GINTAUTAS GRIGALIS (1945)

GINTAUTAS GRIGALIS (1945)0001_grigalis_1570090793-826ce1950e4963cab31907d66c64be2f.jpg

(kaimiškos muzikos kapelos „Dubysa“ vadovas, pedagogas)
Gimė 1945 m. birželio 16 d. Kupriškio k., Kelmės r. Užaugo muzikalioje šeimoje. Baigęs mokslus Raseinių muzikos mokykloje, studijavo Kauno J. Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje ir 1989 m. baigė studijas LVK Klaipėdos fakultete. Nuo 1964 m. G. Grigalis – Raseinių vaikų muzikos (meno) mokyklos mokytojas. 1981–2013 m. šios mokyklos direktorius. Nuo 1968 m. kaimiškos muzikos kapelos „Dubysa“ vadovas. Jo vadovaujama kapela „Dubysa“ nuo 1997 m. groja visose Lietuvos Dainų šventėse, yra šešių respublikinių konkursų, Sąjunginės meno saviveiklos apžiūros (1985) laureatė, Lietuvos radijo ir televizijos laidų, žymiausių Lietuvos bei rajono renginių ir švenčių dalyvė, vokalinių ansamblių, šokių kolektyvų, „Sidabrinių balsų“, „Dainų dainelės“ ir chorų akompaniatorė, geriausio Lietuvoje kaimo kapelos kolektyvo „Aukso paukštė“ laimėtoja (2001). Daugelį kartų garsino Lietuvos liaudišką muziką kitose šalyse: Vokietijoje, Vengrijoje, Moldavijoje, Rusijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Latvijoje, Estijoje, Švedijoje, Lenkijoje. Kapelos vadovas yra išleidęs dvi garso kasetes, dvi kompaktines plokšteles ir DVD kompaktinį diską su kapelos „Dubysa“ kolektyvu. Už aktyvią veiklą Lietuvos kultūriniame gyvenime yra apdovanotas daugybe pagyrimų ir garbės raštų. G. Grigalis instrumentuoja, aranžuoja kūrinius įvairiems muzikiniams kolektyvams. Kūrybiniai kapelos darbai apvainikuoti knygoje „Keturiasdešimt „Dubysos“ vingių“. Daugiau kaip 20 metų po Žemaitijos kraštą, kiekvienais metais vis į kitą rajoną, keliauja Gintauto Grigalio iniciatyva gimusi Jurginių šventė.