JONAS BRIGYS (1963)

JONAS BRIGYS (1963)0001_brigys_1613130703-018c93195eec3843f67c122a302b3d3f.jpg Jonas Brigys gimė 1963 m. balandžio 26 d. Surmantų kaime, Raseinių rajone. 1970–1973 m. mokėsi Mankūnų ir Mituvos (Raseinių raj.) pradinėse mokyklose, 1973–1981 m. tęsė mokslą Juodaičių (Jurbarko raj.) vidurinėje mokykloje. 1983 m. įstojo į Vilniaus kultūros mokyklą, kurią 1985 m. baigė ir pradėjo dirbti Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresniuoju bibliotekininku.
1994 m. pasirodė pirmoji J. Brigio publikacija kraštotyros tema „Vyskupas Merkelis Geišas" (Simono Stanevičiaus bendrijos metraštyje „Aitvarai"). 1995 m. – pirmoji publikacija laikraštyje „Naujas rytas", knygų „Per Raseinių kraštą" (2003), „Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos istorija" (2009), biografijos žodyno „1863 m. sukilimas Raseinių apskrityje" (2013), „Raseinių dekanato istorija: Žemaitijos krikšto ir Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejui" (2016), knygos „Svarbiausia Raseinių aikštė istorijos kryžkelėse. Nepriklausomybės paminklo pastatymo istorija" (2018) autorius, monografijų „Viduklė" (2002), „Paupys" (2009), taip pat leidinių „Raseinių rajono mokyklos" (2004), „Raseinių krašto žydai" (2004), „Raseinių kraštas" (2008), „Raseinių dekanato varpai ir vargonai" (2013), „Domeikava" (2013), „Raseinių dekanato varpai ir vargonai: skiriama Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejui, Raseinių dekanato 90 metų sukakčiai" (2013), „Trisdešimt „Dubysos" pavasarių" (2013), „Laiko ir istorijos ženklai Raseinių krašte 1918-2018 m." (2017) ir kt. bendraautoris, knygos „Raseinių krašto savivalda 1918–2008 m." (2008), „Girkalnis vakar, šiandien ir rytoj" (2011), „Raseinių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai 90 metų" (2011), „Marcelijus Martinaitis: pilietis ir kūrėjas epochų sankirtoje: konferencijos medžiaga" (2016), CD „Raseinių žemės vardynas" (2014), CD „Raseinių žemės vardynas: Betygalos ir Girkalnio valsčiai" (2015) sudarytojas. Taip pat J. Brigys talkino rengiant knygas: M. B. Navakauskienė „Betygalos žemė" (Vilnius, 2001); A. A. Žemaitis „Ką mena išnykę vienkiemiai" (Kaunas, 2007); A. Brukas, R. Mankus „Giriose prie Dubysos" (Kaunas, 2008); A. Skridla, „Juodaičių krašto istorija" (Vilnius, 2009), „Marijona Birute Navakauskienė: bibliografinis sąrašas: skiriama M. B. Navakauskienės 70-mečiui" (2011). Nuo 2018 m. aktyviai rengia straipsnius Raseinių krašto kultūros ir istorijos žurnalui „Rasupis", yra šio žurnalo visuomeninės redakcinės kolegijos narys. 2012 metais, minint poeto Jono Mačiulio-Maironio 150-ojo gimtadienio sukaktį, J. Brigys paruošė ir pristatė kilnojamąją parodą „Jono Mačiulio-Maironio gyvenimo keliu: archyviniai dokumentai liudija", kuri aplankė ne vieną Lietuvos rajoną. 2015 metais J. Brigys parengė tekstą filmui „Raseinių rajono savivaldos 25-metis".
J. Brigio darbai pastebėti ir įvertinti Raseinių rajone, respublikoje: 1989 m. ir 2016 m. jam suteiktas geriausio Raseinių rajono bibliotekininko vardas, 2000 m. X Kraštotyros draugijos suvažiavime išrinktas garbės kraštotyrininku, 2011 ir 2009 m. apdovanotas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėkos raštais, 2002 m. jam suteiktas geriausio Lietuvos bibliotekininko vardas. Nuo 2000 metų jis – Simono Stanevičiaus bendrijos narys. 2012 metais išrinktas „Raseinių krašto žmogumi 2012".
2018 m. Jonui Brigiui buvo įteikta „Žemaičio" statulėlė už lietuvių tautos kultūros, kultūros paveldo, pilietiškumo ir tautiškumo puoselėjimą.