Lietuvybei skirti gyvenimai

Virtuali paroda, skirta rašytojos Janinos Survilaitės šeimai

Raseinių kraštas išaugino daug talentingų, Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelniusių asmenybių. Viena iš jų – rašytoja Janina Survilaitė, šiuo metu gyvenanti Šveicarijoje. J. Survilaitės šeimoje, kurios nuopelnus ji įamžino knygoje „Likimo užkodavimas“, su rašytu lietuvišku žodžiu susijusi ne ji viena. Rašytoja kilusi iš kultūros veikėjų dinastijos. Pėdsakus Lietuvos istorijoje paliko jos prosenelis iš mamos pusės Vincentas Bakutis – tautosakos rinkėjas, kurio surinktą medžiagą publikavo žymus kultūros veikėjas Mečislovas Davainis-Silvestraitis; rašytojos senelis – žymus Lietuvos knygnešys Martynas Survila; tėvas Jonas Survila – mokytojas, politinis kalinys, už pasipriešinimą okupantams nuteistas mirties bausme ir sušaudytas; brolis Algirdas Survila – politinis kalinys, nuteistas kalėti Sibire. Paroda kviečia artimiau susipažinti su žymiais kraštiečiais. Publikuojamos pačios J. Survilaitės rašytos jos ir artimųjų biografijos, eksponuojamos nuotraukos su tekstais iš J. Survilaitės knygų, rašytojos kūrybos bibliografinis sąrašas ir elektroninis leidinys – knyga „Likimo užkodavimas“, kuri supažindina ne tik su šios šeimos, bet ir Raseinių krašto, o kartu ir visos Lietuvos pokario istorija.

Atnaujinta: 2018-09-19


Rašytoja J. Survilaitė. Biografija
Janina Survilaitė AUTOBIOGRAFIJA
2018 m. rugsėjo 19 d.
 
 
Priklausau tai lietuvių tautos kartai, kuri 50 metų niekam negalėjo atskleisti savo kilmės nuo gimimo iki senatvės ar mirties. Mano pase įrašyta krikšto data (1941-01-02), o ne gimimo (1940-12-19). Enkavėdistų suspardyta nėščia mano motina pagimdė mane anksčiau, todėl geraširdis Kalnujų klebonas Antanas Brazaitis tiesiog nenorėjo manęs vieneriais metais „pasendinti“...
 
Tėvo, Raseinių rajonui daug nusipelniusio pedagogo, kuris Kalnujų mokykloje 1940-11-08 buvo areštuotas, nemačiau. Jis jau sėdėjo Raseinių kalėjime už pasipriešinimą sovietų okupacijai, o 1941-06-22, užėjus karui, iš Raseinių kalėjimo išvežtas į Rusijos gilumą ir per mano vienerių metukų gimtadienį (1941-12-19) už kontrrevoliucinę veiklą sušaudytas Orenburgo kalėjime. Kur dingęs Tėvas, šeima nežinojome 50 metų, kol dokumentai apie jo mirties nuosprendžio ir įvykdymo datą 1993 metais buvo parvežti į LR Vilniaus Genocido centro archyvus.
 
2003 metais tėvui mokytojui Jonui Survilai LR Aukščiausiasis teismas pripažino Lietuvos laisvės kovotojo statusą, o jo visai šeimai pagal Genocido centro valstybinį Dekretą pripažintas nukentėjusių nuo okupacijos statusas. Lietuvai atgimus, tokie dokumentai yra brangiausi visoms okupantų iškankintoms ir išžudytoms lietuvių šeimoms, tik gaila, kad atgimusios Lietuvos valdžios nevertinami. Nenagrinėti, nesvarstyti, o lengva ranka išmetami lauk... Taip mano rajono savivaldybė net 3 kartus pasielgė ir su mano Tėvo laisvės kovotojo pripažinimo dokumentais...
 
Pirmieji mano mokslai buvo Kalnujų pradinėje mokykloje ir Kalnujų septynmetėje, kurias baigiau labai gerais pažymiais. 1940–1950 metų laikotarpyje mūsų šeimą lydėjo skaudžios netektys: okupacinio režimo skriaudos, išvežimo į Sibirą baimės ir pažeminimai, dviejų brolių žūtys nuo minų (apie tai esu rašiusi), todėl, manau, kad viską labia skaudžiai pergyvendama jau iki savo 10-jo gimtadienio daug labiau subrendau, negu kiti mano bendraamžiai. Iš keturių vaikų, kai 1949 metais į Sibiro kalėjimu buvo nuteistas vyriausias brolis Algirdas, mamai likau vienintelė, todėl ji dėjo pastangas, kad užaugčiau tikra Lietuvos patriotė. Net stebiuosi, kad man dar vaikystėje Lietuvos istorija tapo aiški: kaip nuo Valančiaus laikų skelbiamos idėjos savo išraišką subrandino J. Basanavičiaus ir jo bendražygių atgimime, o 1918 m. buvo sukurta mūsų Lietuvos Valstybė. Žinoma, labai daug prisidėjo ir mano senelio knygnešio Martyno Survilos kasdien prisimenami žygiai kovojant už lietuviškos spaudos atgaivinimą.
 
1959 metais, gavusi atestatą, svajojau studijuoti pedagogikos mokslus Vilniaus institute, tačiau ten stojant reikėjo būti komjaunuole arba gauti iš rajono komjaunimo komiteto rekomendaciją, kad subrendusi politiškai/sovietiškai, o man ant kaktos buvo parašyta, kad tam nė iš tolo netinku.  
 
Klaipėdos pedagoginę mokyklą baigiau 1962 metais, pasiėmiau paskyrimą į Raseinių rajoną. Raseinių vidurinėje mokykloje išdirbau 19 metų. 1972 m. neakivaizdiniu būdu baigiau Vilniaus universiteto istorijos-filologijos fakultetą.
 
Mano gyvenime Lietuvoje buvo dvi santuokos ir dvejos skyrybos, dėl kurių niekada nesigailėjau ir, aiškiai žinau, nesigailėsiu. Trečioji santuoka įvyko Ciuriche. Ištekėjau už lietuvio išeivio Stanislovo Vaitkevičiaus (per prieškario jaunųjų šaulių bendrą veiklą) gerai pažinojusio mano Tėvą ir visą gyvenimą jį laikiusiu savo geriausiu mokytoju... Tai buvo daug išgyvenęs, įdomus, vakarietišką išsilavinimą turintis tikras Lietuvos patriotas. Jis atstojo man ir vyrą, ir Tėvą. Santuokoje su juo laimingai iki jo mirties išgyvenau 8 metus.
 
Ciuriche įgijau slaugymo asistentės diplomą. Dešimtis metų, mano išdirbta Ciuricho milijonierių senelių namuose, visapusiškai turtinga Žmogaus ir pasaulio pažinime. To niekada nesuteiks joks pasaulio universitetas. Patys dėkingiausi ir reikšmingiausi mano gyvenimo metai: vadovavimas Šveicarijos lietuvių bendruomenės valdybai (1998–2006), nuoširdus bendravimas ir atlikti Lietuvai reikšmingi darbai su senąja Šveicarijos lietuvių išeivių karta ir, žinoma, intensyvus kūrybinis laikotarpis.
 
Per 28-erius gyvenimo Šveicarijoje metus parašiau ir išleidau 15 knygų, gavau 20 valstybinių ir visuomeninių apdovanojimų, tarp jų Vilniaus universiteto mokslinės bibliotekos, LR Knygnešio draugijos, Pasaulio lietuvių bendruomenės, LR TMID Sidabro ženklas ir Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinas... Apdovanojimais niekada nesididžiavau, tačiau, kai apdovanojimai atspindi mano darbų rezultatą garsinant Lietuvos vardą pasaulyje, tampa lyg paties Dievo dovana. Reiškia, savo mylimam, okupaciją iškentėjusiam kraštui ir gimtajam rajonui gėdos tikrai nepadariau...
 
Nuo 2007 metų esu Lietuvos rašytojų sąjungos narė, turiu pripažintą Lietuvos respublikos meno kūrėjo statusą, dešimtimis tūstančių eurų jau skaičiuoju savo asmeninę finansinę paramą Tėvynei. Aukoti neturtingam ir nelaimingam man yra didžiausias pasitenkinimas ir sveikata. Tą tikrai paveldėjau iš savo Tėvo, kuris (pagal jo buvusių mokinių atsiminimus) savo mokiniams galėjęs atiduoti savo paskutinį kąsnį...
 
Gyvenant Šveicarijoje ir matant valstybės vykdomą politiką, matant, kaip vertinamas kiekvienas jos pilietis, manyje pasikeitė tikslo ir prasmės samprata. Gaila, kad reikšmingiems ateities tikslams laiko ir jėgų jau liko nedaug. Viską apsunkina ir 2017-02-24 ištikusi klastinga 21-ojo amžiaus liga: smegenų insultas, kurio pasekmes dar ilgai jausiu... Palengvina tik žinojimas, kad Lietuva ir mano rajonas užaugins naujus patriotus, kurie mylės eilinį žmogų ir savo Tėvynei sugebės kurti tikrą šviesią ateitį.
 
 
Janina Survilaitė
 
Rašytojos J. Survilaitės bibliografija

Rašytojos J.Survilaitės bibliografija

Alpių lietuviai / Janina Irena Survilaitė. - Vilnius, 2005. - 198, [1] p. - ISBN 9955-552-06-9

Alpių lietuviai / Janina Irena Survilaitė-Vaitkevičius // XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. - P. 84.

Apie Šveicarijos lietuvių šviesulį dailininkę Juzę Katiliūtę / Janina Survilaitė // Pasaulio lietuvis. - 2010, Nr. 3, p. 25-27.

Ar dar pasitaiko tautos istorijos pamatų griovėjų? / Janina Survilaitė // Lietuvos aidas. - 2015, rugpj. 29, priedas "Naujausios žinios", p. 1.

Ar kada išsipildys monsinjoro Alfonso Svarinsko norai? / Janina Survilaitė // Lietuvos aidas. - 2016, lapkr. 26, p. 7.

Ar kada išsipildys monsinjoro Alfonso Svarinsko norai? : skaitytojo laiškas / Janina Survilaitė // Mūsų Raseiniams. - 2016, gruod. 14, p. 2.

Ar šūkis: "Pasaulį seną išardysim!" tinka ir šiandien? / Janina Survilaitė // Lietuvos aidas. - 2015, vas. 3, p. 3.

Aš emigrantas : [eilėraštis] / Janina Irena Survilaitė // Varpas. - 2003, Nr. 5, p. 6.

Atminimais nežaidžiama (II) / Janina Survilaitė // Alio Raseiniai. - 2014, vas. 6, p. 20.

Atminimais nežaidžiama / Janina Survilaitė // Alio Raseiniai. - 2014, saus. 30, p. 20.

Atmintyje – kovo 11-osios įvykiai : [apie 1990 m. kovo 11 d. politinius įvykius : pasisakymai / parengė] Audrius Alkauskas // Šveicarijos lietuvių žinios. - 2010, Nr. 16, p. 4-6.

Atmintis. In memoriam / parengė J. Vaitkevičienė // Šveicarijos lietuvių žinios. - Nr. 5 (2004), p. 12.

Atsiminimai apie dailininkę Juzę Katiliūtę (2) / J. Survilaitė // Lietuvos aidas. - 2010, saus. 16, p. 6.

Atsiminimai apie dailininkę Juzę Katiliūtę / Janina Survilaitė // Lietuvos aidas. - 2009, gruod. 30, p. 7.

Atsiminimai apie dailininkę Juzę Katiliūtę / Janina Survilaitė // Šeimininkė. - 2010, saus. 13-19 (Nr. 2), p. 10-11.

Atsisveikiname su kunigu Jonu Juraičiu : [teologijos filosofijos mokslų daktaras, 1926 05 12 - 2010 10 30 : nekrologas] / Janina Survilaitė // Šveicarijos lietuvių žinios. - 2010, Nr. 17, p. 24.

Atsisveikinimas su dar vienu Šveicarijos lietuviu - Narcizu Prielaida / Janina Survilaitė // Lietuvos aidas. - 2015, bal. 11, p. 1.

Atsisveikinimas su Šveicarijos lietuviu / Janina Survilaitė // XXI amžius. - 2015, bal. 24, p. 3.

Baltasis atvirukas ; Į lygumų namus : [eilėraščiai] / Janina Irena Survilaitė // Tiltas. - 2008, Nr. 12, p. 1.

Blunkančių likimų liudytojai : romanas / Janina Survilaitė. - Vilnius, 2017. - 269, [2] p. - ISBN 978-9986-37-079-6

Brandi meilė, magiškos maldos ir savigyda : [pokalbis su kelis dešimtmečius Šveicarijoje gyvenančia ir kuriančia rašytoja J. Survilaite] // Moters savaitė. - 2016, Nr. 3 (vas. 9), p. 28-29.

Ciuricho Beleviu aikštė : [eilėraštis] / Janina Vaitkevičienė // Šveicarijos lietuvių žinios. - 2009, Nr. 14, p. 14.

Dainos už uždangstytų langų / Janina Survilaitė // Ateitis. - 2018, Nr. 4, p. 36-40.

Dar kartą apie išeivijos atminties ženklus / Janina Survilaitė // Lietuvos aidas. - 2013, geg. 8, p. 5.

Dar kartą apie Poezijos pavasarį iš toliau / Janina Survilaitė // Šeimininkė. - 2010, birž. 23-29 (Nr. 25), p. 8.

Degėsių gėlės : (iki amžinybės - du tūkstančiai kilometrų) : romanas / Janina Irena Survilaitė. - Vilnius, 1997. - 303 p. - ISBN 9986-425-21-2

Dėl lietuvių bendruomenės Šveicarijoje įkūrimo datos / Janina Survilaitė // XXI amžius. - 2012, rugpj. 24, priedas "XXI amžiaus horizontai", p. 4.

Dešimtmečių kalba : [eilėraštis] // Tiltas. - 2004, Nr. 11.

2Didžiosios paslapties galia / Janina Survilaitė // Šeimininkė. - 2010, spal. 20-26 (Nr. 42), p. 7.

Dorybingumas pagal M. Martinaičiuo biografinius užrašus "Mes gyvenome" : [recenzija] / Janina Survilaitė // Literatūra ir menas. - 2010, liep. 23, p. 5, 16.

Emigrantė ir Alpių piemuo : romanas / Janina Survilaitė. - Vilnius, 2015. - 236, [1] p. - ISBN 978-9986-37-071-0

Emigrantė ir Alpių piemuo [Garso įrašas]: romanas/ Janina Survilaitė. – Vilnius, 2015. – 1 garso diskas (CD) (7 VAL., 36 min.; 5 val., 02 mon.). – ISBN978-609-00-2758-5
Emigranto palinkėjimai vienintelei tėvynei : [pokalbis su Šveicarijoje gyvenančiu mokslininku, biochemijos mokslų daktaru Alfonsu Kušliu / užrašė] Janina Survilaitė // Šeimininkė. - 2010, geg. 12-18 (Nr. 19), p. 6-7.

Frankfurto knygų mugėje / Janina Vaitkevičienė // Šveicarijos lietuvių žinios. - 2008, Nr. 13, p. 8.

Garbingas Šveicarijos lietuvių Kurmanavičių jubiliejus / Janina Survilaitė // Pasaulio lietuvis. - 2014, Nr. 4, p. 39.

Gyvenimas pagal įstatymus : [pokalbis su Šveicarijoje gyvenančia, išleidusia kelis eilėraščių rinkinius Janina Survilaite / užrašė] Austė Šaulytė // Kelionės ir pramogos. - 2013, Nr. 6 (birželis), p. 74-77.

Gražaus atminimo blyksniai : atsiminimai apie lietuvių bendruomenės Šveicarijoje narę Ireną Aldoną Augevičiūtę-Kaestli / Janina Survilaitė // Šeimininkė. - 2010, liep. 14-20 (Nr. 28), p. 8.

„Grįžęs iš gyvenimo“ – praėjusio laiko ilgesio barometras : [recenzija] / Janina Survilaitė // Bernardinai.lt [Elektroninis išteklius]. - 2013, birž. 23.

Į Šiluvą : [eilėraštis] / Janina Irena Survilaitė // Eilėraščiai Marijai. - P. 183-184, 507.

Į ŠLB-nę sugrąžinta tikroji istorinė atmintis / Janina Survilaitė // Lietuvos aidas. - 2016, saus. 9, p. 4-5.

In Memoriam Narcizui Prielaidai : [žurnalistas, diplomatas, Šveicarijos LB visuomenininkas, 1920 ‒ 2015] : [nekrologas] / Janina Survilaitė // Šveicarijos lietuvių žinios. - 2015, Nr. 26, p. 7-8.

Iš prisiminimų apie senelį knygnešį Martyną Survilą / Janina Survilaitė-Vaitkevičienė // Šveicarijos lietuvių žinios. - Nr. 5 (2004), p. 3-4.

Iš rašomos knygos "Lūžtančio laiko lieptais" / Janina Irena Survilaitė // Alio Raseiniai. - 2012, liep. 26, p. 13.

Iš romano „Vila Edelveisas“ / Janina Survilaitė // Po šiaurės dangum. – [D.] 3, p. 72-81.

Iš šveicariško dienoraščio: gyvūnijos diena / Janina Survilaitė // Šeimininkė. – 2009, saus. 7-13 (Nr. 1),  p. 19, 24.

Iš šveicariško dienoraščio : įvairių tikėjimų tiesos / Janina Survilaitė // Šeimininkė. - 2009, bal. 8-14 (Nr. 14), p. 8.

Iš šveicariško dienoraščio : kur miega baltos kalnų keteros / Janina Survilaitė // Šeimininkė. - 2009, bal. 22-28 (Nr. 16), p. 11.

Iš šveicariško dienoraščio : meilės artimui niekas neišmokys / Janina Survilaitė // Šeimininkė. - 2009, bal. 29 - geg. 5 (Nr. 17), p. 6.

Iš šveicariško dienoraščio : miesto benamiai / Janina Survilaitė // Šeimininkė. - 2009, kovo 18-24 (Nr. 11), p. 11.

Iš šveicariško dienoraščio : miesto žinios / Janina Survilaitė // Šeimininkė. - 2009, saus. 28 - vas. 3 (Nr. 4), p. 16, 19.

Iš šveicariško dienoraščio : pašto autobusas / Janina Survilaitė // Šeimininkė. - 2009, rugpj. 19-25 (Nr. 33), p. 20.

Iš šveicariško dienoraščio : patogumai keliautojams / Janina Survilaitė // Šeimininkė. - 2009, birž. 10-16 (Nr. 23), p. 13.

Iš šveicariško dienoraščio : Piramidė / Janina Survilaitė // Šeimininkė. - 2009, vas. 4-10 (Nr. 5), p. 15.

Iš šveicariško dienoraščio : rasotas Vėlinių rytas / Janina Survilaitė // Šeimininkė. - 2009, spal. 28 - lapkr. 3 (Nr. 43), p. 7.

Iš šveicariško dienoraščio : senatvė šveicariškai / Janina Survilaitė // Šeimininkė. - 2008, gruod. 31 - 2009, saus. 6 (Nr. 52), p. 9, 11.

Iš šveicariško dienoraščio : šiaurietiško dialogo sklidini šokiai / Janina Survilaitė // Šeimininkė. - 2009, lapkr. 25 - gruod. 1 (Nr. 47), p. 7.

Iš šveicariško dienoraščio : 12. kiekvienam mielos šventės / Janina Survilaitė // Šeimininkė. - 2009, rugs. 23-29 (Nr. 38), p. 10.

Ištikimybė Evangelijai, Tėvynei, Tiesai : [pokalbis su buvusiu pirmuoju nepaprastuoju ir įgaliotuoju Lietuvos misijos prie Jungtinių Tautų ambasadoriumi N. Prielaida] / kalbėjosi Janina Survilaitė // Šeimininkė. - 2010, bal. 7-13 (Nr. 14), p. 7-8.

Janina Survilaitė: "Vila "Edelveisas", Šveicarija, humanizmo ilgesys" / Janina Survilaitė // Nemunas. - 2007, rugs. 27 - spal. 3 (Nr. 34), p. 10.

Jei aš būčiau tu… : [pokalbis su seserimi Simona, rašytoja, visuomenininke J. Survilaite, kun. R. Grigu bei su Prienų senelių globos namų direktore A. Bajoriene / kalbėjosi] Danutė Junevičienė // Šeimininkė. - 2010, birž. 9-15 (Nr. 23), p. 10-11.

Juodosios Madonos palaiminimas / Janina Survilaitė // Pasaulio lietuvis. - 2011, Nr. 3, p. 21-23.

Kai atsiveria reikšmingos praeities vartai : [recenzijos] / Janina Survilaitė // Literatūra ir menas. - 2011, kovo 25, p. 5.

Kam gražūs žodžiai, jei po jų - mūšis? : [pokalbis su Šveicarijos lietuve, rašytoja Janina Survilaite ir jos svečioje šalyje surastu sielos draugu Žanu / užrašė] Edita Gruiniūtė // Šeimininkė. - 2009, rugpj. 12-18 (Nr. 32), p. 10-12.

Keli prisiminimai sutinkant profesoriaus Juozo Ereto 120-ąsias gimimo metines / Janina Survilaitė // Lietuvos aidas. - 2016, spal. 8, p. 3-4.

Kelios Janinos Irenos Survilaitės-Vaitkevičienės mintys / parengė Juozas Rudminas // Lietuvos veterinarija. - 2006, Nr. 4, p. 41-43.

Kelios mintys apie dinastijas : Rūtos Janutienės paskutinę knygą perskaičius : nuomonė / Janina Survilaitė // Lietuvos aidas. - 2015, kovo 24, p. 5.

Kelios mintys šalia „Žaliojo akvariumo“… : [recenzija] / Janina Survilaitė // Bernardinai.lt [Elektroninis išteklius]. - 2014, geg. 19.

Knygnešį Martyną Survilą prisimenant : [atsiminimai] / Janina Irena Survilaitė-Vaitkevičienė // Pasaulio lietuvis. - 2004, Nr. 5, p. 15-16.

Knygnešio dieną sutinkant. Knyga – lyg brangenybė : [ištrauka iš romano „Pašnekesiai su Helvecija“] / Janina Survilaitė // Pasaulio lietuvis. - 2011, Nr. 3, p. 4-5.

Knygnešio žodis : [eilėraštis] / J.I. Survilaitė // Pasaulio lietuvis. - 2004, Nr. 5, p. 15.

Knygnešio žodis : seneliui - knygnešiui Martynui Survilai / Janina Irena Survilaitė // Švyti uždrausta raidė. - P. 72-73.

Ko mums linki „Maranta“? : [recenzija] / Janina Survilaitė // Bernardinai.lt [Elektroninis išteklius]. - 2015, gruod. 2.

Ko negalėjo pakeisti, aprašė knygose : [pokalbis su Šveicarijoje gyvenančia rašytoja, visuomenininke Janina Survilaite / užrašė] Laimutė Giedraitytė // Gimtasis kraštas. - 2010, lapkr. 26 - gruod. 3 (Nr. 40), p. 5.

Ko verkia Šveicarijos milijonieriai : [pokalbis su rašytoja J.Survilaite / užrašė] Audronė Jablonskienė // Respublika. - 2007, rugs. 21, p. 21.

Koks būsimo filmo „Edeno sodai“ likimas? / Janina Survilaitė // Šveicarijos lietuvių žinios. - 2014, Nr. 25, p. 19.

Kovo 15-oji – Lietuvos knygnešio diena / Janina Survilaitė // Draugas. - 2013, kovo 14, p. 12.

Kovo 16-oji - Lietuvos Knygnešio diena / Janina Survilaitė // Lietuvos aidas. - 2013, kovo 13, p. 3.

Kūryba, kurią privalome įsirašyti į savo širdis / Janina Survilaitė // Bernardinai.lt [Elektroninis išteklius]. - 2013, spal. 23.

Kūryba, kurią privalome įsirašyti į savo širdis : knygos / Janina Survilaitė // Literatūra ir menas. - 2013, Nr. 46 (gruod. 13), p. 24-25.

Kviečiame į susitikimą su rašytoja J. I. Survilaite : [pokalbis su rašytoja J. I. Survilaite apie naują autobiografinę knygą "Likimo užkodavimas"] / [kalbėjosi] Edita Sprauniūtė // Alio Raseiniai. - 2015, geg. 21, p. 6.

Laisvės kovotojas Viktoras Petkus / Janina Survilaitė // Alio Raseiniai. - 2015, saus. 22, p. 18.

Laiškai broliui / Janina Survilaitė // Varpas. - 2012, Nr. 12 (gruodis), p. 4-8.

Laiškas iš Šveicarijos / Janina Survilaitė // Nemunas. - 2008, spal. 9-15 (Nr. 35), p. 4.

Lemtingi likimo vingiai svečioje šalyje / Janina Survilaitė // Šeimininkė. - 2010, spal. 6-12 (Nr. 40), p. 8.

Lietuviai bankų ir laikrodžių šalyje : [pokalbis su Šveicarijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininke Janina Irena Survilaite-Vaitkevičiene / kalbėjosi] Jonas Rumša // Lietuvos aidas. - 2005, rugpj. 20, p. 4.

Lietuviškų studijų savaitės / Janina Survilaitė Vaitkevičienė // Šveicarijos lietuvių žinios. - 2011, gruodis, p. 18-19.

Lietuvių kultūros instituto XXVI suvažiavimas / Janina Survilaitė-Vaitkevičienė // Šveicarijos lietuvių žinios. - Nr. 9 (2006), p. 5.

Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje : sugrįžimų apybraižos / parengė Šveicarijos lietuvių bendruomenė. - [Kaunas], 2009. - 238, [1] p. - ISBN 978-9955-03-561-9

Lietuvos atgimimo pėdsakais Šveicarijoje / Janina Survilaitė // Lietuvos aidas. - 2015, saus. 20, p. 3.

Lietuvos diplomatas, rašytojas Jurgis Savickis / Janina Survilaitė // Šeimininkė. - 2010, vas. 17-23 (Nr. 7), p. 7.

Lygumų laumės ; Maironiui : [eilėraščiai] / Janina Irena Survilaitė // Tiltas. - 2008, Nr. 10, p. 1.

Likimo užkodavimas : biografinė apybraiža / Janina Survilaitė. - Vilnius, [2015]. - 247, [1] p. - ISBN 978-9986-39-845-5

Lūžtančiais laiko lieptais / Janina Survilaitė // Bernardinai.lt. - 2012, saus. 26.

"Lūžtančio laiko lieptais" / Janina Irena Survilaitė // Alio Raseiniai. - 2012, liep. 19, p. 8.

Malonus susitikimas / Janina Survilaitė // Tiltas. - 2008, Nr. 8, p. 3.

Mamai : [eilėraštis] / Janina Irena Survilaitė // Tiltas. - 2004, Nr. 8.

Marcelijų Martinaitį prisimenant / Janina Survilaitė // Metai. - 2014, Nr. 4 (balandis) p. 111-114.

Meilė emigrantui, bendruomenei ir tapatybei : nuomonė / Janina Survilaitė // Lietuvos aidas. - 2014, lapkr. 11, p. 6.

Meilė lietuviškai knygai: keli prisiminimai knygnešio dienai atminti : [autobiografiniai atsiminimai] / Janina Survilaitė // Bernardinai.lt [Elektroninis išteklius]. - 2015, kovo 16.

Mylėsi Lietuvą iš tolo… / Vaclovas Dargužas. - Vilnius, 2004. - 152 p., [20] iliustr. lap. - ISBN 9986-19-630-2

Mirė Vakarų Europoje žymus mokslininkas, biochemijos mokslų daktaras Alfonsas Kušlys / Janina Survilaitė // Lietuvos aidas. - 2015, birž. 23, p.2.

Mokytojas Jonas Survila. Toliau : [atsiminimai] / Janina Survilaitė // Bernardinai.lt. - 2012, vas. 9.

Mokytojas Jonas Survila / Janina Survilaitė // Bernardinai.lt. - 2012, vas. 2.

Mūsų išeivijos akademikai / Janina Survilaitė // Pasaulio lietuvis. - 2013, Nr. 10, p. 13-15.

Narcizui Prielaidai – 90 : pirmajam atgimusios Lietuvos ambasadoriui prie Jungtinių Tautų sukako 90 metų! : [pokalbis / kalbėjosi] Janina Survilaitė // Pasaulio lietuvis. - 2010, Nr. 5, p. 33-36.

Naujai emigravusių lietuvių darbai ir rūpesčiai / J.J. Survilaitė-Vaitkevičienė // Lietuvos aidas. - 2003, geg. 31, p. 9.

Naujosios emigrantų kartos kūrėjai ir jų likimas / Janina Survilaitė // Bernardinai.lt. - 2009, kovo 9.

Naujosios emigrantų kartos kūrėjai ir jų likimas / Janina Survilaitė // Nemunas. - 2009, vas. 26 - kovo 4 (Nr. 8), p. 7.

Nedingusi atmintis : poezijos rinktinė / Janina Survilaitė. - Vilnius, 2016. - 219, [1] p. - ISBN 978-609-8122-28-2

Nepriklausomybės kovas prisiminus / Janina Survilaitė // Lietuvos aidas. - 2013, spal. 30, p. 5.

Netekome žymaus biochemiko Alfonso Kušlio : [1921 – 2015] : [nekrologas] / Janina Survilaitė // Draugas. - 2015, birž. 23, p. 11.

Onder de noordelijk hemel. [D.] 3, 2007. - 2009. - 146 p. - ISBN 978-9955-732-51-8

Pakalnutė ; Girnų ratas ; Devintoji banga ; Eglės pasaka ; Pabėgimas : [eilėraščiai] / Janina Survilaitė // Šeimininkė. - 2009, birž. 23-30 (Nr. 25), p. 7.

Palaiminto likimo keliai (ištrauka) : [recenzija] / Janina Irena Survilaitė // Lietuvos veterinarija. - 2005, Nr. 1, p. 49.

Pasakiau ir išgelbėjau sielą… : [pokalbis su Šveicarijoje gyvenančia rašytoja J. Survilaite apie jos poezijos knygą "Alpių miražai"] // Šeimininkė. - 2009, birž. 23-30 (Nr. 25), p. 7.

Pasimatymas su lietuviška fotografija / Janina Survilaitė Vaitkevičienė // Šveicarijos lietuvių žinios. - 2008, Nr. 13, p. 7.

Pašnekesiai su Helvecija : iš šveicariško dienoraščio / Janina Survilaitė. - Vilnius, 2013. - 303, [1] p. - ISBN 978-9986-39-750-2

Pašnekesiai su Helvecija [Garso įrašas] : iš šveicariško dienoraščio / Janina Survilaitė. - Vilnius, 2013. - 1 garso diskas (CD) (8 val., 46 min. ; 5 val., 49 min.). - ISBN 978-609-00-1748-7

PLB Seimui artėjant / Janina Survilaitė // Draugas. - 2012, rugpj. 2, p. 2, 13.

Po šiaurės dangum. [D.] 3 : Europos literatūros dienų Šiauliuose 2007 almanachas. - 2007. - 139, [1] p. - ISBN 978-9955-732-22-8

Poetą Marcelijų Martinaitį prisimenant / Janina Survilaitė // Bernardinai.lt [Elektroninis išteklius]. - 2014, kovo 11.

Praeities dienoraščiai / Janina Survilaitė // Lietuvos aidas. - 2009, liep. 25, p. 2, 4.

Prasmingos valandos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje : [recenzija] / Janina Survilaitė // Bernardinai.lt. - 2009, saus. 12.

Prie didelio kelio / Janina Survilaitė // Bernardinai.lt [Elektroninis išteklius]. - 2015, saus. 5.

Prie kalėjimo alyvos nesodinamos : [atsiminimai] / Janina Survilaitė // Bernardinai.lt. - 2012, vas. 17.

Raktas į Prūsų Lietuvą : [recenzija] / Janina Survilaitė // Literatūra ir menas. - 2015, Nr. 27 (liep. 3), p. 12-13.

Rasotas Vėlinių rytas / Janina Survilaitė // Lietuvos aidas. - 2009, spal. 31, p. 1-2.

Rašytoja J. Survilaitė: „Šveicariją branginu, bet tikroji meilė pasiliks Tėvynei“ : [pokalbis / kalbėjosi] Deimantė Dokšaitė // Pasaulio lietuvis. - 2013, Nr. 9, p. 35-39.

Rašytoja Janina Survilaitė: "Paslapčių pasaulį man atvėrė mylimas vyras" : [pokalbis su kelis dešimtmečius Šveicarijoje gyvenančia ir kuriančia rašytoja] // Moters savaitgalis. - 2015, Nr. 10 (kovo 13-20), p. 30-31.

Rugsėjo pirmoji : [eilėraštis] / Janina Irena Survilaitė // Tiltas. - 2003, Nr. 11.

Smėlio krikštai : eilėraščių ciklai / Janina Survilaitė. - Vilnius, 2012. - 63, [1] p., VIII iliustr. p. - ISBN 978-9986-37-065-9

Sniego atvirutė : [eilėraštis] / Janina Survilaitė // Tiltas. - 2008, Nr. 1, p. 1.

Stikliniai mūsų namai : [eilėraštis] / Janina Irena Survilaitė // Tiltas. - 2005, Nr. 2.

Su atminimais žaisti negalima / Janina Survilaitė // Naujos tėviškės žinios. - 2012, kovo 2, p. 3, 4.

Su atminimais žaisti negalima : [vaikystės atsiminimai] / Janina Survilaitė // Bernardinai.lt. - 2012, kovo 1.

Suprasti žodžius: viltis prasmė tikslas / Janina Survilaitė // Šeimininkė. - 2009, geg. 6-12 (Nr. 18), p. 5.

Šveicarai naujai atranda Lietuvą / Janina Vaitkevičienė-Survilaitė // Pasaulio lietuvis. - 2005, Nr. 3, p. 6-8.

Šveicarijoje apie Lietuvą / Janina I. Vaitkevičienė // Pasaulio lietuvis. - 2006, Nr. 3, p. 25.

Šveicarijos lietuvių bendruomenė 2002-iais metais : (paskaita skaityta Vasario 16-ios šventėje) / Janina Vaitkevičienė // Pasaulio lietuvis. - 2003, Nr. 5, p. 41-43.

Šveicarijos lietuvių bendruomenė / Janina I. Vaitkevičienė. - Iliustr. // Pasaulio lietuvių bendruomenės XII Seimo leidinys. - P. 82-84.

„Šveicarijos lietuvių žinių“ dešimtmetis / Janina Survilaitė Vaitkevičienė // Šveicarijos lietuvių žinios. - 2011, gruodis, p. 53.

Švyti uždrausta raidė : 1864-1904 metai poezijoje / sudarė Nijolė Petraitytė, Aloyzas Sušinskas. - Šiauliai, 2004. - 111, [1] p. - ISBN 9955-522-58-5

Tarp praradusių rojų : [pokalbis su rašytoja, visuomenininke J. Survilaite, gyvenančia Šveicarijoje / kalbėjosi] Valdas Puteikis // Laima. - 2009, Nr. 9, p. 84-85.

Tautos netekčių mastai (I) / Janina Survilaitė // Alio Raseiniai. - 2013, spal. 3, p. 13.

„Tik labas man motina labas dukrele…“ : [eilėraštis] / Janina Irena Survilaitė // Tiltas. - 2008, Nr. 7, p. 3.

TYLOS menininkas : (profesoriaus Gabrieliaus Stanulio 100-osioms gimimo metinėms) / Janina Survilaitė // Suvalkietis. - 2015, spal. 8, p. 3-4.

Tragiškas piliakalnis / Janina Survilaitė // Alio Raseiniai. - 2013, saus. 17, p. 10.

Tu nelinkėk : [eilėraštis] / Janina Irena Survilaitė // Tiltas. - 2003, Nr. 10.

Turtuoliai taip pat kankinasi : [pokalbis su rašytoja Janina Survilaite, gyvenančia Šveicarijoje apie gyvenimą užsienyje ir naują romaną "Vila Edelveisas" / kalbėjosi] Sigita Purytė // Lietuvos žinios. - 2007, rugs. 22, p. 1, 17.

"Uždek, senele, žiburį,…" : [eilėraštis] / Janina Survilaitė-Vaitkevičienė // Šveicarijos lietuvių žinios. - Nr. 5 (2004), p. 3.

Vartai Nr. 3 : romanas / Janina Survilaitė. - Vilnius, 2008. - 291, [2] p. - ISBN 978-9986-16-573-6

Vartai Nr. 3 [Garso įrašas] : romanas / Janina Survilaitė. - Vilnius, 2009. - 1 garso diskas (CD) (8 val., 51 min. ; 5 val., 05 min.). - ISBN 978-9955-36-811-3

Vidinės ramybės pranašas. Kunigui Jonui Juraičiui atminti / Janina Survilaitė // Bernardinai.lt. - 2010, lapkr. 8.

Vidinės ramybės pranašas / Janina Survilaitė // Pasaulio lietuvis. - 2010, Nr. 12, p. 35-38.

Vila „Edelveisas“ / Janina Vaitkevičienė // Tiltas. - 2008, Nr. 2, p. 2.

Vila "Edelveisas" : romanas / Janina Survilaitė. - Vilnius, 2007. - 308, [4] p. - ISBN 978-9986-16-548-4

Vila "Edelveisas" [Garso įrašas] : romanas / Janina Survilaitė. - Vilnius, 2008. - 1 garso diskas (CD) (10 val., 22 min. ; 6 val., 52 min.). - ISBN 978-9955-36-096-4

Vilkaviškiečio pėdsakai Šveicarijoje / Janina Survilaitė // Šeimininkė. - 2010, rugpj. 11- 17 (Nr. 32), p. 7.

Vilniaus aušros : [eilėraštis, skirtas Sausio 13-ajai] / Janina Survilaitė-Vaitkevičienė // XXI amžius. - 2011, kovo 23, p. 8.

Visada tolimi – niekada svetimi : atsiminimai, pasakojimai, interviu / Janina Survilaitė. - Vilnius, 2011. - 158, [1] p., [4] iliustr. lap. - ISBN 978-9986-39-684-0

Viskas - iš gyvenimo : [pokalbis su Šveicarijoje gyvenančia rašytoja J. Survilaite] // Žmonės. - 2015, Nr. 39 (rugs. 24), p. 52-55.

XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas : tezių rinkinys / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslininkų sąjunga. - Vilnius, 2005. - 366, [1] p. - ISBN 9955-9789-0-2

XIII Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas [Elektroninis išteklius] : tezių rinkinys / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslininkų sąjunga. - [Vilnius], 2005. - 1 pdf failas (368 p.)

Žvilgsnis iš Šveicarijos : [pokalbis su Ciuriche gyvenančia rašytoja Janina Survilaite / užrašė] Rasa Gečaitė // Atgimimas. - 2007, rugs. 28 - spal. 4 (Nr. 35), p. 14-15.

110-osios Lietuvos diplomato dr. Alberto Geručio gimimo metinės / Janina Survilaitė // Lietuvos aidas. - 2015, liep. 11, p. 7.

160 metų jubiliejus neliko nepastebėtas : [apie Šveicarijos LB visuomenininkus A. ir J. Kurmanavičius : pasisakymai / parengė] Diana Brunner // Šveicarijos lietuvių žinios. - 2014, Nr. 24, p. 13-14.

2016-ųjų pavasaris : šiuolaikinė poezija ir Sidabrinės gervės : [pokalbis su poete, prozininke, publiciste Janina Survilaite] / [kalbėjosi] Aldona Vareikienė // Banga. - 2016, birž. 18, p. 12.

 

Vincentas Bakutis. Biografija

VINCENTAS BAKUTIS

 

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, pateikdamas Kalnujų, Pakalnupio ir Paserbenčio BAKUČIŲ dinastijos kilmės genealogiją, pradeda nuo genties pirmtako Stepono Bakučio (1751–1829), 1796 m. sausio 25 d. susituokusio su Marijona Balčiūte. Spėjama, kad tada iš Prūsijos (senosiose prūsų kapinėse ant paminklų dažna Bakuttis pavardė)  į tuos kraštus atkeliavęs pirmasis Steponas Bakutis, šiose apylinkėse ne tik prigijo, bet ir tapo krašto patriotu.

Kalnujų parapijos Šv. Viktoro bažnyčios krikštų įrašas rodo, kad 1829 m. vasario 15 d. Kalnujuose, Vincento Bakučio ir Agnieškos Bakutienės (Urbšytės)  šeimoje, gimė sūnus Vincentas, kurį tą pačią dieną kunigas Juozas Brazevičius pakrikštijo.

Žymiojo Lietuvos tautosakininko Mečislovo Silvestraičio-Davainio (Dovoinio) ištikimo  talkininko Vincento Bakučio gyvenimas prabėgo Paserbenčio ir Pakalnupio kaimuose, kur vertėsi eigulio ir mūrininko amatu. Ilgiausiai  darbavosi pas Davainio pusbrolį dvarininką Gustavą  Jorudą (istoriografijoje nusistovėjusi pavardė Jarudas). Darbdavys  Jorudas jį rėmė ir skatino rinkti apylinkių tautosaką.

Mirė Pakalnupio kaime 1899  m. gegužės 26 d. Liko našlė Marijona (Stankutė 75 m.), sūnus Jonas ir dukra Marijona. V. Bakutis 1899  m. gegužės 28 dieną Kalnujų klebono Kazlausko  palaidotas Kalnujų kapinėse. Gerbdami jo atminimą Kalnujų apylinkių žmonės surinko aukas ir pastatė ant jo kapo paminklą, tačiau per žiaurius 1944-ųjų mūšius sunaikintas.

V. Bakučio sūnus Jonas buvo viso Vincento Bakučio tautosakinio palikimo saugotojas, „iki mirties saugojęs metalu apkaustytą skrynią su tėvo raštais ir knygomis“.

Daug iš istorinių šaltinių apie V. Bakutį surinko dr. Vida Girininkienė. Jos paskelbtuose straipsniuose: „Tautosakininkų duetas: bajoras Mečislovas Dovoina- Silvestravičius ir valstietis Vincentas Bakutis“ ir kt. galima pasiskaityti apie užsispyrusį valstietį, savo meilę paskyrusį Kalnujų apylinkių tautosakai surinkti ir išsaugoti.

V. Bakutis, vadinamas „Kalnujų Šacherazada“, „užrašinėjo tautosaką iš aplinkinių kaimų valstiečių. Tuo metu su Dovoina-Silvestravičiumi  prisidėjo prie „Aušros“ – vienas platino, kitas – rašė. Tačiau 1883 m. „Aušroje“ Mečislovas paskelbia ir V. Bakučio laisvai perpasakotą „Pasaką apie Palemoną“. <...> Užrašė apie 700 pasakojamosios tautosakos variantų: iš jų 357 žemaičių pasakų“, rašo V. Girininkienė.

Vincento Bakučio laiškai, rašyti didžiosiomis raidėmis „vienu įkvėpimu, vaizdingai, mandagiai ir poetiškai“, saugomi Vilniaus mokslo bičiulių draugijos fonde (Nr.1135). Kai kuriuose laiškuose jis aprašo „savo patarlių“ rinkimo sunkumus arba pabrėžia, kad „storuosiuos kiek galėsiu per blaivius ir nemelagingus žmones kuo daugiau surinkti...“

M. Davainio-Silvestravičiaus rūpesčiu 20 a. pradžioje V. Bakučio garbei vienoje atvirukų serijoje, skirtoje ypatingai garbiems Lietuvos patriotams, buvo išleistas atvirukas „Vincas Bakutis iš Raseinių parak. ir pavieto“.

Reikia atkreipti dėmesį, kad orus ir kilmingas Žemaitijos bajoras Davainis vargingą valstietį Vincentą Bakutį viešai vadindavo savo draugu ir geriausiu pagalbininku, ieškodavo jam materialinės paramos, kad „draugas turėtų pakankamai duonos“.

Neseniai LR VA prof. dr. Broniaus Bakučio  pastangomis Pakalnupyje  pastatytas kryžius visos patriotiškos BAKUČIŲ dinastijos atminimui pagerbti.

                                                                                     

Medžiaga surinkta iš įvairių istorinių šaltinių, 2018 m.
Janina Survilaitė
Martynas Survila. Biografija

MARTYNAS SURVILA

 

Knygnešio Martyno Survilos veikla aprašoma P. Rusecko knygoje „Knygnešys“, mokytojos O. Narkevičienės  knygoje „Pašaltuonio knygnešiai“ ir  J. Survilaitės biografinėje apybraižoje „Likimo užkodavimas“.

Martynas Survila gimė 1853 m. balandžio 6 d. dvaro kumečio šeimoje. Išmoko skaityti ir rašyti, todėl KGB archyvų protokoluose visur prie jo pavardės pažymėta: „raštingas“ (suprasti: „pavojingas“!). Užaugęs dirbo dvare ūkvedžiu, kur susipažino su Ona Pužinskaite ir 1881 m. ją vedė. Nusipirko iš dvaro žemės, pasistatė trobesius ir pavyzdingai tvarkė savo ūkį Eržvilko valsčiaus Varnaičių kaime, dešiniajame Šaltuonos upės slėnyje, prieš jai įtekant į Šešuvį. Dabar ten stovi Atminimo kryžius. Sodyba priklausė Gaurės parapijai, per kurią tiesėsi Garšvų knygnešių kelias. „Varnaičių kaimo pabaiga buvo patogi geografinė vietovė knygnešystei“, – patvirtina prof. Antanas Tyla studijoje „Garšvų knygnešių draugija“.

Trisdešimtmetis M. Survila ėmėsi pavojingo, tačiau Lietuvai reikalingo darbo: gabenti iš Prūsų uždraustas lietuviškas knygas ir per giminių ir bičiulių ratą jas platinti. Jau knygnešystės pradžioje M. Survila užmezgė pažintį su J. Bieliniu ir kitais Lietuvos knygnešiais, suprato Lietuvai reikalingos spaudos reikšmę. Martynas Jankus rašė: „Apie 1884 metus, kuomet pasisekė maldų knygas papiginti,  pasirodė pas mane pirmi knygų kontrabandininkai: J. Bielinis, M. Survila, Kazanauskas ...“

Pirmą kartą su pilna kuprine lietuviškų knygų Martynas caro žandarų  buvo sulaikytas Tauragės muitinėje 1887 metų lapkritį ir nuteistas Kauno gubernijos teisme. Porą kartų išsisuko papirkdamas caro uriadnikus, stražininkus ir šimtininkus arbata bei alkoholiu, kurio specialiai pasiimdavo, kad „palakintų caro šunis“.

Knygnešys M. Survila dažnai atliko ypač pavojingas žvalgo pareigas, kurių privalumai: geros akys, kad tamsoje gerai matytų; gera klausa, kad iš tolo gerai girdėtų; gera uoslė ir gera orientacija, kad naktį žinotų, kur einąs, nes eidavo nežinomais laukais, miškais, javais, nešienautomis rasotomis pievomis, raistais ir pelkėmis, kuo platesniu ratu aplenkdamas caro žandarų pasienio postus.

Sunkioje kuprinėje per prūsų sieną pavojingai parneštų knygų platinimas reikalavo sveikatos, pasitikėjimo, slaptumo, tačiau patrioto lietuvio siela troško, jog tauta neliktų be lietuviško rašto, jog vaikai ir anūkai mokėtų lietuviškai.

Caro žandarmerijos nuolat sekamas, daug kartų areštuojamas ir kankinamas, iš viso 7 metus praleidęs  Archangelsko, Rygos, Sankt Peterburgo, Jekaterinoslavo   gubernijų carinių vienučių kalėjimuose, savo patriotiškos nuomonės niekada nepakeitė, niekada neišdavė savo idėjos draugų... Nepriklausomoje prieškario Lietuvoje buvo pagerbtas – jo vardas iškaltas Kauno istorinio muziejaus steloje, valstybė jam paskyrė nemokamą gydymą. Pašaltuonio kapinėse stovi marmuro paminklas su užrašu „KNYGNEŠYS“ .

 

                                                                                                                                 Rašytoja Janina Survilaitė, anūkė

Jonas Survila. Biografija

ŠIMTMEČIO MOKYTOJAS JONAS SURVILA

Jonas Survila priklauso prie tų pasišventusių nepriklausomos Lietuvos Mokytojų, kurių tiksluose buvo reikšmingiausi Tautai darbai: PATRIOTINIS auklėjimas, kokybiškas jaunosios kartos lavinimas ir LABDARA. Visos pažangios pasaulio šalys tokius pedagogus laiko savo tautos PRANAŠAIS, nes tobula tauta bus tada, kai jos piliečiai bus patriotai, turtingieji pagelbės neturtingiems ir gerą mokslą gaus visi tautos piliečiai. Tai – TAUTOS amžinosios vertybės!

J.Survila gimė 1899 sausio 31d. Raseinių apskrityje, Batakių valsčiaus Varnaičių kaime knygnešio Martyno Survilos šeimoje. Pradinę mokyklą baigė Batakiuose, o 1919 m. įstojo į Raseinių gimnaziją. Baigęs gimnaziją, 1922 m. įstojo į Tauragės mokytojų seminariją, vėliau baigė Kauno mokytojų seminarijos aukštuosius pedagoginius kursus ir išvyko mokytojauti į Šakių apskritį.

1928 m. Lietuvos vyriausybė patvirtino privalomą vaikų pradinės mokyklos lankymą. J. Survila sugrįžo į gimtųjų Raseinių apskritį ieškoti galimybių steigti pradinių mokyklų tinklą. Jo pastangomis buvo įkurtos ir sėkmingai veikė Paišlynio, Pašaltuonio, Alėjų, Kalnujų pradinės mokyklos. Bendraamžiai Survilą apibūdino kaip pedagoginės profesijos meistrą, besiremiantį žymių Europos pedagogų patirtimi ir savo veikloje matantį viso savo gyvenimo prasmę.

J. Survilos bendradarbiavimas su pažangių vadovėlių pradinėms klasėms sudarytoju Jonu Murka davė gražių rezultatų: produktyvumas rengiant programas, vadovėlius, vaizdines priemones, metodinius /pedagoginius leidinius, jo galimybės įžvelgti galutinius rezultatus likviduojant neraštingumą pakėlė ne tik Raseinių, bet ir Lietuvos švietimo sistemą. Patriotinį jaunimo auklėjimą J. Survila suprato žymiai plačiau. Pastebėjęs, kad Lietuvos žemdirbystei pakelti reikia pažangių ūkininkavimo būdų, jis organizavo jaunųjų ūkininkų kursus viso rajono jaunimui. Už tai, kad Raseinių ūkininkai pradėjo auginti pirmarūšes daržoves, vaismedžius, vaiskrūmius, javus, veisti naminius gyvulius, paukščius (pvz.: Pekino antis, didžiąsias baltąsias žąsis ar linus „Vaižgantas“ ), turi būti dėkingi tik savo Mokytojui Survilai.

Mokytojo dosnumą pagelbėti kiekvienam neturtingam ir nelaimingam savo mokiniui būtų sunku aprašyti net keliolikoje puslapių. (Ariogaloje gyvenantis Marijonas Globys „Naujo ryto“ korespondentui Barevičiui pasakojo: „<...> Mūsų mokytojas Jonas Survila buvo nuostabus žmogus. Mes jo laukdavome kaip kažin ko brangiausio. Jis mus šelpė ir išmokė ne tik rašto. Dabar jo dėka galiu rišti knygas, išmokau auginti, prižiūrėti, skiepyti vaismedžius. <...> Dovanodavo sąsiuvinius, knygas...“ Okupavus Lietuvą, 1940 m. lapkritį buvo areštuotas, o 1941 m. nuteistas mirties bausme (sušaudyti). 2003 m. LR Aukščiausiasis teismas jam pripažino LAISVĖS KOVOTOJO statusą. (Plačiau skaityti J. Survilaitės knygoje „Likimo užkodavimas“ (p. 55–73))

 

Rašytoja Janina Survilaitė, dukra