Suskaitmeninti leidiniai

Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tikslas – perkelti į skaitmeninę formą unikalius ir vertingus kultūros paveldo objektus. Skaitmeninimas leidžia atverti visuomenei saugomas kultūros vertybes, sudaro galimybes naudotis jomis nuotoline prieiga, išsaugo paveldą nuo fizinio susidėvėjimo ir išnykimo. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka kaupia  Raseinių krašto rašytinį paveldą – kraštiečių knygas, leidinius apie iš mūsų krašto kilusius žmones, taip pat čia dienos šviesą išvydusius spaudinius. Bibliotekoje vykdant paveldo skaitmeninimą didžiausias dėmesys skiriamas būtent šiems leidiniams.

Raseiniai gali pasigirti ilga, daugiau nei šimtą metų skaičiuojančia vietos spaudos istorija. Pirmoji spaustuvė Raseiniuose atsirado dar XIX a. pabaigoje – 1880 m. birželio 25 d. miestietis Michailas Dvoržecas gavo leidimą čia atidaryti spaustuvę. Vis tik giliausią pėdsaką Raseinių krašto leidybos istorijoje iki XX a. vidurio paliko 1910 m. mieste įkurta Šliomos Kadušino spaustuvė – ilgiausią laiką iki II pasaulinio karo mieste veikusi tokia įmonė. 1940 m. rugpjūčio mėn. spaustuvė nacionalizuota. Manoma, kad 1941 m. birželio mėn. jos įrengimai buvo išvežti į Rusiją, tačiau karo metais Raseiniuose kažkokia spaustuvė veikė.

Š. Kadušino spaustuvėje daugiausia spausdinti vietos įstaigoms skirti blankai, taip pat skelbimai, kiti smulkūs spaudiniai. Šioje spaustuvėje taip pat išspausdinta ne mažiau kaip 15 knygų, 1919 m. pradžioje čia dienos šviesą išvydo vienas pirmųjų Nepriklausomoje Lietuvoje (ir pirmasis regioninis) pašto ženklas (https://raseiniumuziejus.lt/ekspozicijos/lietuvos-vizitine-kortele#gallery-54). Tarpukaryje Š. Kadušino spaustuvėje spausdinti periodiniai leidiniai (skirti ne tik Raseiniams). Pavyzdžiui 1919 m. čia spausdintas Šiaulių srities vartotojų bendrovių sąjungos dvisavaitinis žurnalas „Sietynas“ (https://savb.lt/lt/krastieciai/virtualios-parodos/virtualios-parodos/pirmajam-siauliu-laikrasciui-sietynas-100-metu/), Kaune leisto paštininkų laikraščio „Paštininkų balsas“ 4 ir 5 numeriai (https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB09F4F786). 

Pokaryje atkurtos Raseinių spaustuvės pagrindinę produkcijos dalį sudarė apskrities, o vėliau rajono laikraščio („Stalinietis“ – „Raseiniečių žodis“ – „Naujas rytas“) leidimas. Nuo 2022 m. pradedami publikuoti bibliotekoje saugomi Raseinių apskrities (nuo 1950 m. rajono) laikraščio „Stalinietis“ komplektai. Gaila, biblioteka saugomi nepilni šio leidinio komplektai. 

„Stalinietis“ – LKP (b) Raseinių apkomo ir apskrities Darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komiteto organas (iki 1950 m., vėliau LKP Raseinių rajono komiteto ir Liaudies deputatų tarybos leidinys), leistas nuo 1945 m. balandžio 21 d. Raseiniuose. Nuo 1961 m. lapkričio 1 d. laikraštis pavadintas „Raseiniečių žodžiu“, o nuo 1962 m. balandžio 26 d. ėjo „Naujas rytas“ (paskutinis numeris išleistas 2019 m. birželio 6 d.). 1945 m. laikraštis ėjo vienąkart-dukart per savaitę, 1946 m. – savaitraštis, 1947–1951 m. – dukart per savaitę, vėliau – triskart, nuo 1992 m. – du kartus per savaitę.

„Staliniečio“ redaktoriai: 1945 m. A. Gabrėnas, V. Valeika; 1946–1947 m. – V. Gaidelis, 1947–1949 m. – Vytautas Miniotas; 1949–1950 m. – V. Mačiulis, 1950 m. – A. Stankus, 1951–1955 m. – J. Lukošius; 1955–1956 m. – I. Danielius, 1956–1958 m. – Juozas Kuolelis, 1958–1961 m. – D. Digrienė, 1961–1962 m. – A. Petraitis. Plačiau žr. „Rasupis“, 2019 Nr.1(2), p.29-40 – https://drive.google.com/file/d/1r14mklFPL0upCG7MJBle9ue7swiWq8Nz/view

Atnaujinta: 2022-12-21


Šliomos Kadušino spaustuvės leidiniai

Vidurinių amžių istorijos chronologija / pertaisė ir vertė G.B. - 1-oji laida. - Raseiniai: S. Kadušino sp., 1924. - 60 p.

Naujųjų amžių istorijos chronologija / pertaisė ir vertė G. B. - 1-oji laida. – Raseiniai: S. Kadušino sp., 1924. - 46 p.

Skenduoliai : trijų dalių pjesa / Brieux ; vertė Mingailaitė-Tumėnienė. - [S.l.] : [s.n.], 1922 (Raseiniai : S. Kadušino sp.). - 75 p. : iliustr.

Geografijos pradžia / parengta pagal A. Kruberį, S. Grigorjevą, A.Barkovą, S.Čefranovą. - Raseiniai: Š. Kadušino spaustuvė, 1919. - 84 p.

Lietuvos neprigulmys: 5-ių veiksmų dramė, filosofiškai politiška skaitynė. 1905 / Justinas Tumėnas. - Raseiniai: Š. Kadušino spaustuvė, 1920. - 57 p.

Retorika: iškalbos vadovėlis: pagal Mitrovą, Adžarovą ir kt. autorius / parengė  ir vertė B. Giedra. - Raseiniai: Š. Kadušino spaustuvė, 1929. - 83 p.

Visuomenės ūkis: visuomeninio mokslo vadovėlis. II dalis / B. Giedra. - Raseiniai: Š. Kadušino spaustuvė. - 1929. - 83 p.

Justino Tumėno laisvės kalinys. - 2-a laida. - Raseiniai : S. Kadušino sp., 1924. - 38 p. - (Švietimo ir kultūros draugijos Milda leidinys; 1).

Enseignement par l'image : cours préparatoire / par Octave Klasse. – [Rosienne] : [s.n.], 1920. – 94 p.

Kelias į socializmą / O. Bauer. – [S.l.] : Lietuvos socialdemokratų partijos leidimas, 1920. – 35, [1] p.

Kova su limpamomis ligomis / P. Avižonis. – [Šiauliai] : Šiaulių apskrities valdybos leidinys, 1920. – 15 p.

Atnaujinta: 2022-12-21