0445fa692f4da493f78c4.jpg

VYTAUTAS GRIGANAVIČIUS (1925-2008)

Gimė 1925 m. sausio 9 d. Ryklikų k., Kavarsko vlsč., Ukmergės apskr. Mokėsi Kavarsko pradžios mokykloje, 1933 m. išvažiavo mokytis į Ukmergės Antano Smetonos gimnaziją, o 1943 m. persikėlė į Anykščių gimnaziją, kurią baigė 1944 m.
0001_juska_1544002881-8acaece61ea77c6666f0b544de51dcaf.jpg

ANTANAS JUŠKA (1920-2003)

Antanas Juška gimė Betygaloje 1920 m. rugpjūčio 6 d. Pradinę mokykla pradėjo lankyti 1927 m. ir ją baigė 1932 m. 1938-1942 m. studijavo Tauragės mokytojų seminarijoje.
0001_petravicius_1544002750-07faf4e454f2ced291f83e24f9b58012.jpg

ALFONSAS PETRAVIČIUS (1933-2014)

Alfonsas Petravičius gimė 1933 m. sausio 15 d. Raseiniuose. 1951 m. aukso medaliu jis baigė tuometinę Raseinių 1-ąją vidurinę mokyklą (dabar V. Petkaus pagrindinė mokykla). 1951–1957 m. studijavo Kauno medicinos institute.
0001_zemaitis_1544002618-14f764623489b80d7315903a4ce6f953.jpg

JONAS ŽEMAITIS (1909-1954)

Lietuvos karininkas, rezistentas, partizanų vadas, dimisijos brigados generolas. Lietuvos partizanų ginkluotųjų pajėgų vadas bei organizatorius, pasipriešinimo Lietuvos okupacijai koordinatorius, 2009 m. kovo 11 d. Seimo deklaracija pripažintas Lietuvos valstybės vadovu, faktiškai vykdžiusiu Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas sovietų okupacijos metais.
0001_daugiala_1544001984-2cb974353f372c47b5d9e0e91122a777.jpg

ALBINAS MYKOLAS DAUGIALA (1942-2005)

Gimė 1942 m. sausio 2 d. Baisogalos mstl., Radviliškio r. Baigęs vidurinę mokyklą, įstojo į tuometinį Kauno politechnikos instituto statybos fakultetą, studijavo pramoninę civilinę statybą.