ALBINAS MYKOLAS DAUGIALA (1942-2005)

ALBINAS MYKOLAS DAUGIALA (1942-2005)0001_daugiala_1544001984-dfcb63f132656ff6ea5d6d8fb66ca871.jpg

Gimė 1942 m. sausio 2 d. Baisogalos mstl., Radviliškio r. Baigęs vidurinę mokyklą, įstojo į tuometinį Kauno politechnikos instituto statybos fakultetą, studijavo pramoninę civilinę statybą. 1965 m. diplomuotas inžinierius darbo biografiją pradėjo Raseinių kilnojamoje mechanizuotoje kolonoje (KMK), joje porą metų dirbo darbų vykdytoju, po to – vyriausiu inžinieriumi, 1973 m. buvo paskirtas jos viršininku. Šias pareigas jis ėjo du dešimtmečius. Nuo 1993 m. iki mirties A. M. Daugiala – AB „Raseinių statyba“ generalinis direktorius. Jo vadovaujami statybininkai miestuose ir kaimuose pastatė daug gamybinės, buitinės, kultūrinės paskirties pastatų. Palyginti nemažai gyvenamųjų namų iškilo Raseinių mieste, daugelyje jų įsikūrė statybininkų šeimos. A. M. Daugiala rūpinosi, kad nuolat gerėtų rajono centras, sėkmingai įvykdytos su užsakovais sudarytos sutartys dėl pastatų statybos bei renovacijos. Raseiniškiai A. M. Daugialą gerbė už tai, kad laikėsi duoto žodžio, mokėjo bendrauti su paprastais žmonėmis, sugebėjo sutelkti savo pavaldinius dideliems, atsakingiems darbams.

Mirė 2005 m. birželio 14 d., palaidotas Raseinių kapinėse.