Jono Brigio bibliografija

Jono Brigio nuotraukaElektroninis leidinys "Raseinių krašto istorijos pėdsakais. Jonas Brigys: bibliografija" - tai bibliografinė J.Brigio leidinių ir straipsnių kraštotyros tema rodyklė.

Bibliografiją sudaro šie skyriai:
1. Knygos ir kraštotyros darbai;
2. Publikacijos rinkiniuose;
3. Straipsniai spaudoje: pateikiama ir daugumos straipsnių skaitmeniniai variantai;
4. Apie Joną Brigį: pateikiami suskaitmeninti straipsniai apie J. Brigį.

Tikimės, jog šis leidinys bus naudingas ne tik kolegoms bibliotekininkams, kraštotyrininkams, bet ir kiekvienam, besidominčiam savo krašto istorija.

Įrašymui į diską: Jonas Brigys.ISO CD atvaizdas 60 MB 
Programą leidiniui peržiūrėti kompiuteryje atsiųsite čia.

Atnaujinta: 2018-12-03


Biografija

Jonas Brigys gimė 1963 m. balandžio 26 d. Surmantų kaime, Raseinių rajone. 1970–1973 m. mokėsi Mankūnų ir Mituvos (Raseinių raj.) pradinėse mokyklose, 1973–1981 m. tęsė mokslą Juodaičių (Jurbarko raj.) vidurinėje mokykloje. 1983 m. įstojo į Vilniaus kultūros mokyklą, kurią 1985 m. baigė ir pradėjo dirbti Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresniuoju bibliotekininku.


Susitikimas su kraštotyrininku, bibliofilu Kaziu Girkšu paakino domėtis gimtojo krašto praeitimi, Raseinių istorija. 1994 m. pasirodė pirmoji J. Brigio publikacija kraštotyros tema „Vyskupas Merkelis Geišas“ (Simono Stanevičiaus bendrijos metraštyje „Aitvarai“). 1995 m. – pirmoji publikacija laikraštyje „Naujas rytas“. Ilgainiui įsivyravo tradicija rajono laikraščiuose periodiškai išvysti Jono Brigio publikacijas kraštotyros tema.
Susidomėjimas Raseinių krašto istorija įgavo dar vieną išraiškos formą: nuo 1995 m. šia tema įvairiose konferencijose, seminaruose perskaityta virš 40 pranešimų pačiomis įvairiausiomis krašto istoriją gvildenančiomis temomis.
Intensyvus kraštotyros medžiagos rinkimas ir sisteminimas, periodiškas lankymasis didžiuosiuose Lietuvos Respublikos archyvuose, laisvalaikio aukojimas šiam darbui atnešė gausių vaisių – nuo 2003 metų prasidėjo išties intensyvi leidybinė veikla. Jonas Brigys – knygų „Per Raseinių kraštą“ (2003), „Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos istorija“ (2009), biografijos žodyno „1863 m. sukilimas Raseinių apskrityje“ (2013), „Raseinių dekanato istorija: Žemaitijos krikšto ir Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejui“ (2016) autorius.


Regioninių monografijų „Viduklė“ (2002), „Paupys“ (2009), taip pat leidinių „Raseinių rajono mokyklos“ (2004), „Raseinių krašto žydai“ (2004), „Raseinių kraštas“ (2008), „Raseinių dekanato varpai ir vargonai“ (2013), „Domeikava“ (2013), „Raseinių dekanato varpai ir vargonai: skiriama Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejui, Raseinių dekanato 90 metų sukakčiai“ (2013), „Trisdešimt „Dubysos“ pavasarių“ (2013) ir kt. bendraautoris. 
Jis knygos „Raseinių krašto savivalda 1918–2008 m.“ (2008), „Girkalnis vakar, šiandien ir rytoj“ (2011), „Raseinių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai 90 metų“ (2011), „Marcelijus Martinaitis: pilietis ir kūrėjas epochų sankirtoje: konferencijos medžiaga“ (2016), CD „Raseinių žemės vardynas“ (2014), CD „Raseinių žemės vardynas: Betygalos ir Girkalnio valsčiai“ (2015) sudarytojas.


Taip pat J. Brigys talkino rengiant knygas: M. B. Navakauskienė „Betygalos žemė“ (Vilnius, 2001); A. A. Žemaitis „Ką mena išnykę vienkiemiai“ (Kaunas, 2007); A. Brukas, R. Mankus „Giriose prie Dubysos“ (Kaunas, 2008); A. Skridla, „Juodaičių krašto istorija“ (Vilnius, 2009), „Marijona Birute Navakauskienė: bibliografinis sąrašas: skiriama M. B. Navakauskienės 70-mečiui“ (2011).


2012 metais, minint poeto Jono Mačiulio-Maironio 150-ojo gimtadienio sukaktį, J. Brigys paruošė ir pristatė kilnojamąją parodą „Jono Mačiulio-Maironio gyvenimo keliu: archyviniai dokumentai liudija“, kuri aplankė ne vieną Lietuvos rajoną. 2015 metais J. Brigys parengė tekstą filmui „Raseinių rajono savivaldos 25-metis“.
J. Brigio darbai pastebėti ir įvertinti Raseinių rajone, respublikoje: 1989 m. ir 2016 m. jam suteiktas geriausio Raseinių rajono bibliotekininko vardas, 2000 m. X Kraštotyros draugijos suvažiavime išrinktas garbės kraštotyrininku, 2011 ir 2009 m. apdovanotas LR Kultūros ministerijos padėkos raštais, 2002 m. jam suteiktas geriausio Lietuvos bibliotekininko vardas. Nuo 2000 metų jis – Simono Stanevičiaus bendrijos narys. 2012 metais išrinktas „Raseinių krašto žmogumi 2012“.

Knygos ir kraštotyros darbai

1995

1. Raseinių kraštas ir žmonės Motiejaus Valančiaus raštuose ir darbuose.- Raseiniai, 1995.- 43 p.

1998

2. Pramedžiava. 1370-1940: istorijos kontūrai.– Raseiniai, 1998.-50 p.
3. Raseinių krašto moksleiviškoji periodika 1919-1940 m. laikotarpis: istorinė apžvalga.– Raseiniai, 1998.- 24 p.

1999

4. Betygalos kraštas Mikalojaus Daukšos laikais.- Raseiniai, 1999.- 20 [11] p.
5. Simonas Stanevičius ir Raseinių istoriografija. – Raseiniai, 1999.- 21 p.
6. Žemės reformos metu Raseinių krašte išparceliuotų dvarų pavadinimų pakeitimas kaimais.– Raseiniai, 1999.–13 p.

2000

7. Baudžiavinės prievolės Raseinių krašto dvaruose 1845 metais: privalomieji inventoriai–XIX a. pirmosios pusės Raseinių krašto dvarų istorijos šaltinis.– Raseiniai, 2000.– 21 p.
8. Lietuvos gyventojų sovietinis genocidas: Raseinių rajono vietovardžių rodyklės.- Raseiniai, 2000.- 3 p.
9. Raseiniai XIX amžiuje: statistikos rinkinys.- Raseiniai, 2000.- 44 p.
10. Viduklės krašto apšvieta 1512-1940: istorijos bruožai.– Raseiniai, 2000.– 30 p.
11. Viduklės krašto istorijos puslapiai: mokykla, savivaldybė, dvarai: (straipsniai, išspausdinti monografijoje „Viduklė“).- Raseiniai, 2000-2002.- 35 p.: iliustr.

2001

12. Nebuvo metų lengvų…: Raseinių viešosios bibliotekos istorija. D.1. 1921–1940.– Raseiniai, 2001.– 78 p.: iliustr.
13. „Valančinės“ Raseinių krašto mokyklos: dokumentų rinkinys.– Raseiniai, 2001.– 31 p.
14. XIX a. pradžios Raseinių krašto dvarininkai: demografinės-statistinės analizės bandymas.– Raseiniai, 2001.– 10 p.

2002

15. Dainių dvaras 1916-1941 m.: [faksimilinis dokumentų rinkinys] / Brigys J., Balčaitienė B.– Raseiniai–Alėjai, 2002.– 24 p.
16. Raseinių istorijos vingiai: [Raseinių miesto istorinė raida nuo seniausių laikų iki šių dienų].– Raseiniai, 2002.–74 p.

2003

17. Per Raseinių kraštą.- Raseiniai, 2003. - 223, [1] p., [18] iliustr. lap.- ISBN 9955-570-05-9
18. Raseiniai XIX amžiuje: trumpa istorinė apžvalga.- Raseiniai, 2003.- 39 p.
19. Raseinių miesto savivalda 1918–1919 metais: (Raseinių respublikos pėdsakais).– Raseiniai: Raseinių raj. savivaldybės viešoji biblioteka, 2003.– 34 p.

2004

20. Raseinių krašto knygnešiai.- Raseiniai, 2004.- 40 p.

2005

21. Eduardo Jančiausko nuopelnai mokslui ir kultūrai.– Raseiniai, 2005.– 10 p.
22. Paupio istorijos pabiros.– Raseiniai, 2005.– 22 p.
23. Raseinių krašto pašto įstaigų raidos bruožai (1699–1940 m.). – Raseiniai, 2005. - 15 p.

2006

24. Raseinių krašto Dubysos vandens malūnai XIX-XX amž.– Raseiniai, 2006.- 20 p.

2007

25. Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos istorija 1921-2006.– Raseiniai, 2007.– 143 p.

2008

26. Raseinių krašto savivalda 1918-2008 m./ sudarė J. Brigys.-Vilnius, 2008.- 224 p. - ISBN 978-9955-505-73-0

2009

27. Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos istorija. - Vilnius, 2009.- 292 p. : iliustr.- ISBN 978-609-405-008-4

2013

Brigys, Jonas 1863 m. sukilimas Raseinių apskrityje: biografijų žodynas / Jonas Brigys. – Vilnius: Petro ofsetas, 2013 (Vilnius: Petro ofsetas). – 399, [1] p.: faks. Bibliogr.: p. 395–397.

2014

Brigys, Jonas Raseinių žemės vardynas / Parengė Jonas Brigys. – [Raseiniai]: Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka, 2014, 1 diskas.

Mistinis Raseinių krašto landšaftas / parengė Jonas Brigys. – Raseiniai, 2014. 15 p. Mašin., įrištas.

Politinės Nepriklausomybės paminklo (Žemaičio) pastatymo aplinkybės ir jo urbanistinė įtaka Raseinių miesto raidai / parengė Jonas Brigys. Raseiniai, 2014, 22 p. Mašin., įrištas.

2015

Brigys, Jonas Raseinių žemės vardynas: Betygalos ir Girkalnio valsčiai / Parengė Jonas Brigys. – Raseiniai: Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka, 2015, 1 diskas.

XX–XXI a. Raseinių krašto bažnyčiose dirbusių kunigų sąvadas / parengė Jonas Brigys. – Raseiniai, 2015. – 96.: iliustr. Mašin., įrištas.

Pirmojo pasaulinio karo nuostoliai Raseinių krašte / parengė Jonas Brigys. – Raseiniai, 2015, 39 p. Mašin., įrištas.

Raseinių rajono savivaldos 25-metis: [filmas] / tekstas Jono Brigio, įgarsino Edgaras Juška, video montažas Audriaus Norkaus. – Raseiniai, 2015.

2016

Brigys, Jonas Raseinių dekanato istorija: Žemaitijos krikšto ir Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejui / Jonas Brigys – Raseiniai: Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka, 2016, 288 p.: iliustr.

Lotyniškės dvaras: istorija ir žmonių likimai / parengė Jonas Brigys, Asta Kriščiokaitienė. – Raseiniai, 2016, 92 p.: iliustr. Mašin., įrištas.

Bendraautoris

2013

Domeikava / [sudarytojas ir vyr. redaktorius Antanas Pocius]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2013, 984 p.: iliustr., faks., portr., žml.

Raseinių dekanato varpai ir vargonai: Skiriama Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejui, Raseinių dekanato 90 metų sukakčiai / sudarytoja Gražina Pečkaitienė; teksto autoriai: Jonas Brigys, Girėnas Pavilionis, Povilas Šverebas, Rolandas Žakys; iliustratorė Gintarė Norkienė; redaktorės R. Musteikienė, D. Sutkevičienė; Šiluvos kultūros paveldo rėmimo fondas. – Raseiniai: UAB „M stilius“, 2013, 192 p.: iliustr.

Trisdešimt „Dubysos“ pavasarių / Raseinių rajono savivaldybės viešoji biblioteka; sudarytoja Lina Levickienė; rengėjai Jonas Brigys, Asta Kriščiokaitienė, Daina Sutkevičienė. – Raseiniai: Raseinių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, UAB „M stilius“, 2013. – 144 p.: iliustr.

Recenzentas

2011

Marijona Birutė Navakauskienė: bibliografinis sąrašas: skiriama M. B. Navakauskienės 70-mečiui / parengė Regina Musteikienė; Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Betygalos filialas; leidinio rengėja nuoširdžiai dėkoja rėmėjui Seimo nariui Edmundui Jonylai; Valdas Musteikis, viršelio dizainas; [recenzentas] Jonas Brigys. – Betygala (Šiauliai: UAB „Šiaulių knygrišykla-spaustuvė“), 2011. – 95 p. : iliustr.

Sudarytojas

2011

Girkalnis vakar, šiandien ir rytoj / [sudarė Jonas Brigys, Stanislovas Feiza, Justina Šaulienė, Virginija Šileikienė, Vaida Urbonaitė]. – Girkalnis (Raseinių r.): Kaimų bendruomenė „Girkalnis“, 2011. – 60 p.: iliustr.

Raseinių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai 90 metų / Raseinių rajono savivaldybės viešoji biblioteka; sudarė Jonas Brigys, Eugenija Dočkuvienė, Jolanta Gudeikytė … [et al.]. – Raseiniai: Raseinių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2011. – 64 p.: iliustr.

2016

Marcelijus Martinaitis: pilietis ir kūrėjas epochų sankirtoje: konferencijos medžiaga / Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka; [sudarytojai Jonas Brigys, Gitana Eitutytė, Danguolė Kasparavičienė, Regina Musteikienė]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2016. – 104 p.: iliustr., faks., portr. – Bibliogr. išnašose.

Publikacijos rinkiniuose

1994

28. Aitvarai. Nr.4.- Vilnius, 1994.-141 p.-ISBN 5-420-01314-2 
Vyskupas Merkelis Geišas // Aitvarai. Nr. 4.- Vilnius, 1994.- P. 100-102

1999

29. Aitvarai. Nr. 10.- Vilnius, 1999.- 168 p.-ISBN 9986-896-87-8 
Mečislovas Davainis–Silvestraitis – žurnalistas ir leidėjas // Aitvarai Nr. 10.- Kaunas, 1999.- P. 135-143.

2001

30. Aitvarai. Nr. 11.- Vilnius, 2001.- 144 p.- ISBN 9955-411-12-0 
Simonas Stanevičius ir Raseinių istoriografija // Aitvarai. Nr. 11.- Kaunas, 2001. - P. 48-55.

2002

31-36. Viduklė [Raseinių rajonas] / sudarytojas Antanas Pocius. - Kaunas, 2002. - 1134, [2] p. - ISBN 9955-03-137-9
Viduklės valsčiaus savivaldybės įsikūrimas ir pirmieji žingsniai// Viduklė.- Kaunas, 2002.- P. 329-334.
Viduklės savivaldybės veikla nepriklausomybės metais// Viduklė.- Kaunas, 2002.- P. 335-364.
Viduklės krašto švietimo istorijos bruožai (XVI a. – XX a. pirmoji pusė) // Viduklė.- Kaunas, 2002. - P.705 -742.
Viduklės mokykla 1940-2000 m. // Viduklė.- Kaunas, 2002.– P. 743-771.
Viduklės valsčiaus dvarai // Viduklė.- Kaunas, 2002.- P. 851-878.
Julija Norkutė // Viduklė.- Kaunas, 2002.- P.1112.

2003

37. Knygotyra. T.40 .-Vilnius, 2003.- 417 p.
Raseinių rajono viešosios bibliotekos knygos muziejus // Knygotyra.-T.40 .- Vilnius, 2003.- P. 140-152.

2004

38. Raseinių krašto žydai: dokumentų ir straipsnių rinkinys / [sudarytoja Lina Kantautienė]. - Vilnius, [2004]. - 272 p. - ISBN 9955-595-18-3
Š. Kadušino spaustuvė: trisdešimt veiklos metų // Raseinių krašto žydai.- Vilnius, [2004]. - P. 27-30.
39. Raseinių rajono mokyklos: praeitis, dabartis, perspektyvos / [sudarytoja Regina Petreikienė]. - Kaunas, 2004. - 438, [1] p., [16] iliustr. lap. - ISBN 9955-411-27-9
XV-XX a. Raseinių krašto mokyklų istorijos kontūrai // Raseinių rajono mokyklos.- Kaunas, 2004.- P. 7-112.

2006

40-41. Aitvarai. Nr. 13-14.- Vilnius, 2006.- 256 p.-ISBN 9955-411-37-6
Edvardo Jančiausko nuopelnai mokslui ir kultūrai // Aitvarai. - Nr. 13/14.-Vilnius, 2006.- P. 127-138.
Raseinių krašto knygnešių vardynas // Aitvarai. - Nr. 13/14.-Vilnius, 2006.- P. 46-62.

2008

42-43. Raseinių kraštas.- Kaunas: Naujasis lankas, 2008.- 600 p.- ISBN 978-9955-03-524-4
Raseinių krašto dvarai // Raseinių kraštas. – Kaunas, 2008.- P. 105-168.
Raseinių krašto švietimo sistemos raida XV - XXI a. // Raseinių kraštas. - Kaunas, 2008.- P. 379-395.

2009

44. Lietuvos dvarai: dviejų tomų žinynas. T1. – Vilnius: Algimantas, 2009.- 244 p.: iliustr., žemėl.
Raseinių rajonas // Lietuvos dvarai. T1.- Vilnius, 2009.- P. 81-97.
45. Paupys / sudarytojas Antanas Pocius.-Kaunas, 2009.- 520 p.- ISBN 978-9955-03-563-3
Paupio istorijos puslapiai // Paupys.- Kaunas, 2009.- P. 93-100.

2010

46. Kauno arkivyskupijos bažnyčios / Autoriai: Asta Bieliauskaitė, Jonas Brigys, Daiva Cugunova ir kt.- Kaunas, 2010.- 228 p.- ISBN 978-9955-652-69-4

2013

Brigys, Jonas Domeikavos kraštas XVIII a. pabaigoje – XIX a. / Jonas Brigys: Faks., lent., plan., iliustr., Bibliogr.: 122 pavad. // Domeikava. – Kaunas: Naujasis lankas. 2013, 79–127 p.

Brigys, Jonas Domeikavos parapijos priešistorė: bažnytinės žemėvaldos kaita / Jonas Brigys // Domeikava. – Kaunas: Naujasis lankas. 2013, 505–518 p. Faks., lent., bibliogr.: 43 pavad.

Brigys, Jonas 1922 metų žemės reforma Domeikavos krašte / Jonas Brigys: Lent., plan., žml., Bibliogr.: 240 pavad. // Domeikava. – Kaunas: Naujasis lankas. 2013, 176–252 p.

2016

Brigys, Jonas Marcelijaus Martinaičio tėviškės istorijos bruožai / Jonas Brigys: Bibliogr. Išnašose // Marcelijus Martinaitis: pilietis ir kūrėjas epochų sankirtoje. –Kaunas: Naujasis lankas. 2016, 9–13 p.

2017

Navickaitė, Inga
Bedančiai = Tooth less / Inga Navickaitė; text by Jonas Brigys. – [S.l.]: [s.n.]. 2017, 62 p.: iliustr., žml., nuotr. + 2 nuotraukos instax Fujifilm. Rankinis įrišimas.

Straipsniai spaudoje

1995

47. Visa jis žinojo ir išreikšti mokėjo...[Apie rašytoją, švietėją, tautos blaivintoją vysk. M. Valančių] // Naujas rytas.- 1995, geg. 27, p. 5.

1996

48. Lauryno Ivinskio kalendoriai ir Raseinių kraštas // Naujas rytas.- 1996, birž. 29, p. 5.

49. Mykolas Linkevičius: [apie poetą] // Naujas rytas.- 1996, saus. 20, p.2.

50. Stanislava Paškevičienė: [apie rašytoją, visuomenės veikėją S. Paškevičienę] // Naujas rytas.- 1996, birž. 19, p. 3.

51. Sugrįžtančios knygos: [apie Raseinių viešosios bibliotekos fondus] // Naujas rytas.- 1996, geg. 4, p. 4.

1997

52. 1812 metai Raseinių krašte // Naujas rytas.- 1997, liep. 12, p. 7.

53. Kanauninkas Povilas Dogelis // Naujas rytas.- 1997, vas. 1, p. 4.

54. Mokslinės sodininkystės pradininkas Žemaitijoje // Naujas rytas .- 1997, bal. 5, p.2.

1998

55. Ariogalos knygnešiai [Raseinių rajonas]: kovo 16-oji - knygnešio diena // Naujas rytas.- 1998, kovo 14, p. 2.

56. Jonas Šliburis: apie JAV emigrantą, rašytoją // Naujas rytas.- 1998, kovo 7, p. 6.

57. Pramedžiavos istorijos puslapius pavarčius: per gimtąją Raseinių žemę // Naujas rytas.- 1998, liep. 18, p. 2.

58. Raseinių policija 1918-1940 m. // Naujas rytas. - 1998, lapkr. 25, p. 5.

59. Senoji Lietuvos raštija ir Raseinių kraštas: [apie pirmosios lietuviškos knygos „Katekizmo“ autoriaus M. Mažvydo bei raštijos kūrėjo, pirmosios lietuviškos knygos „Lietuviško-lenkiško katekizmo“ leidėjo M.Petkevičiaus ryšius su Raseinių kraštu] // Naujas rytas.- 1998, saus. 14, p. 2.

1999

60. Betygala Mikalojaus Daukšos laikais [Raseinių rajonas] // Naujas rytas.- 1999, geg. 5, p. 2.

61. Betygalos kraštas Mikalojaus Daukšos laikais // Žemaičių žemė.-1999, Nr. 1, p. 59-60.

62. Mečislovas Davainis-Silvestraitis – publicistas ir leidėjas // Naujas rytas.- 1999, bal. 10, p.5.

63. Pirmasis Raseinių laikraštis [„Žemaitija“] //Naujas rytas.- 1999, kovo 3, p. 2-3.

64. Pirmoji knygnešio byla: [ Apie knygnešį S. Neteckį] // Naujas rytas.- 1999, kovo 13, p. 6.

65. Raseinių gimnazistų laikraštėliai. 1919-1940 m. // Naujas rytas.- 1999, geg. 5, p. 4.

66. Senieji Raseinių fotografai // Naujas rytas.- 1999, liep. 21, p. 4.

67. Telesforas Nešukaitis: [apie 1863 m. sukilėlį, giesmių „Giesmės nabožnos“ leidėją] // Naujas rytas.- 1999, birž. 2, p. 6.

68. Trys likimai: [apie lenkų poetą A. Mickevičių, dailininką J. Oleškevičių, „Juodųjų brolių“ draugijos įkūrėją ir vadovą K. Jančevskį bei literatą K. Pšeciševskį] // Naujas rytas.- 1999, saus. 30, p. 7.

2000

69. Glavlitas ir bibliotekos 1910-1960 m. // Naujas rytas.- 2000, geg. 6, p. 8-9.

70. Iš Pramedžiavos kaimo istorijos [Raseinių rajonas] // Gimtinė.- 2000, 1-30 (Nr. 6), p. 8.

71. „Mūsų sprauninkas suvisu pašėlo...“: kovo 17-oji - Knygnešio diena // Naujas rytas.- 2000, kovo 15, p. 2.

72. Raseiniai Simono Stanevičiaus akimis: [apie rašytojo bendradarbiavimą su lenkų istoriografu M. Balinskiu] // Naujas rytas.- 2000, rugpj. 12, p. 6.

2001

73. 1948 m. gegužės 22-27 dienos: „Pavasaris“[apie trėmimus Raseinių apskrityje] // Naujas rytas.- 2001, geg. 30, p. 7.

74. Knygnešių bendražygiai // Naujas rytas.- 2001, kovo 14, p. 3.

75. Miesto gimimas: [2003-aisiais –Raseiniai minės garbingą 750 m. jubiliejų] // Naujas rytas .- 2001, birž. 9, p. 2.

76. M. Valančius ir Raseinių krašto mokyklos // Naujas rytas.- 2001, vas. 28, p. 4.

77. Pirmasis pokario metų ruduo (1944 m.): Iš primesto laiko kronikos // Naujas rytas.- 2001, rugs. 1, p. 2.

78. Po karo paukščio sparnu: [Apie Antrojo pasaulinio karo padarytus nuostolius Raseiniams ir jų apskričiai] // Naujas rytas .- 2001, birž. 27, p. 3.

79. Prie istorijos pradžios // Naujas rytas.- 2001, liep. 4, p.1,2.

80. Rusų okupacija Raseiniuose // Naujas rytas.- 2001, birž. 23, p. 5.

81. Š. Kadušino spaustuvė. 30 veiklos metų [Raseiniai 1910-1940] // Naujas rytas.- 2001, geg. 5, p. 2, 5.

82. Viešoji biblioteka ir savivaldybė 1921-1940 m.: Raseinių viešajai bibliotekai-80 metų // Naujas rytas.- 2001, lapkr. 10, p. 5.

2002

83. Ar buvo Raseinių respublika // Naujas rytas.- 2002, vas.13, p. 5.

84. Knygnešė Marijona Misevičienė [Šiluva, Raseinių rajonas] // Naujas rytas .- 2002, kovo 16, p. 2.

85. Komendantūra // Naujas rytas.- 2002, liep. 5, p.2.

86. Lūšies šuolis: Raseinių istorijos vingiai // Naujas rytas.- 2002, kovo 20, p. 4.

87. Rinkiminis laikraštis: [apie kunigo, Nepriklausomos Lietuvos Seimo nario, politinio kalinio A. Vilimo redaguojamą ir leidžiamą laikraštį „Raseinių balsas“] // Naujas rytas.- 2002, birž. 19, p. 3.

2003

88. Atvirukų kolekcija // Tarp knygų. - 2003, Nr. 10, p. 39.

89. Istorijos pamoka // Naujas rytas.- 2003, saus. 4, p. 2.

90. Kad neužželtų takas knygos link: prekybos ir paslaugų firma „Žiburys“ // Formatas.- 2003, Nr. 3, p.15.

91. Ką mena gatvių vardai: Raseinių 750 metų jubiliejui artėjant // Naujas rytas. - 2003, geg. 21, p. 3.

92. Kovos su bermontininkais Raseinių krašte: Raseinių 750 metų jubiliejui artėjant // Naujas rytas. - 2003, vas. 19, p. 2.

93. Kuo griežčiausiai laikytis šių taisyklių... // Naujas rytas.- 2003, kovo 15, p. 9.

94. Raseinių istorijos puslapiai. XX a. pradžia. Pirmieji Raseinių gimnazijos mokslo metai: Raseinių 750 metų jubiliejui artėjant // Naujas rytas. - 2003, saus. 8, p. 3.

95. Raseinių istorijos puslapiai. XX a. pradžia. Vienos dienos kronika: Raseinių 750 metų jubiliejui artėjant // Naujas rytas. - 2003, saus. 15, p. 6.

96. Retų spaudinių fondas Raseinių SVB // Tarp knygų. - 2003, Nr. 6, p. 18-20.

97. Senosios Raseinių aikštės: Raseinių 750 metų jubiliejui artėjant // Naujas rytas. - 2003, bal. 5, p. 5.

98. Už ypatingus nuopelnus…: Raseinių 750 metų jubiliejui artėjant // Naujas rytas. - 2003, liep. 16, p. 5.

99. „Žemaičio“ ąžuolas: Raseinių 750 metų jubiliejui artėjant // Naujas rytas. - 2003, rugpj. 16, p. 2.

2004

100. Bibliofilo atminimui // Tarp knygų. - 2004, Nr. 6, p. 23-24.

101. Kelionė knygnešio taku : spaudos atgavimo 100-mečiui pažymėti // Naujas rytas. - 2004, birž. 2, p. 3, 5.

2005

102. Aistros dėl Paupio pašto agentūros // Naujas rytas. - 2005, lapkr. 9, p. 5.

103. Butkiškę jis vadino šventove // Naujas rytas. - 2005, rugpj. 3, p. 3-4.

104. Didžiojo karo šalikelėje // Naujas rytas. - 2005, rugpj. 31, p. 5.

105. Išbraukti iš apskaitos duomenų // Naujas rytas. - 2005, bal. 6, p. 6.

106. Ištakos // Naujas rytas. - 2005, geg. 7, p. 11.

107. Lietuvos Kamčiatka ar Kauno priemiestis?: Raseiniai 1914-1940 m. // Naujas rytas. - 2005, rugs. 14, p. 4.

108. M. Jankus ir Raseinių krašto knygnešiai: kovo 16-oji - Knygnešio diena // Naujas rytas. - 2005, kovo 16, p. 4.

109. Nuo krasos iki pašto įstaigos // Naujas rytas. - 2005, spal. 26, p. 3.

110. Paštininkų - vargonininkų nuotykiai: Raseinių krašto pašto istorijos puslapiai // Naujas rytas. - 2005, lapkr. 16, p. 3.

111. Pirmieji naujo pašto žingsniai: Raseinių krašto pašto istorijos puslapiai // Naujas rytas. - 2005, lapkr. 2, p. 3.

112. Raseiniai Antrojo pasaulinio karo metais. Karo sunkmetis // Naujas rytas. - 2005, birž. 29, p.4.

113. Raseiniai Antrojo pasaulinio karo metais: 1941 m. birželio 22-ąją menant // Naujas rytas. - 2005, birž. 22, p. 4.

114. Raseiniai Antrojo pasaulinio karo metais: 1944 m. rugpjūčio 8-15 d. Mūšis dėl bažnyčios // Naujas rytas. - 2005, rugpj. 10, p. 3.

115. Raseiniai prie XX amžiaus slenksčio // Naujas rytas. - 2005, rugpj. 24, p. 4.

116. „Raseinių respublikos“ pėdsakais: Raseiniai 1914 - 1940 m. // Naujas rytas. - 2005, rugs. 10, p. 10.

117. Savivalda iš karalių malonės // Naujas rytas. - 2005, gruod. 31, p. 6.

118. Senojo Raseinių pašto statyba // Naujas rytas. - 2005, lapkr. 23, p. 4.

119. Sutversim Lietuvą, turėsim nepriklausomybę… // Naujas rytas. - 2005, vas. 12, p. 1-2.

2006

120. 85 Raseinių viešosios bibliotekos metai // Žemaičių žemė. - 2006, Nr. 1/2, p. 76-79.

121. Ariogalos malūnai // Naujas rytas. - 2006, vas. 8. p. 4-5.

122. Ariogalos „Žvaigždė“ ir jos spaustuvė // Naujas rytas. - 2006, geg. 6, p. 2.

123. Baisioji „ispanka“ // Naujas rytas. - 2006, kovo 4, p. 2.

124. "Blickrygas“ prie Raseinių // Naujas rytas. - 2006, birž. 21, p. 3.

125. Bralinskiai: Dubysos malūnai // Naujas rytas. - 2006, liep. 26, p. 3.

126. Bus sušaudomi vietoje // Naujas rytas. - 2006, birž. 28, p. 3.

127. Iš Šilinių atlaidų metraščio // Naujas rytas. - 2006, rugs. 6, p. 3-4.

128. Iškilūs Raseinių krašto kultūros, meno, mokslo, visuomenės veikėjai / parengė Jonas Brigys, Lina Kantautienė, Loreta Kordušienė, Danutė Mukienė, Lina Vapsevičienė // Žemaičių žemė. - 2006, Nr. 1/2, p. 94-107.

129. Juzefa Mikuckaitė-Višinskienė: kovo 16-oji - Knygnešio diena // Naujas rytas. - 2006, kovo 15, p. 3.

130. Kušeliškė: Dubysos malūnai // Naujas rytas. - 2006, rugs. 2, p. 5.

131. Laiko niekas nesustabdys // Naujas rytas. - 2006, gruod. 30, p. 4.

132. Maslauskiškiai: Dubysos malūnai // Naujas rytas. - 2006, geg. 24, p. 3.

133. Maža didelio karo drama // Naujas rytas. - 2006, birž. 23, p. 3.

134. Navininkai: Dubysos malūnai // Naujas rytas. - 2006, birž. 14, p. 3.

135. Pirmasis Juodkėnų mokytojas // Naujas rytas. - 2006, geg. 20, p. 5, 7.

136. Plembergas: Dubysos malūnai // Naujas rytas. - 2006, bal. 12, p. 3.

137. Pono Jurgio mįslė: Girkalnio miesteliui - 385 metai // Naujas rytas. - 2006, gruod. 2, p. 3.

138. Raseiniai karų audrose: Pirmasis pasaulinis (Didysis) karas // Žemaičių žemė. - 2006, Nr. 1/2, p. 54-59.

139. Savivalda XIX amžiuje // Naujas rytas. - 2006, saus. 7, p. 3.

140. Savivalda XX a. pirmoje pusėje // Naujas rytas. - 2006, saus. 28, p. 3.

141. Senų laikų atminimui: Girkalnio miesteliui - 385 metai // Naujas rytas. - 2006, gruod. 6, p. 3.

142. Šešios Gervinės rykštės // Naujas rytas. - 2006, rugpj. 19, p. 4.

143. Trys 1940 m. lapkričio dienos // Naujas rytas. - 2006, lapkr. 8, p. 3.

144. Visos Lietuvos žodis : Vasario 16-oji - Lietuvos valstybės atkūrimo diena // Naujas rytas. - 2006, vas. 15, p. 1-2.

2007

145.50 bibliotekai atiduotų metų // Tarp knygų. - 2007, Nr. 11, p. 16-17.

146.1791 m. gegužės 3 dienos įvykiai ir Raseinių kraštas // Naujas rytas. - 2007, geg. 2, p. 2, 5.

147.1940 06 15: ar buvo alternatyva „raudonajam blickrygui“ ? // Naujas rytas. - 2007, birž. 13, p. 3.

148.1944-1989 m. bibliotekos metraščio puslapiai: 85 metų stotelės // Naujas rytas. - 2007, geg. 5, p.3-4.

149.Knygnešių verslo paslaptys: kovo 16-oji - Knygnešio diena // Naujas rytas. - 2007, kovo 14, p. 2-3.

150.Tie ilgi bibliotekai atiduoti metai // Naujas rytas. - 2007, rugs. 12, p. 1, 3.

2008

151. 1942 m. naujosios šventės // Naujas rytas.-2008, birž. 21, p. 5.

152. Dvaro lemtis // Naujas rytas.- 2008, rugs. 27, p. 5.

153.Kai buvo tik vieni Ilgižiai... // Naujas rytas.- 2008, rugs, 13, p.5.

154.Raseiniškių sveikatos sargyboje - 90 metų // Naujas rytas. - 2008, geg. 7, p. 3.

155.Sugąžinti mums seną įprastą knygų spausdinimą…: kovo 16-oji - Knygnešio diena // Naujas rytas. - 2008, kovo 15, p. 3.

2010

156. Apie gelžkelio vedimą Raseiniuose neperstoja kalbėję: geležinė Raseinių svajonė // Alio Raseiniai.- 2010, liep. 29, p. 14.

157. Atminties vietos ir paveldas // Alio Raseiniai.- 2010, geg. 27, p. 6.

158. Cerkvė ir būsimasis parkas // Alio Raseiniai.- 2010, birž. 23, p. 12.

159. Geležinkelis Kaunas- Raseiniai ir kiti sumanymai // Alio Raseiniai.- 2010, rugpj. 5, p. 12.

160. Išnykusio pasaulio šešėliai // Alio Raseiniai.- 2010, rugpj. 19, p. 13-14.

161. Kada Raseiniai degė // Alio Raseiniai.- 2010, spal. 21, p. 6.

162. Klebonas: laiko dulkes nužėrus // Naujas rytas.- 2010, birž. 19, p. 3.

163. Kunigas Petras Dočkus //Alio Raseiniai.- 2010, birž. 17, p. 13.

164. Laisvės sodą kuriant // Alio Raseiniai.- 2010, liep. 8, p. 13.

165. Nuolatinės pagalbos Švenčiausios Mergelės Marijos Vitkiškės bažnyčia: užmiršta bažnyčia // Naujas rytas.- 2010, rugs. 15, p. 2.

166. Paliko tik malonūs ir skaudūs prisiminimai... užmiršta bažnyčia // Naujas rytas.- 2010, rugs. 18, p. 2.

167. Parašyta mokykloje... // Alio Raseiniai.- 2010, rugs. 9, p. 6.

168. Raseinių krašto atminties vietų paieškos // Naujas rytas.- 2010, birž. 5, p. 4.

169. Raseinių Lurdo jubiliejus // Alio Raseiniai.- 2010, spal. 14, p. 12.

170. Urbanistinė-ekonominė vienuolynų reikšmė // Alio Raseiniai.- 2010, rugpj. 26, p. 12.

171. Už kalnų ir upelių, už trijų varstų yra Kaukazas // Naujas rytas.- 2010, birž. 16, p. 3.

172. Vienuolynai Raseinių krašto gyvenime: krašto kultūra ir vienuolynai // Alio Raseiniai.- 2010, rugs. 2, p. 13.

STRAIPSNIAI SPAUDOJE
2011

Brigys, Jonas
Bibliotekų savaitės renginiai Raseinių rajone / Jonas Brigys. Nuotr. Naujas rytas. 2011, geg. 21, p. 5.
Apie Raseinių rajono Bibliotekų savaitės renginius.

Brigys, Jonas
Butkiškės bažnyčios varpų istorijos bruožai / Jonas Brigys. Nuotr. Alio, Raseiniai. 2011, rugs. 8, p. 25.
Apie Butkiškės bažnyčią ir varpus.

Brigys, Jonas
Gamtosaugos informacijos sklaida ir bibliotekos / Jonas Brigys. Nuotr. Alio, Raseiniai. 2011, geg. 26, p. 18.
Apie Raseinių viešojoje bibliotekoje vykusį seminarą „Gamtosaugos informacijos sklaida bibliotekose“.

Brigys, Jonas
Gera tėviškei daryti: Antanui Pociui – 80 metų / Jonas Brigys. Nuotr. Naujas rytas. 2011, birž. 8, p. 3.
Apie kraštotyrininką, Simono Stanevičiaus bendrijos narį Antaną Pocių.

Brigys, Jonas
Gyvenimas, koks jis yra / Jonas Brigys. Nuotr. Alio, Raseiniai. 2011, gruod. 15, p. 18.
Raseinių viešojoje bibliotekoje pristatyta humanitarinių mokslų daktarės, etnologės D. Šeškauskaitės monografija „Erotika tautosakoje“.

Brigys, Jonas
Iš mokyklų istorijos: kaimo mokykla: žlugti ar išlikti / Jonas Brigys. Nuotr. Naujas rytas. 2011, kovo 23, p. 1–2.
Raseinių rajono švietimo reformos, istorija.

Brigys, Jonas
Jonui Basanavičiui – 160 / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2011, lapkr. 17, p. 27.
Apie knygų parodą Raseinių viešojoje bibliotekoje, kuri skirta Jonui Basanavičiui.

Brigys, Jonas
Kada Vilnius į Raseinius lygiavosi: pamiršti Raseinių istorijos puslapiai / Jonas Brigys. Nuotr. Alio, Raseiniai. 2011, rugpj. 4, p. 16.
Iš Raseinių istorijos.

Brigys, Jonas
Ką mena pamiršto grindinio akmenys: pamiršti Raseinių istorijos puslapiai / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2011, rugpj. 18, p. 7.
Iš Raseinių istorijos.

Brigys, Jonas
Ką nutyli enciklopedijos: pamiršta Pramedžiavos senovė / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2011, kovo 10, p. 6.
Iš Pramedžiavos istorijos.

Brigys, Jonas
Kas į jaučio odą netilpo: kaimo mokykla: žlugti ar išlikti / Jonas Brigys. Nuotr. Naujas rytas. 2011, bal. 13, p. 3.
Iš buvusios Paliepių mokyklos istorijos.

Brigys, Jonas 
Knygos gimtadienis / Jonas Brigys: Iliustr. Tarp knygų. 2011, Nr. 3 (kovas), p. 36.
Knygos apie Raseinių kraštą pristatymas viešojoje bibliotekoje.

Brigys, Jonas 
Knygos premjera / Jonas Brigys: Nuotr. Tarp knygų. 2011, Nr. 4 (balandis), p. 36
Apie knygos pristatymą Raseinių viešojoje bibliotekoje.

Brigys, Jonas
Kokį atminimą saugo karių kapinės? / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2011, vas. 3, p. 20.
Apie Raseinių rajono sovietines karių kapines.

Brigys, Jonas
Kokį atminimą saugo karių kapinės? / Jonas Brigys. Naujas rytas. 2011, saus. 29, p. 3.
Iš sovietinių karių kapinių istorijos.

Brigys, Jonas
Kviečia Bibliotekų savaitės renginiai / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2011, bal. 14, p. 12.
Apie Nacionalinės bibliotekų savaitės renginius Raseinių viešojoje bibliotekoje ir filialuose.

Brigys, Jonas
Kviečia bibliotekų savaitė renginiai: rajono bibliotekose / Jonas Brigys. Naujas rytas. 2011, bal. 16, p. 6.
Apie Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginius Raseinių rajone.

Brigys, Jonas
Lūžio metai: kaimo mokykla: žlugti ar išlikti? / Jonas Brigys. Nuotr. Naujas rytas. 2011, bal. 2, p. 3.
Iš Raseinių rajono kaimo mokyklų istorijos.

Brigys, Jonas
Neįmintos raganų paslaptys / Jonas Brigys. Nuotr. Alio, Raseiniai. 2011, geg. 26, p. 18.
Apie Skaitytojų klubo renginį Raseinių viešojoje bibliotekoje.

Brigys, Jonas
Neramus 1818 m. sausis: pamiršti Raseinių istorijos puslapiai / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2011, liep. 7, p. 14.
Iš Raseinių istorijos.

Brigys, Jonas
Paminėtas garbingas bibliotekos jubiliejus / Jonas Brigys. Nuotr. Alio, Raseiniai. 2011, spal. 20, p. 1, 10.
Apie Raseinių viešosios bibliotekos 90 metų jubiliejaus šventę.

Brigys, Jonas 
Paminėtas garbingas bibliotekos veiklos jubiliejus / Jonas Brigys: Iliustr. Tarp knygų . 2011, nr. 12, p. 31–32.
Raseinių viešosios bibliotekos 90-metis

Brigys, Jonas
Paminėtas kraštiečio Marcelijaus Martinaičio jubiliejus / Jonas Brigys. Nuotr. Naujas rytas. 2011, bal. 13, p. 5.
Apie kraštiečio poeto Marcelijaus Martinaičio 75-erių metų jubiliejaus paminėjimą Vilniuje.

Brigys, Jonas
Pono Paškaus dvaras ir kitos istorijos pabiros: praėjusių kartų pėdsakais. / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2011, kovo 24, p. 6.
Pramedžiava XIV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje.

Brigys, Jonas 
Raseinių krašto žymenybės / Jonas Brigys. Sandrava. 2011, nr. 2, p. 5–6
Apie žymius Raseinių krašto žmones

Brigys, Jonas
Raseinių liuteronai: dvi pamirštos istorijos / Jonas Brigys. Nuotr. Naujas rytas. 2011, spal. 15, p. 5.
Apie Raseinių liuteronus ir liuteronų kapines.

Brigys, Jonas
Save kuriame iš to, ką valgome… / Jonas Brigys. Nuotr. Naujas rytas. 2011, birž. 4, p. 4.
Apie susitikimą su Lietuvos vegetarų draugijos prezidente, chemijos mokslų daktare, docente Ksavera Vaištariene Raseinių viešojoje bibliotekoje.

Brigys, Jonas
Uždrausta tema: literatūrinis puslapis / Jonas Brigys. Naujas rytas. 2011, lapkr. 26, p. 5.
Apie humanitarinių mokslų daktarės Daivos Šeškauskaitės knygą „Erotika tautosakoje“.

Brigys, Jonas
Už nenuilstamą pasidarbavimą… / Jonas Brigys Alio, Raseiniai. 2011, liep. 21, p. 14.
Apie kraštietį poetą Maironį ir jo įamžinimą.

Brigys, Jonas
Valsčionys žmonės apturės sava laike visiškas provas liuosų gyventojų…: prieš 150 metų panaikinta baudžiava / Jonas Brigys. Iliustr. Alio, Raseiniai. 2011, kovo 3, p. 6.
Apie baudžiavos panaikinimą Lietuvoje ir Raseinių rajone.

Brigys, Jonas
Vertinga mero dovana / Jonas Brigys. Nuotr. Naujas rytas. 2011, bal. 13, p. 5.
Raseinių rajono savivaldybės meras Dainius Šadauskis visoms rajono bibliotekoms padovanojo 30 egz. „Liongino Baliukevičiaus-partizano Dzūko dienoraštis: 1948 m. birželio 23 d.–1949 m. birželio 6 d“ knygų, kurias išleido Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Brigys, Jonas
Vertinga mero dovana rajono bibliotekoms / Jonas Brigys. Nuotr. Alio, Raseiniai. 2011, bal. 14, p. 12.
Raseinių rajono savivaldybės meras Dainius Šadauskis rajono bibliotekoms padovanojo 30 egz. „Liongino Baliukevičiaus- partizano Dzūko dienoraštis: 1948 m. birželio 23 d.–1949 m. birželio 6 d.“ knygų, kurias išleido Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

2012
Brigys, Jonas
Apie susikertančias linijas: naujos P. Baužio knygos pristatymas / Jonas Brigys. Portr., nuotr. Naujas rytas. 2012, saus. 7, p. 6.

Brigys, Jonas
Ariogalos varpų istorijos metmenys: Raseinių krašto etnokultūra / Jonas Brigys. Nuotr. Naujas rytas. 2012, rugpj. 18, p. 2, 7.

Brigys, Jonas
Aukščiausias padubysių kalnas: nepažinta Dubysa / Jonas Brigys; nuotr. Jolantos Gudeikytės. Alio, Raseiniai. 2012, birž. 14, p. 13.

Brigys, Jonas
Bielskio kapas: Raseinių krašto etnokultūra / Jonas Brigys. Nuotr. Naujas rytas. 2012, birž. 9, p. 4.

Brigys, Jonas
Darbutų piliakalnio legendos / Jonas Brigys. Nuotr. Naujas rytas. 2012, kovo 24, p. 5.

Brigys, Jonas
Daugirdų koplyčia: nepažinta Dubysa / Jonas Brigys. Nuotr. Alio, Raseiniai. 2012, liep. 5, p. 12.

Brigys, Jonas
Dubysa senojoje Lietuvos istorijoje: nepažinta Dubysa / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2012, kovo 15, p. 12.

Brigys, Jonas
Dubysos malūnai: klestėjimas ir saulėlydis: nepažinta Dubysa / Jonas Brigys. Nuotr. Alio, Raseiniai. 2012, birž. 7, p. 8.

Brigys, Jonas
Dubysos malūnai: senoji istorija: nepažinta Dubysa / Jonas Brigys. Nuotr. Alio, Raseiniai. 2012, geg. 31, p. 13.

Brigys, Jonas
Dubysos miesteliai ir dvarai. Pirmoji kelionė: nepažinta Dubysa / Jonas Brigys. Nuotr. Alio, Raseiniai. 2012, geg. 10. p. 13.

Brigys, Jonas
Dubysos miesteliai ir dvarai. Antroji kelionė: nepažinta Dubysa / Jonas Brigys. Tęs. Pradžia: geg. 10 // Alio, Raseiniai. 2012, geg. 17, p. 13.

Brigys, Jonas
Dubysos sieliai: istorijos pradžia (1): nepažinta Dubysa / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2012, lapkr. 29, p. 15.

Brigys, Jonas
Dubysos sieliai: istorijos pradžia (2): nepažinta Dubysa / Jonas Brigys. Tęs. Pradžia: lapkr. 29 // Alio, Raseiniai. 2012, gruod. 6, p. 14.

Brigys, Jonas
Dubysos sieliai: istorijos pradžia (3): nepažinta Dubysa / Jonas Brigys. Tęs. Pradžia: lapkr. 29, tęs. gruod. 6 // Alio, Raseiniai. 2012, gruod. 13, p. 14.

Brigys, Jonas
Dubysos sostinė: informacija turistams: nepažinta Dubysa / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2012, lapkr. 2, p. 14.

Brigys, Jonas
Dubysos sostinė: informacija turistams: nepažinta Dubysa / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2012, lapkr. 8, p. 13.

Brigys, Jonas
Dubysos sostinė: senovės liudijimų paieškos (1): nepažinta Dubysa / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2012, rugs. 13, p. 13.

Brigys, Jonas
Dubysos sostinė: senovės liudijimų paieškos (2) / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2012, rugs. 20, p. 10.

Brigys, Jonas
Dubysos sostinė: senovės liudijimų paieškos (3): nepažinta Dubysa / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2012, rugs. 27, p. 12.

Brigys, Jonas
Dubysos – Ventos kanalas ir Raseinių krašto dvarai: nepažinta Dubysa / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2012, rugpj. 2, p. 8.

Brigys, Jonas
Dubysos – Ventos kanalas ir Raseinių krašto dvarai (2): nepažinta Dubysa / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2012, rugpj. 9, p. 12.

Brigys, Jonas
Du Vosiliškio bažnyčios puslapiai / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2012, lapkr. 8, p. 20.

Brigys, Jonas
29-asis „Poezijos pavasarėlis“ Bernotuose / Jonas Brigys. Nuotr. Naujas rytas. 2012, birž. 30, p. 4.

Brigys, Jonas
Dviejų knygų premjera / Jonas Brigys. Nuotr. Naujas rytas. 2012, saus. 28, p. 5.

Brigys, Jonas
Lietuviškas Helovinas / Jonas Brigys. Naujas rytas. 2012, spal. 31, p. 3.

Brigys, Jonas
Maironio atminties taku / Jonas Brigys. Nuotr. Naujas rytas. 2012, rugs. 8, p. 1, 7.
Apie projektą, skirtą Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti.

Brigys, Jonas
Nepastatytas paminklas Maironiui / Jonas Brigys. Nuotr. Naujas rytas. 2012, spal. 6, p. 1–2.
Apie ankstesnius Maironio įamžinimo planus.

Brigys, Jonas
Pamiršti Dubysos miestelių rūpesčiai / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2012, rugpj. 23, p. 12.

Brigys, Jonas
Poezijos paukštė vėl nutūpė ant Bernotų slenksčio… / Jonas Brigys. Nuotr. Alio, Raseiniai. 2012, birž. 14, p. 12.
Apie 29-ąjį „Poezijos pavasarėlį“, vykusį Maironio tėviškėje.

Brigys, Jonas
Poezijos pavasaris Maironio tėviškėje / Jonas Brigys. Nuotr. Alio, Raseiniai. 2012, birž. 7, p. 14.

Brigys, Jonas
Raseinių kraštas 1690 m.: nauji istorijos šaltiniai / Jonas Brigys. Nuotr. Alio, Raseiniai. 2012, saus. 5, p. 18.

Brigys, Jonas
Raseinių liuteronų kirchės varpai ir vargonai / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2012, rugpj. 16, p. 12.

Brigys, Jonas
„Raseinių respublikos“ prezidentas / Jonas Brigys. Iliustr. Naujas rytas. 2012, lapkr. 10, p. 3.
Apie vieną pirmųjų lietuviškų savivaldybių – „Raseinių respubliką“.

Brigys, Jonas
Senoji Lietuvos sostinė ir Dubysos piliakalniai / Jonas Brigys. Portr. Alio, Raseiniai. 2012, bal. 26, p. 13.

Brigys, Jonas
Senoji Žaiginio klebonija ir špitolė / Jonas Brigys. Nuotr. Alio, Raseiniai. 2012, birž. 21, p. 12.

Brigys, Jonas
Susitikimas su literatais / Jonas Brigys. Iliustr. Naujas rytas. 2012, gruod. 8, p. 6.

Brigys, Jonas
Susitikimas su literatais: Maironio įkvėpti / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2012, gruod. 13, p. 19.

Brigys, Jonas
Tadas Daugirdas ir Darbutų piliakalnis: Raseinių krašto etnokultūra / Jonas Brigys. Nuotr. Naujas rytas. 2012, bal. 28, p. 2.

Brigys, Jonas
1958 m. atlaidai Šiluvoje: Raseinių krašto etnokultūtra / Jonas Brigys. Naujas rytas. 2012, rugs. 5, p. 2.

2013

Brigys, Jonas
90 Raseinių dekanato metų / Jonas Brigys. Iliustr. Alio, Raseiniai. 2013, rugs. 5, p. 12.
Brigys, Jonas
90 Raseinių dekanato metų / Jonas Brigys. Iliustr. Tęs. Pradžia rugs. 5 // Alio, Raseiniai. 2013, rugs. 12, p. 12.

Brigys, Jonas
Dubysos sieliai ir malūnai: nepažinta Dubysa / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2013, saus. 17, p. 19.

Brigys, Jonas
Dubysos sielininkų kasdienybė (I): nepažinta Dubysa / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2013, vas. 28, p. 14.

Brigys, Jonas
Dubysos sielininkų kasdienybė (II): nepažinta Dubysa / Jonas Brigys. Tęs. Pradžia: vas. 28 // Alio, Raseiniai. 2013, birž. 27, p. 13.

Brigys, Jonas
2013 m. bibliotekų savaitės Raseinių rajone kronika / Jonas Brigys, Janina Gečaitė, Aušra Užmedzkienė, Lina Stulgienė, Nijolė Salemonavičienė. Iliustr. Alio, Raseiniai. 2013, geg. 9, p. 14.

Brigys, Jonas
Du Vosiliškio bažnyčios istorijos puslapiai (2) / Jonas Brigys. Iliustr. Alio, Raseiniai. 2013, saus. 17, p. 14.

Brigys, Jonas
Įsimintinas susitikimas / Jonas Brigys. Iliustr. Naujas rytas. 2013, geg. 22, p. 5.
Apie A. Puidoko knygos „Anapilin išėjusiųjų atminimui“ pristatymą.

Brigys, Jonas
Kaip išspręsti nesutarimus (1): nepažinta Dubysa / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2013, saus. 3, p. 21.

Brigys, Jonas
Kaip išspręsti nesutarimus (2): nepažinta Dubysa / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2013, saus. 10, p. 12.

Brigys, Jonas
Knygos sutiktuvės, arba pusė širdies Raseiniams / Jonas Brigys. Naujas rytas. 2013, geg. 4, p. 8.

Brigys, Jonas 
Kunigo fotoalbumo pristatymas / Jonas Brigys: Iliustr. XXI amžius . 2013, geg. 10, p. 10
Apie 1992–1998 m. Raseinių parapijų klebonu dirbusį kunigą G. Jankauską ir jo piligriminės kelionės fotoalbumo „Kryžių kalnas tikėjimo šviesoje“ bei fotografijų parodos tuo pačiu pavadinimu pristatymą Raseinių viešojoje bibliotekoje

Brigys, Jonas
Kviečiame aplankyti fotografijų parodą „Kryžių kalnas tikėjimo šviesoje“ / Jonas Brigys. Iliustr. Naujas rytas. 2013, vas. 20, p. 4.

Brigys, Jonas
Kviečiame į knygos pristatymą / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2013, geg. 9, p. 10.

Brigys, Jonas
Kviečiame į knygos pristatymą / Jonas Brigys. Iliutr. Naujas rytas. 2013, geg. 11, p. 7.

Brigys, Jonas
Naujas leidinys apie 1863 m. sukilimą Raseinių krašte / Jonas Brigys. Iliustr. Naujas rytas. 2013, gruod. 21, p. 6.
Minint 150-ąsias 1863 m. sukilimo metines Raseinių r. savivaldybės viešoji biblioteka išleido informacinį leidinį „1863 m. sukilimas Raseinių apskrityje. Biografijų žodynas“, kurio leidybą rėmė Kultūros rėmimo fondas prie LR Kultūros ministerijos.

Brigys, Jonas
Nemakščiai: senoji turgaus kronika / Jonas Brigys. Iliustr. Naujas rytas. 2013, kovo 23, p. 6.

Brigys, Jonas
„Poezijos pavasarėlyje“ pristatyta nauja knyga / Jonas Brigys. Iliustr. Naujas rytas. 2013, birž. 19, p. 3.

Brigys, Jonas
Rubliai, markės, drebuliniai / Jonas Brigys. Iliustr. Alio, Raseiniai. 2013, saus. 24, p. 14.
Apie piniginių ženklų parodą.

Brigys, Jonas 
Savaitė, praturtinusi sumanymais ir atradimais / Jonas Brigys. Iliustr. Tarp knygų . 2013, Nr. 5 (gegužė), p. 36
Keletas Radviliškio VB renginių.

Brigys, Jonas
Senasis Dainių kaimo žemės vardynas: laiko dulkes nužėrus / Jonas Brigys. Iliustr. Naujas rytas. 2013,saus. 16, p. 4.

Brigys, Jonas
Sielių epochos pabaiga: nepažinta Dubysa / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2013,liep. 18, p. 10.

Brigys, Jonas
Sielių epochos pabaiga: nepažinta Dubysa / Jonas Brigys. Pab., pradžia: liep. 18 // Alio, Raseiniai. 2013, rugpj. 1, p. 13.

Brigys, Jonas
Susitikimas su B. Jonuškaite / Jonas Brigys. Iliustr. Alio, Raseiniai. 2013, spal. 24, p. 15.
Apie Raseinių r. savivaldybės viešosios bibliotekos vykdomą projektą „Skambėk, lietuviškas žodi“, kurio dėka vyksta literatūriniai susitikimai. Projektą remia Kultūros ministerija. Viešojoje bibliotekoje lankėsi rašytoja B. Jonuškaitė.

Brigys, Jonas
Susitikimas su knyga / Jonas Brigys. Naujas rytas. 2013, geg. 4, p. 8.

Brigys, Jonas 
1863 m. sukilimo kovos Mišiūnų krašte / Jonas Brigys: Iliustr. Sandrava . 2013, Nr. 1 (balandis), p.8

Brigys, Jonas
Viešosios bibliotekos parodoje – rubliai / Jonas Brigys. Naujas rytas. 2013, saus. 23, p. 2.
Brigys, Jonas
Žemaičių krikšto jubiliejui / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2013, vas. 21, p. 8.

Brigys, Jonas 
Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui skirtos nuotraukos / Jonas Brigys: Iliustr. XXI amžius. 2013, kovo 1, p. 13
Apie kunigo G. Jankausko meninių fotografijų parodą „Kryžių kalnas tikėjimo šviesoje“, eksponuojamą Raseinių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

2014

Brigys, Jonas
Joninės – Dievo išklausytųjų ir palaimintųjų šventė: [pokalbis su Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos bibliotekininku Jonu Brigiu, UAB „Jozita“ savininku Jonu Jokubausku ir Lyduvėnų kaimų bendruomenės pirmininke Janina Vileikiene / užrašė] Stanislava Tijūnaitienė. Iliustr. Naujas rytas. 2014, birž. 21, p. 3, 6.

Brigys, Jonas
Kodėl verkė Vincas Grybas? Žemaičio paminklui 80 metų / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2014, liep. 31, p. 19.
Žemaičio paminklo istorija. Paminklo atidengimo renginys, kurio metu kalbą sakė kūrinio autorius, skulptorius V. Grybas.

Brigys, Jonas
Mūsų miesto ponios visos tiktai pletkus šneka… Žemaičio paminklui 80 metų / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2014, birž. 26, p. 19.
V. Grybo paminklo „Žemaitis“ pastatymo Raseiniuose istorija.

Brigys, Jonas
Naujas leidinys apie 1863 m. sukilimą Raseinių krašte / Jonas Brigys. Iliustr. Alio, Raseiniai. 2014, saus. 9, p. 21.
Apie leidinį „1863 m. sukilimas Raseinių apskrityje. Biografijų žodynas“, kurį pristato autorius J. Brigys. Knyga išleista vykdant Raseinių r. savivaldybės viešosios bibliotekos projektą.

Brigys, Jonas
„Nepraktiškas“ paminklas: Žemaičio paminklui 80 metų / Jonas Brigys; V. Judicko nuotrauka. Iliustr. Alio, Raseiniai. 2014, bal. 30, p. 20.
Apie politines Žemaičio paminklo atsiradimo aplinkybes ir kilusias diskusijas.

Brigys, Jonas
Prekyvietės dalies paminklo aikštei neskirti: Žemaičio paminklui 80 metų / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2014, geg. 8, p. 14.
Apie Žemaičio paminklo statymo planus 1932 m.

Brigys, Jonas
Sakmių nuspalvintas landšaftas / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2014, lapkr. 13, p. 24.
Apie vaiduoklius, minimus rašytiniuose šaltiniuose, susijusius su Raseinių kraštu.

Brigys, Jonas
Tik naujasis paminklas nuostabiai puošia Raseinius: Žemaičio paminklui 80 metų / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2014, rugpj. 7, p. 19.
Žemaičio paminklo istorija.

Brigys, Jonas
Ūsuotas, gauruotas, vyžotas ir sermėgius tikras: Žemaičio paminklui 80 metų / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2014, liep. 24, p. 12.
„Žemaičio“ paminklo istorija.

2015

Brigys, Jonas
Atsisveikinus su profesoriumi Juozu Girdzijausku / Jonas Brigys. Iliustr. Info Raseiniai. 2015, saus. 14, p. 12.
Apie profesoriaus Juozo Girdzijausko veiklą ir netektį.

Brigys, Jonas
Katė savaime geriau už knygą? / Jonas Brigys. Portr. Alio, Raseiniai. 2015, lapkr. 5, p. 27.
Apie Nacionalinės meno ir kultūros premijos laureatą, poetą, eseistą, vertėją Antaną Gailių ir susitikimus su juo Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje bei Sujainių filiale.

Brigys, Jonas
Katė savaime geriau už knygą? / Jonas Brigys. Portr. Naujas rytas. 2015, lapkr. 6, p. 9.
Apie Nacionalinės meno ir kultūros premijos laureatą, poetą, eseistą, vertėją Antaną Gailių ir susitikimus su juo Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje bei Sujainių filiale.

Brigys, Jonas
Kodėl Agelaičiuose arklys į eglę lipo? Raseinių krašto vaiduokliai / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2015, saus. 8, p. 28.
Apie mistines Raseinių krašto būtybes, su kuriomis supažindinama remiantis istoriniais rašytiniais šaltiniais.

Brigys, Jonas
Labiau vertėjas nei poetas? / Jonas Brigys; Arūno Andriulio nuotr. Iliustr // Naujas rytas. 2015, lapkr. 20, p. 3.
Apie susitikimą su vertėju, poetu Antanu Gailiumi Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje.

Brigys, Jonas
Paveikslėliai adventui / Jonas Brigys. Iliustr. Alio, Raseiniai. 2015, lapkr. 26, p. 15.
Apie šventųjų paveikslėlių-abrozdėlių parodą Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje.

Brigys, Jonas
Paveikslėliai adventui / Jonas Brigys. Iliustr. Naujas rytas. 2015, lapkr. 27, p. 8.
Apie šventųjų paveikslėlių-abrozdėlių parodą Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje.

Brigys, Jonas
Poezijos skaitymai Raseiniuose / Jonas Brigys // Alio, Raseiniai. 2015, birž. 18, p. 10.
Apie Poezijos pavasarėlio renginį Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje.

Brigys, Jonas
Praeities ir ateities slėpiniai: susitikimas su humanitarinių mokslų dr. E. Mažintu, gimusiu ir augusiu Raseiniuose / Jonas Brigys. Iliustr. Naujas rytas. 2015, spal. 23, p. 9.
Apie susitikimą su humanitarinių mokslų dr. E.Mažintu Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje.

Brigys, Jonas
Senasis Raseinių žemės vardynas / Jonas Brigys. Iliustr. Mūsų Raseiniai. 2015, saus. 7, p. 4.
Įgyvendinant Raseinių rajono savivaldybės etninės kultūros plėtros program , Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka parengė elektroninį leidinį (CD) – vietovardžių sąvadą „Raseinių žemės vardynas“.

Brigys, Jonas
Senųjų vietovardžių slėpiniai / Jonas Brigys. Iliustr. Mūsų Raseiniai. 2015, gruod. 18, p. 1 - 2.
Įgyvendindama Raseinių rajono savivaldybės etninės kultūros plėtros programą, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka tęsia senųjų Raseinių krašto vietovardžių sąvado sudarymą. Šiemet pristatomi Betygalos ir Girkalnio valsčių žemėvardžių sąvadai.

Brigys, Jonas
Šunkepių kaimas – tik vienas galvosūkis: [pokalbis apie vietovardžių kilmę su Raseinių garbės kraštotyrininku Jonu Brigiu] / Arūnas Dambrauskas; V. Judicko nuotrauka. Portr. Alio, Raseiniai. 2015, birž. 4, p. 3.

2016

Brigys, Jonas 
Ar laukiame sugrįžtančių knygų? / Jonas Brigys: Bibliogr.: 4 pavad. Tarp knygų. 2016, Nr. 4 (balandis), p. 20–22.
Apie viešosioms bibliotekoms dovanotas rašytojų, kraštiečių asmenines bibliotekas, jų saugojimą iš to kylančias tam tikras problemas.

Brigys, Jonas
Kaip pasigauti aitvarą / Jonas Brigys: Iliustr. // Gintaro gimtinė. 2016, geg. 1–31 (Nr. 5), p. 4
Apie D. Milukaitės-Buragienės poezijos rinkinio pristatymą „Baltieji laiko aitvarai“ Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje.

Brigys, Jonas
Kitokia Šiluvos kronika / Jonas Brigys. Iliustr. Naujas rytas. 2016, rugs. 9, p. 5.
Šiluvos atlaidų istorija prieškario spaudoje.

Brigys, Jonas
Kitokia Šiluvos kronika (2 dalis) / Jonas Brigys. Iliustr. Pab. Pradžia: rugs. 9 // Naujas rytas. 2016, rugs. 16, p. 5 - 6.
Šiluvos istorija prieškario spaudoje.

Brigys, Jonas
Laiko dulkės ir Raseinių dekanato istorija: [pokalbis apie knygą „Raseinių dekanato istorija“ su jos autoriumi Jonu Brigiu] / [kalbėjosi] Gediminas Kučinskas. Iliustr. Alio, Raseiniai. 2016, gruod. 8, p. 6.

Brigys, Jonas
Lietuvos miesto atminimas arba XIX a. Raseinių planavimo istorijos bruožai / Jonas Brigys. Iliustr. Alio, Raseiniai. 2016, birž. 30, p. 26.

Brigys, Jonas
Linguoja, supas vieškelis Kalnujų / Jonas Brigys. Iliustr. Naujas rytas. 2016 rugpj. 5, p. 5.
Apie Kalnujų kraštą ir jį garsinančius žmones.

Brigys, Jonas
Linguoja, supas vieškelis Kalnujų / Jonas Brigys. Iliustr. Tęs.: pradžia rugpj. 5, tęs. rugpj. 12 // Naujas rytas. 2016 rugpj. 12, p. 5.
Kalnujų krašto kronika XX a. pirmosios pusės laikraščiuose.

Brigys, Jonas
Linguoja, supas vieškelis Kalnujų / Jonas Brigys. Iliustr. Pab.: pradžia rugpj. 8, tęs. rugpj. 12 // Naujas rytas. 2016 rugpj. 19, p. 6.
Apie Kalnujų vieškelį XIX a. pabaigos – XX a. pirmųjų dešimtmečių spaudoje.

Brigys, Jonas
Miestelis su keturiomis turgaus aikštėmis / Jonas Brigys; nuotrauka iš A. Girčio asmeninio archyvo. Iliustr. Naujas rytas. 2016, kovo 4, p. 5.

Brigys, Jonas
Miestelis su keturiomis turgaus aikštėmis / Jonas Brigys; nuotrauka iš A. Girčio asmeninio archyvo. Iliustr. Pab. Pradžia kovo 4 // Naujas rytas. 2016, kovo 10, p. 5.

Brigys, Jonas 
Nauja Knygos muziejaus ekspozicija / Jonas Brigys: Iliustr. Tarp knygų. 2016, Nr. 5 (gegužė), p. 38–39
Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje pristatyta ekspozicija „Raseinių krašto bibliotekos“.

Brigys, Jonas
Nukentėję Raseinių krašto kunigai / Jonas Brigys: Iliustr. XXI amžius. 2016, bal. 15, p. 12.
1863 metų sukilime dalyvavusių ir dėl to nukentėjusių šio krašto kunigų sąrašas; su dviejų dokumentų faksimilėmis.

Brigys, Jonas
Raseinių miesto planavimas XX a. ketvirtajame dešimtmetyje ir Žemaičio aikštė / Jonas Brigys. Portr. Naujas rytas. 2016, birž. 10, p. 5.

Brigys, Jonas
Raseinių miesto planavimas XX a. ketvirtajame dešimtmetyje ir Žemaičio aikštė / Jonas Brigys. Iliustr. Pab. Pradžia birž. 10 // Naujas rytas. 2016,birž. 17, p. 6.

Brigys, Jonas
„Smetoniškų“ vasaros pramogų trupiniai / Jonas Brigys; Dubysos regioninio parko nuotr. Iliustr. // Naujas rytas. 2016, liep. 8, p. 5.
Apie vasaros vandens pramogas Raseinių rajone tarpukario Lietuvos laikotarpiu.

Brigys, Jonas
„Smetoniškų“ vasaros pramogų trupiniai / Jonas Brigys. Iliustr.. - Tęs. Pradžia: liep. 8 // Naujas rytas. 2016, liep. 15, p. 5.
Apie vasaros vandens pramogas Raseinių rajone Lietuvos tarpukario laikotarpiu.

Brigys, Jonas
„Smetoniškų“ vasaros pramogų trupiniai / Jonas Brigys. Iliustr. Pab. Pradžia: liep. 8, Tęs. liep. 15 // Naujas rytas. 2016 liep. 22, p. 5.
Apie vasaros vandens pramogas Raseinių rajone Lietuvos tarpukario laikotarpiu.

Brigys, Jonas
Su kuprine per Raseinių kraštą / Jonas Brigys. Iliustr. Naujas rytas. 2016, spal. 7, p. 6.
Apie keliones 4-ajame XX a. dešimtmetyje.

Brigys, Jonas
Svarbiausia Raseinių aikštė: XVI–XVII a. istorijos eskizas / Jonas Brigys. Iliustr. Naujas rytas. 2016, bal. 15, p. 5.
Raseinių Žemaičio aikštės istorija.

Brigys, Jonas
Svarbiausia Raseinių aikštė: XVI–XVII a. istorijos eskizas / Jonas Brigys. Iliustr. Pab. Pradžia: bal. 15 // Naujas rytas. 2016, bal. 22, p. 5–6.
Raseinių Žemaičio aikštės istorija.

Brigys, Jonas
Šimtmečio aistros (I dalis) / Jonas Brigys. Iliustr. Naujas rytas. 2016, gruod. 9, p. 5.
Apie rinkimų kovas į Lietuvos Respublikos Seimą Lietuvos valstybingumo įtvirtinimo laikotarpiu.

Brigys, Jonas
Šimtmečio aistros (II dalis) / Jonas Brigys. Portr. Tęs. Pradžia: gruod. 9 // Naujas rytas. 2016, gruod. 16, p. 5.
Apie rinkimų kovas į Lietuvos Respublikos Seimą Lietuvos valstybingumo įtvirtinimo laikotarpiu.

Brigys, Jonas
Šimtmečio aistros (III dalis) / Jonas Brigys. Iliustr. Pab. Pradžia: gruod. 9, tęs. gruod. 16 // Naujas rytas. 2016 gruod. 30, p. 5.
Apie rinkimų kovas į Lietuvos Respublikos Seimą Lietuvos valstybingumo įtvirtinimo laikotarpiu.

2017

Brigys, Jonas
Apie apdraskytą vienuolio sutaną ir dar kai ką / Jonas Brigys. Iliustr. Alio, Raseiniai. 2017, spal., 12, p. 14 - 15.
Apie Raseinių dominikonų vienuolyną, jo istoriją.

Brigys, Jonas
Dar vienas rašytinis paminklas Šiluvai / Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos informacija. Iliustr. Alio, Raseiniai. 2017, kovo 2, p. 17.
Apie profesoriaus, habilituoto mokslų daktaro A. Vaišvilos knygos „Šiluvos regiono dvarai ir jų vidaus teisė (XVI- XX a.)“ II t. pristatymą.

Brigys, Jonas
Jaunalietuviai / Jonas Brigys. Iliustr. Naujas rytas. 2017, geg. 12, p. 6.
Apie Raseinių krašte veikusią Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungą „Jaunoji Lietuva“.

Brigys, Jonas
Jaunalietuviai / Jonas Brigys. Iliustr. Tęs.: pradžia geg. 12 // Naujas rytas. 2017, geg. 19, p. 6.
Apie Raseinių krašte veikusią Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungą „Jaunoji Lietuva“.

Brigys, Jonas
Jaunalietuviai / Jonas Brigys. Iliustr. Pabaiga. Pradža: geg. 12, tęs. geg. 19 // Naujas rytas. 2017, geg. 26, p. 6.
Apie Raseinių krašte veikusią Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungą „Jaunoji Lietuva“.

Brigys, Jonas
Laisvę dominikonams. Apie apdraskytą vienuolio sutaną ir dar kai ką / Jonas Brigys. Iliustr. Naujas rytas. 2017, spal., 13, p. 6.
Apie Raseinių dominikonų vienuolyną, jo istoriją.

Brigys, Jonas
Laisvę dominikonams. Apie apdraskytą vienuolio sutaną ir dar kai ką… / Jonas Brigys. Iliustr. Tęs. Pradžia: spal., 13 // Naujas rytas. 2017, spal., 20, p. 6.
Apie Raseinių krašto dominikonų vienuolyną ir jo istoriją.

Brigys, Jonas
Laisvę dominikonams. Apie apdraskytą vienuolio sutaną ir dar kai ką… / Jonas Brigys. Iliustr. Tęs. Pradžia: spal., 13 // Naujas rytas. 2017, spal., 27, p. 6.
Apie Raseinių dominikonų vienuolyną ir jo istoriją.

Brigys, Jonas
Maironio sugrįžimo į Raseinius: kronika / Jonas Brigys. Iliustr. Alio, Raseiniai. 2017, geg. 18, p. 16.
Apie Maironio atminties įamžinimą Raseinių rajone.

Brigys, Jonas
Maironio įamžinimas Raseiniuose / Jonas Brigys. Sandrava. 2017, Nr. 1 (balandis), p. 5–6.

Brigys, Jonas
Nepažintas Maironis / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2017, geg. 25, p. 12.
Apie knygą „Maironis. Laiškai. Atsiminimai“ bei jos pristatymą Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje.

Brigys, Jonas
Nuo pasaulio atskirti Raseiniai / Jonas Brigys. Iliustr. Naujas rytas. 2017, vas. 10, p. 5.
Autobusų stoties istorija.

Brigys, Jonas
Nuo pasaulio atskirti Raseiniai / Jonas Brigys. Iliustr. Pab. Pradžia: vas. 10 // Naujas rytas. 2017, vas. 17, p. 5.
Autobusų stoties istorija.

Brigys, Jonas
Poezijos šventė Bernotuose / Jonas Brigys. Iliustr. Naujas rytas. 2017, birž. 23, p. 13.
Apie tradicinį renginį „Poezijos pavasarėlis“, kurį organizuoja Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka ir literatų klubas „Dubysa“.

Brigys, Jonas
„Smetoniškos“ Lietuvos emigrantų kasdienybė / Jonas Brigys. Iliustr. Naujas rytas. 2017 saus. 6, p. 5.
Apie emigraciją prieškario Lietuvoje ir emigrantų patirtis svetur.

Brigys, Jonas
„Smetoniškos“ Lietuvos emigrantų kasdienybė / Jonas Brigys. Iliustr. Tęs. Pradžia: sausio 6 // Naujas rytas. 2017 saus. 13, p. 5.
Apie emigraciją „smetoninėje“ Lietuvoje ir emigrantų patirtis svetur.

Brigys, Jonas
„Smetoniškos“ Lietuvos emigrantų kasdienybė / Jonas Brigys. Iliustr. Pabaiga. Pradžia: saus.6, tęs. saus. 13 // Naujas rytas. 2017, saus. 20, p. 5.
Apie emigraciją prieškario Lietuvoje, emigrantų patirtis.

Brigys, Jonas
Šiluvos istorinio aruodo papildymas / Jonas Brigys. Iliustr. Alio, Raseiniai. 2017, vas. 16, p. 27.
Apie profesoriaus, habilituoto mokslų daktaro A. Vaišvilos knygą „Šiluvos regiono dvarai ir jų vidaus teisė (XVI- XX a.)“ II tomas. Kvietimas į knygos pristatymą.

Brigys, Jonas
Šiluvos istorinio aruodo papildymas / Jonas Brigys. Iliustr. Mūsų Raseiniams. 2017, vas. 22, p. 2.
Apie dr. A. Vaišvilos knygos „Šiluvos regiono dvarai ir jų vidaus teisė XVI-XX a.“ II tomo pristatymą Raseinių Marcelijaus Marinaičio viešojoje bibliotekoje.

Brigys, Jonas
Šiluvos istorinio aruodo papildymas / Jonas Brigys. Iliustr. Naujas rytas. 2017, vas. 17, p. 13.
Apie profesoriaus, habilituoto mokslų daktaro A. Vaišvilos knygą „Šiluvos regiono dvarai ir jų vidaus teisė (XVI- XX a.)“ II tomas. Kvietimas į knygos pristatymą.

Brigys, Jonas
Valdančioji partija / Jonas Brigys. Iliustr. Naujas rytas. 2017, birž. 16, p. 6.
Apie Lietuvių tautininkų sąjungą (1927–1940) ir jos veiklą Raseinių rajone.

Brigys, Jonas
Valdančioji partija / Jonas Brigys. Tęs. Pradžia: birž. 16 // Naujas rytas. 2017, birž. 23, p. 6.
Apie Lietuvių tautininkų sąjungą ir jos veiklą Raseinių rajone.

Brigys, Jonas
Valdančioji partija / Jonas Brigys. Iliustr. Tęs. Pradžia: birž.16, tęs. birž. 23 // Naujas rytas. 2017, birž. 30, p. 6.
Apie Lietuvių tautininkų sąjungą (1927–1940) ir jos veiklą Raseinių rajone.

Brigys, Jonas
Valdančioji partija / Jonas Brigys. Pabaiga. Pradžia: birž. 16, tęs. birž. 23, 30 // Naujas rytas. 2017, liep. 7, p. 6, 13.
Apie Lietuvių tautininkų sąjungą ir jos veiklą Raseinių rajone.

Brigys, Jonas
Raseinių žemės vaiduoklių sostinė / Jonas Brigys. Alio, Raseiniai. 2017, birž. 15, p. 12–13.
Istorijos apie mitines būtybes Raseinių rajone. Apžvalga parengta naudojantis Lietuvos žemės vardyno anketomis, kurios saugomos Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriuje.

Kazlauskas, Arūnas
Ar dominikonų vienuolyno teritorija vėl taps istoriniu Raseinių centru? / Arūnas Kazlauskas, Jonas Brigys. Iliustr. Alio, Raseiniai. 2017, birž. 29, p. 22.
Apie Raseinių dominikonų vienuolyno istoriją, paskirtį ir ateitį.

STRAIPSNIAI INTERNETE


2011

Butkiškės bažnyčios varpų istorijos bruožai / Jonas Brigys // Alio, Raseiniai [interaktyvus]. – 2011, rugs. 8: nuotr. [žiūrėta 2017 m. rugpjūčio 17 d.]. Prieiga internetu: http://www.alioraseiniai.lt/butkiskes-baznycios-varpu-istorijos-bruozai/

Paminėtas garbingas bibliotekos veiklos jubiliejus / Jonas Brigys // Alio, Raseiniai [interaktyvus]. 2011, spal. 20: nuotr. [žiūrėta 2017 m. rugpjūčio 17 d.]. Prieiga internetu: http://www.alioraseiniai.lt/paminetas-garbingas-bibliotekos-veiklos-jubiliejus/

2012

Senoji Lietuvos sostinė ir Dubysos piliakalniai / Jonas Brigys // Alio, Raseiniai [interaktyvus]. – 2012, bal. 26: nuotr. [žiūrėta 2017 m. rugpjūčio 17 d. ]. Prieiga internetu: http://www.alioraseiniai.lt/senoji-lietuvos-sostine-ir-dubysos-piliakalniai/

2013

2013 m. bibliotekų savaitės Raseinių rajone kronika / Jonas Brigys // Alio, Raseiniai [interaktyvus]. 2013, geg. 9: nuotr. [žiūrėta 2017 m. rugpjūčio 17 d. ]. Prieiga internetu: http://www.alioraseiniai.lt/2013-m-biblioteku-savaites-raseiniu-rajone-kronika/

2014

Lavino protus mūšyje / Jonas Brigys // Alio, Raseiniai [interaktyvus]. 2014, vas. 6: nuotr. [žiūrėta 2017 m. rugpjūčio 17 d.]. Prieiga internetu: http://www.alioraseiniai.lt/lavino-protus-musyje-2/

2017

Ar dominikonų vienuolyno teritorija vėl taps istoriniu Raseinių centru? / Jonas Brigys // Alio, Raseiniai [interaktyvus]. – 2017, birž. 15: nuotr. [žiūrėta 2017 m. lspkr.8 d.]. Prieiga internetu: http://www.alioraseiniai.lt/ar-dominikonu-vienuolyno-teritorija-vel-taps-istoriniu-raseiniu-centru/

Maironio sugrįžimo į Raseinius kronika / Jonas Brigys // Alio, Raseiniai [interaktyvus]. 2017, geg. 18: nuotr. [žiūrėta 2017 m. lapkričio 8 d.]. Prieiga internetu: http://www.alioraseiniai.lt/maironio-sugrizimo-i-r /aseinius-kronika/

Nepažintas Maironis / Jonas Brigys // Alio, Raseiniai [interaktyvus]. 2017, geg. 25: nuotr. [žiūrėta 2017 m. lapkričio 8 d.]. Prieiga internetu: http://www.alioraseiniai.lt/nepazintas-maironis/

Straipsniai apie Brigį

1992

173.Kviečia skaitykla / K. Daukšaitė // Naujas rytas.- 1992, saus. 29, p.2.

1994

174.Tikras bibliotekininkas / D. Klajimienė // Naujas rytas.- 1994, vas. 9.

1999

175.Suvažiavo, suėjo bibliotekininkai / A. Gedvidaitis // Naujas rytas.- 1999, geg. 19, p.1,4.

2003

176.Monografijos „Viduklė“ bendraautoris Jonas Brigys / E. Dočkuvienė // Naujas rytas.- 2003, bal. 23, p.6.
177.J. Brigiui - šalies geriausio bibliotekininko vardas / J. Janonis // Naujas rytas.- 2003, gegužės 14, p. 2, 5.
178.UAB „Žiburys“ – knygų leidėja / P. Baužys // Naujas rytas.- 2003, geg. 21, p.6.
179.Meilė knygai yra stipriausia: [pokalbis su 2002 m. geriausio šalies bibliotekininko titulą laimėjusiu Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininku J. Brigiu] / kalbėjosi Bronius Vertelka // XXI amžius. - 2003, rugpj. 13, p. 3.
180.Per Raseinių kraštą.../ M. Krutulytė // Valio Raseiniai.- 2003, rugpj. 16, p.9.
181."Nuo knygų atitrūkti sunku…": [pokalbis su Raseinių viešojoje bibliotekoje dirbančiu Metų bibliotekininku pripažintu J. Brigiu] / kalbėjosi Gabrielė Pečkaitytė // Naujas rytas. - 2003, rugpj. 23, p. 2.

2004

182.Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai. – Kaunas, 2004. – P.507-508.

2009

183.Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai: Jurbarkas . – Kaunas, [2009]. – P.135-136.

2010

184.Skaitykla ir skaitytojai / V. Vitkus // Alio Raseiniai.- 2010, kovo 25, p.4.

2011

Raseinių krašto istorijos pėdsakais [Elektroninis išteklius]: Jonas Brigys: bibliografija (1994–2010). 2011. – 1 elektron. opt. diskas (CD–ROM)

Kovaldaitė, Miglė

90 metų iki šių dienų / Miglė Kovaldaitė. – Nuotr. // Naujas rytas. 2011, spal. 22, p. 1, 6.

Apie Raseinių viešosios bibliotekos 90 metų jubiliejaus paminėjimo šventę.

2012

Brigys, Jonas

Raseinių krašto žmogus, gyvenimą paskyręs kraštotyrai: [pokalbis su Raseinių r. savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininku, kraštotyrininku J. Brigiu. / užrašė] Kristina Bendžiūtė. – Iliustr. // Alio, Raseiniai. 2012, lapkr. 2, p. 4.

Apie bibliotekininką J. Brigį.

2016

Abromavičienė, Lina

Kraštotyrininkė I. Rudzinskienė: „Pradėjau nuo 27 P. Višinskio giminės medžio pavardžių“: Šiaulių Mikeliai ir Mikeliukai: Šiauliai – 780 / Lina Abromavičienė: Iliustr.// Šiaulių naujienos. 2016, liep. 2, p. 4.

Brigys, Jonas

Laiko dulkės ir Raseinių dekanato istorija: [pokalbis apie  knygą „Raseinių dekanato istorija“ su jos autoriumi Jonu Brigiu] / [kalbėjosi] Gediminas Kučinskas. – Iliustr. // Alio, Raseiniai. 2016, gruod. 8, p. 6.

Stankevičius, Rimvydas

Atšvęstas poeto jubiliejus / Rimvydas Stankevičius; Irmanto Sidarevičiaus nuotr. // Vakaro žinios. – 2016, bal. 5, p. 1, 4

Apie tai, jog balandžio pirmąją – tikrąją didžio Lietuvos poeto M. Martinaičio gimimo dieną – poeto gimtajame krašte Raseiniuose susirinko solidus būrys šalies akademikų, rašytojų, literatūros mokslininkų, bibliotekininkų, pedagogų, studentų ir tiesiog poezijai neabejingų žmonių – atšvęsti prieš trejetą metų amžinybėn iškeliavusio poeto aštuoniasdešimtmečio (str. minima metraštininkė A. Rupšytė ir dar 11-a kultūros veikėjų).

Tijūnaitienė, Stanislava

Jonas Brigys – Raseinių dekanato istorija / Stanislava Tijūnaitienė. – Iliustr. // Naujas rytas. 2016, gruod. 2, p. 4.

Apie Jono Brigio knygos „Raseinių dekanato istorija“ pristatymą Raseinių parapijos namuose. Leidėjas – Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka.

2017

Brigys, Jonas

Dar vienas rašytinis paminklas Šiluvai / Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos informacija. – Iliustr. // Alio, Raseiniai. 2017, kovo 2, p. 17.

Apie profesoriaus, habilituoto mokslų daktaro A. Vaišvilos knygos „Šiluvos regiono dvarai ir jų vidaus teisė (XVI- XX a.)“ II t. pristatymą Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje.

Kučinskas, Gediminas

Raseinių protuoliai kovojo atkakliai ir linksmai / Gediminas Kučinskas. – Iliustr. // Alio, Raseiniai. 2017, vas. 2, p. 13.

Apie tradicinį protų mūšį „Raseiniškių protai 2017“, vykusį Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje.

Miežinienė, Virginija

Jonas Brigys – geriausias 2016 metų rajono bibliotekininkas / Virginija Miežinienė. – Portr. // Alio, Raseiniai. 2017, geg. 4, p. 9.

[žiūrėta 2017 m. lapkr. 8 d.]. Prieiga internetu: http://www.alioraseiniai.lt/jonas-brigys-%e2%80%93-geriausias-2016-metu-rajono-bibliotekininkas/

Apie Nacionalinės bibliotekų savaitės renginius rajone bei konkurso „Metų geriausias rajono bibliotekininkas“ 2016 metų nugalėtoją Joną Brigį.

Miežinienė, Virginija

Jonas Brigys – geriausias 2016 m. rajono bibliotekininkas / Virginija Miežinienė. – Iliustr. // Naujas rytas. 2017, geg. 19, p. 2.

Apie Nacionalinės bibliotekų savaitės renginius rajone bei konkurso „Metų geriausias rajono bibliotekininkas“ 2016 metų nugalėtoją Joną Brigį.

Miežinienė, Virginija

Jonas Brigys – geriausias 2016 metų Raseinių rajono bibliotekininkas / Virginija Miežinienė // Regionų naujienos. 2017, geg. 4: Nuotr. [žiūrėta 2017m. lapkr. 8 d.]. Prieiga internetu: http://www.regionunaujienos.lt/jonas-brigys-geriausias-2016-metu-raseiniu-rajono-bibliotekininkas/