EDUARDAS SIMAŠKA (1909–2010)

EDUARDAS SIMAŠKA (1909–2010)0001_simaska_1570089838-682a14cfc8a8ac20e7f1f140db62e50d.jpg

(kunigas monsinjoras, prelatas, teologas, tremtinys)
Gimė 1909 m. liepos 22 dieną (naujuoju stiliumi rugpjūčio 4 dieną) Pasusienio k., Kavarsko vlsč., Ukmergės apskr. 1922 m. Eduardas Simaška baigė Vaišviliškių pradžios mokyklą, vėliau mokėsi Anykščių progimnazijoje, bei Ukmergės gimnazijoje. 1926 m., baigęs gimnaziją, jis įstojo į Kauno kunigų seminariją ir 1936 m. buvo įšventintas kunigu. 1937–1985 m. pastoracinį darbą dirbo įvairiose Lietuvos katalikų bažnyčios parapijose. 1986 m. jo paties prašymu buvo paskirtas Šiluvos parapijos altaristu ir gyveno čia iki mirties, ypatingą dėmesį skirdamas Apsireiškimo koplyčioje besilankantiems maldininkams.
Mirė 2010 m. spalio 27 d. Palaidotas Šiluvos bazilikos šventoriuje.