Skaitmeninti leidiniai

Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tikslas – perkelti į skaitmeninę formą unikalius ir vertingus kultūros paveldo objektus. Skaitmeninimas leidžia atverti visuomenei saugomas kultūros vertybes, sudaro galimybes naudotis jomis nuotoline prieiga; išsaugo paveldą nuo fizinio susidėvėjimo ir išnykimo.
Kviečiame susipažinti su skaitmenintais Raseinių krašto rašytinio paveldo objektais - Š. Kadušino spaustuvės išleistais leidiniais: „Vidurinių amžių istorijos chronologija", „Naujųjų amžių istorijos chronologija", „Skenduolis","Geografijos pradžia", "Lietuvos neprigulmys", "Retorika", kurie patalpinti rubrikoje „Raseinistika".
1910 m. Raseiniuose įkurta Šliomos Kadušino spaustuvė – ilgiausią laiką iki II pasaulinio karo mieste veikusi tokia įmonė (pirmoji mieste veikusi spaustuvė įsteigta 1880 m.). 1940 m. rugpjūčio mėn. spaustuvė nacionalizuota. Manoma, kad 1941 m. birželio mėn. jos įrengimai buvo išvežti, tačiau karo metais Raseiniuose kažkokia spaustuvė veikė. Š. Kadušino spaustuvėje daugiausia spausdinti vietos įstaigoms skirti blankai, taip pat skelbimai, kiti smulkūs spaudiniai. Šioje spaustuvėje taip pat išspausdinta ne mažiau kaip 15 knygų, 1919 m. pradžioje čia dienos šviesą išvydo vienas pirmųjų Nepriklausomoje Lietuvoje (ir pirmasis regioninis) pašto ženklas. Tarpukaryje Š. Kadušino spaustuvėje spausdinti laikraščiai (ne tik skirti Raseiniams). Pavyzdžiui 1919 m. čia pradėtas spausdinti Šiaulių srities vartotojų bendrovių sąjungos dvisavaitinis žurnalas „Sietynas", Kaune leisto paštininkų laikraščio „Paštininkų balsas" 4 ir 5 numeriai.

Vidurinių amžių istorijos chronologija

Vidurinių amžių istorijos chronologija / pertaisė ir vertė G.B. - 1-oji laida. - Raseiniai: S. Kadušino sp., 1924. - 60 p.

Skaitmenintas leidinys

Naujųjų amžių istorijos chronologija

Naujųjų amžių istorijos chronologija / pertaisė ir vertė G. B. - 1-oji laida. – Raseiniai: S. Kadušino sp., 1924. - 46 p.

Skaitmenintas leidinys

Skenduoliai

Brieux, Eugène

Skenduoliai : trijų dalių pjesa / Brieux ; vertė Mingailaitė-Tumėnienė. - [S.l.] : [s.n.], 1922 (Raseiniai : S. Kadušino sp.). - 75 p. : iliustr.

Skaitmenintas leidinys
Geografijos pradžia

Geografijos pradžia / parengta pagal A. Kruberį, S. Grigorjevą, A.Barkovą, S.Čefranovą. - Raseiniai: Š. Kadušino spaustuvė, 1919. - 84 p.

Skaitmenintas leidinys

Lietuvos neprigulmys

Lietuvos neprigulmys: 5-ių veiksmų dramė, filosofiškai politiška skaitynė. 1905 / Justinas Tumėnas. - Raseiniai: Š. Kadušino spaustuvė, 1920. - 57 p.

Skaitmenintas leidinys

Retorika

Retorika: iškalbos vadovėlis: pagal Mitrovą, Adžarovą ir kt. autorius / parengė  ir vertė B. Giedra. - Raseiniai: Š. Kadušino spaustuvė, 1929. - 83 p.

 Skaitmenintas leidinys

Visuomenės ūkis: visuomeninio mokslo vadovėlis

Visuomenės ūkis: visuomeninio mokslo vadovėlis. II dalis / B. Giedra. - Raseiniai: Š. Kadušino spaustuvė. - 1929. - 83 p.

Skaitmenintas leidinys