MARIJONA BIRUTĖ NAVAKAUSKIENĖ (1941)

MARIJONA BIRUTĖ NAVAKAUSKIENĖ (1941)0001_navakauskiene_1570091901-cf65af5b436824e54abaea5a9495b4a5.jpg

(pedagogė, muziejininkė, kraštotyrininkė, publicistė, visuomenininkė)
Gimė 1941 m. lapkričio 14 d. Montviliškių k., Šiaulėnų vlsč., Radviliškio r. Baigusi Šiaulėnų vidurinę mokyklą, Vilniaus pedagoginiame institute (Lietuvos Edukologijos universitetas) įgijo istorijos-geografijos mokytojos specialybę. Nuo 1966 m. gyvena Raseinių rajone, iki 2012 m. dirbo Betygalos vidurinėje mokykloje istorijos ir geografijos mokytoja, vadovavo užklasinės veiklos, dramos, kraštotyros, turizmo ir kitiems būreliams. Nuo 1987 m. vadovavo jaunųjų geografų, vėliau ir jaunųjų geologų „Fosilija" būrelių nariams, su kuriais dalyvaudavo respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose: stovyklose, olimpiadose, konferencijose. 2011 m. mokytojai suteiktas geografijos mokytojos ekspertės vardas.
Nuo 1998 m. iki šių dienų M. B. Navakauskienė dirba Raseinių krašto istorijos muziejaus Betygalos muziejuje muziejininke. Jos surinktos geologinių eksponatų kolekcijos pagrindu atidaryta geologijos ekspozicija.
2000 m. M. B. Navakauskienei suteiktas Lietuvos Respublikos Garbės kraštotyrininko vardas.
2009 m. suteiktas Šiaulėnų seniūnijos Garbės pilietės vardas.
2010 m. M. B. Navakauskienė apdovanota Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos diplomu ir tapo respublikinio konkurso „Geriausia knyga apie kaimą" laureate.
2012 m. suteiktas Maironiečių draugijos Garbės nario vardas, tapo Lietuvos Nepriklausomų rašytojų sąjungos XIV vasaros poezijos šventės laureate.
2014 m. M. B. Navakauskienė apdovanota Raseinių rajono savivaldybės „Žemaičio" statulėle už lietuvių tautos kultūros, kultūros paveldo, pilietiškumo ir tautiškumo puoselėjimą.
2016 m. Gimtosios žemės Jorio apdovanojimo laimėtoja.
M. B. Navakauskienė yra Lietuvos kaimo rašytojų ir Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė.
M. B. Navakauskienė yra išleidusi ne vieną poezijos knygelę, surinkusi daug vertingos istorinės, kraštotyrinės medžiagos apie Betygalą, savo gimtuosius Šiaulėnus, senelių tėviškę Šaukotą, išleidusi apie šias vietoves knygas: „Betygalos žemė" (2001 m.), „Šiaulėnų žemė" (2009 m.), „Šaukoto kraštas" (2011 m.)