DANUTĖ JANINA BAJORINAITĖ (1942)

DANUTĖ JANINA BAJORINAITĖ (1942)0001_bajorinaite_1570090483-956a1bedd7cff11d3071ad34b7c9b444.jpg

(pedagogė, autorinių biologijos ugdymo programų, teminius planų kūrėja)
Gimė 1942 m. birželio 24 d. Vadžgirio k., Jurbarko r. 1967 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo biologijos-chemijos mokytojos kvalifikaciją. Nuo 1966 m. dirbo Raseinių 2-oje vidurinėje mokykloje biologijos mokytoja, 1963–1984 m. direktoriaus pavaduotoja, užklasinio darbo organizatorė, biologijos mokytoja. 1984–1986 m. vadovavo Raseinių švietimo skyriui, vėliau tęsė pedagoginį darbą Raseinių 2-oje vidurinėje mokykloje (po reorganizacijos Raseinių „Žemaičio“ gimnazija).
Danutei Janinai Bajorinaitei paskirta Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinė pensija už svarų įnašą į gamtamokslinio ugdymo turinio kūrimą, ekologinį ir gamtosauginį jaunimo ugdymą.
1993 m. mokytoja dalyvavo Atviros Lietuvos fondo organizuotame konkurse „Švietimas – Lietuvos ateičiai", tapo konkurso nugalėtoja, jai suteikta teisė dirbti kūrybinį leidybinį darbą mokinių gamtamokslinio ugdymo tematika. 1999 m. išleido knygą „Biologijos mokytojo ieškojimai gamtamoksliniame ugdyme". Prasidėjus švietimo reformai, mokytoja sutelkė pedagoginę patirtį į gamtamokslinio ugdymo turinio kaitą, sukūrė mokykloje autorines biologijos ugdymo programas, teminius planus, iš esmės pertvarkė integruotą gamtamokslinį popamokinį darbą, įkūrė šeštadieninę jaunųjų biologų mokyklėlę „Atžalėlė". 2002 m. išleido knygą „Atžaliečių žodis apie gamtą ir žmogų".