VYTAUTAS GRIGANAVIČIUS (1925-2008)

VYTAUTAS GRIGANAVIČIUS (1925-2008)0001_grigaravicius_1544003287-0fe15e3e6f9fcec7025cf67bd90de92b.jpg

Gimė 1925 m. sausio 9 d. Ryklikų k., Kavarsko vlsč., Ukmergės apskr. Mokėsi Kavarsko pradžios mokykloje, 1933 m. išvažiavo mokytis į Ukmergės Antano Smetonos gimnaziją, o 1943 m. persikėlė į Anykščių gimnaziją, kurią baigė 1944 m. 1945 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, kurią baigė 1949 m. 1949 m. rugsėjo 25 dieną buvo pašventintas kunigu. Pastoracinį darbą dirbo įvairiose Lietuvos katalikų bažnyčios parapijose.

Nuo 1977 m. gyveno Raseiniuose, du dešimtmečius buvo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios klebonas. Nuo 1992 m. iki mirties – Raseinių parapijos altarista. Drauge 1998-2004 m. dar ėjo Lyduvėnų parapijos administratoriaus pareigas.

Rajono gyventojai su meile, didele pagarba prisimena V. Griganavičių. Tai buvo kunigas – moralinis autoritetas, nuoširdžiai bendraujantis su tikinčiaisiais, ir su abejojančiais, visiems rasdavęs šiltą žodį.

Per penkiasdešimt devynerius kunigystės metus kunigas Vytautas Griganavičius aplankė daugybę šeimų, prie jo užaugo kelios raseiniškių kartos. Savo fotografijų albume ne vienas ras Pirmosios Komunijos, Sutvirtinimo ar Santuokos sakramento nuotrauką, kurioje šalia – besišypsantis kunigas Vytautas Griganavičius.

Mirė 2008 m. kovo 17 d., palaidotas Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios šventoriuje.