STASYS DŽIUGAS (1919–2011)

STASYS DŽIUGAS (1919–2011)0001_diugas_1570088332-0f91c383569852963a83eba43ed4e6d8.png Gimė 1919 m. gruodžio 6 d. Juodkėnų k., Raseinių r. Baigęs žemės ūkio mokyklą, dar mokėsi Kauno prekybos mokykloje. Vėliau komercijos mokslus baigė viename JAV universitete, buvo darbininkas, sąskaitininkas, inspektorius. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau į Čikagą (JAV). Čia buvo renkamas į Lietuvių fondo, JAV lietuvių bendrijos, Pasaulio lietuvių bendrijos ir kitų organizacijų aukščiausius valdymo organus. Administravo „Pasaulio lietuvio" žurnalo leidimą. S. Džiugas priklausė „Šatrijos" korporacijai, Lietuvių fronto bičiuliams, buvo Lietuvių rašytojų draugijos ir JAV lietuvių žurnalistų sąjungos narys.
Mirė 2011 m. kovo 26 d. Palaidotas Lemonto šv. Kazimiero lietuvių kapinėse (JAV).