ANTANAS JUŠKA (1920-2003)

ANTANAS JUŠKA (1920-2003)0001_juska_1544002881-5a1ff8f787b98223da072f95bb3d1302.jpg

Antanas Juška gimė Betygaloje 1920 m. rugpjūčio 6 d. Pradinę mokykla pradėjo lankyti 1927 m. ir ją baigė 1932 m. 1938-1942 m. studijavo Tauragės mokytojų seminarijoje. Betygaloje Antanas Juška mokytojauti pradėjo 1945 m. gruodžio 1 d., dėstė braižybą, muziką, astronomiją ir fizinę kultūrą, vadovavo vaikų chorui. 1954-1959 m. jis dirbo ir studijavo Kauno kūno kultūros institute. Dirbdamas mokykloje, organizavo ir mokė skudutininkus, keliavo su jais po Lietuvą. 1952 m. Betygalos skudutininkų ansamblis tapo Kauno srities meno saviveiklos ratelių apžiūros laureatu. A. Juška subūrė ir vadovavo mokyklos orkestrui ir chorui, pirmasis vadovavo Maironiečių draugijai.

A. Juška daug žinojo apie savo kraštą, jo praeitį, mokėjo labai gražiai ir įdomiai perteikti savo sukauptas žinias. Jo rūpesčiu sutvarkytos senosios Betygalos kapinės, pastatytas paminklas Rudojo ir raudonojo okupanto aukoms, kryželiai partizanams, pats Antanas Juška iškalė aukų vardus ir pavardes. Visada buvo tarp žmonių, mylėjo ir gerbė ir seną, ir mažą. Savo iškilia veikla bei rūpesčiu savo žemiečių vardų ir darbų įamžinimu garsino Betygalos žemę ir Raseinių kraštą. Vienas iš pirmųjų įsijungė į Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veiklą. 1994 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino II laipsnio ordino medaliu. 1996 m. atsisveikino su mokykla, tačiau liko nuolatiniu gidu turistams miestelio muziejuje ir Betygalos apylinkėse.

Mirė 2003 m. gegužės 6 d., palaidotas Pilkalnio kapinėse, Betygaloje.