GINTAUTAS JANKAUSKAS (1953)

GINTAUTAS JANKAUSKAS (1953)0001_jankauskas_1570091679-98d27cd955b65f2e4b1ead54a00217d9.jpg (kunigas, Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas)
Gimė 1953 m. kovo 3 d. Utenoje. Mokėsi Šiaulių miesto F. Žemaičio, vėliau 5-oje vidurinėje mokykloje. 1972–1976 m. mokėsi Šiaulių K. Preikšo pedagoginiame institute. Įgijo vidurinės mokyklos fizikos mokytojo kvalifikaciją. Dirbo Joniškio 2-oje vidurinėje mokykloje fizikos mokytoju. 1977–1979 m. tarnavo sovietinėje armijoje.
1979 m. G. Jankauskas įstojo į Kauno Tarpdiecezinę Kunigų Seminariją. 1984 m. arkivyskupas Liudvikas Povilionis Kauno Arkikatedroje suteikė jam kunigystės sakramentus. 1984–1992 – dirbo pastoracinį darbą Kauno arkivyskupijoje.
1992–1996 m. kun. G. Jankauskas paskirtas Raseinių dekanato dekanu. 1992–1998 m. – Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Kalnujų Šv. Viktoro, Alėjų Švč. Trejybės parapijų klebonas. 1992–1998 m. Raseinių „Žemaičio" gimnazijoje vyresniųjų klasių mokiniams dėstė tikybą ir lotynų kalbą. 1998–2002 m. Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas. 1999–2002 m. Seredžiaus pagrindinės mokyklos tikybos mokytojas.
Nuo 2002 m. – Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo ir Lesčių Dievo Apvaizdos parapijos klebonas.
Kunigo Gintauto Jankausko rūpesčiu pastatyti nauji parapijos namai, kuriuose vyksta įvairūs susitikimai su parapijos žmonėmis. 2014 m. buvo suremontuoti Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios bokštai, atnaujinta presbiterija ir zakristija.
1995 m. išleista kun. G. Jankausko kelionės į Jeruzalę apmąstymų knyga „Šventoji žemė".
2013 m. pasirodė antroji kun. G. Jankausko knyga – fotoalbumas „Kryžių kalnas tikėjimo šviesoje".