JONAS NOVELSKIS (1926–2017)

JONAS NOVELSKIS (1926–2017)0001_novelskis_1570088470-b10c20081607e07bac85a33ab4da7256.jpg

Gimė 1926 m. rugsėjo 30 d. Kaišiadorių valsč., Trakų apskr. Mokėsi Kauno finansų technikume ir politechnikume. Neramiais pokario metais išbandė ne vieną darbą. Nuo 1955 m. apsigyveno Raseiniuose ir visas jėgas atidavė mūsų rajonui puoselėti ir gerovei kelti: dirbo Pramkombinato direktoriumi, Vietinio ūkio valdybos viršininku, Tarpkolūkinės statybos organizacijos pirmininku. Pastarosiose pareigose išdirbo 27 metus. Jam vadovaujant rajone pastatyta per 800 gyvenamųjų namų, 27 mokyklos, 7 kultūros namai, per 200 ūkio paskirties objektų.
Mirė 2017 m. rugpjūčio 5 d.