STASYS STANKUS (1933–2016)

STASYS STANKUS (1933–2016)0001_stankus_1570090300-163e875ea998e1cfb35cb305e489c805.jpg (žurnalistas, redaktorius)
Gimė 1933 m. spalio 2 d. Kebiškių k., Vadžgirio sen., Raseinių apskr. Baigęs Raseinių vidurinę (vėliau „Kalno", dabar Viktoro Petkaus pagrindinė) mokyklą, mokslus tęsė Vilniaus universitete, kur studijavo žurnalistiką. 1959 m. atvyko į Raseinius ir pradėjo dirbti rajono laikraštyje korespondentu, vėliau – laiškų ir masinio darbo skyriaus vedėju. Stasys buvo gabus ir talentingas žurnalistas, todėl ne kartą jam buvo siūlytos įvairių laikraščių redaktoriaus pareigos, bet jis liko ištikimas savo gimtinės žemei – Raseiniams, kur nuo 1973 m. pabaigos dirbo „Naujo ryto" redaktoriumi iki 2006 metų, kol išėjo į pensiją. „Naujas rytas" Stasiui Stankui buvo vienintelė – pirma ir paskutinė darbovietė. Čia jis rašė apie Raseinių kraštą ir jo žmones, jų džiaugsmus, rūpesčius, godas. Jo redaguojamas laikraštis mokėjo ne tik pagirti, geru žodžiu paminėti darbščius, sąžiningus ir atsakingus kraštiečius, bet ir parodyti miesto ar rajono skaudulius, pakritikuoti negeroves. Už tai jam suteiktas nusipelniusio žurnalisto vardas. Išėjęs į užtarnautą poilsį redaktorius ir toliau bendradarbiavo su „Nauju rytu", puoselėdamas žmogiškąsias ir kultūros vertybes.
Mirė 2016 m. rugsėjo 4 d. Palaidotas Raseinių kapinėse.