Vadovai

(1921-1936) Ona Vidutaitė-Juodkienė

(1936-1940) Elena Vaitkutė

(1941) Marija Ramanauskaitė

(1942) Pranas Kliorikaitis

(1942-1944) Valerija Puzinienė

(1944-1945) Nadiežda Jarilinaitė

(1945) Birutė Glovackytė

(1945) Viktorija Almonaitytė

(1945-1948) Antanas Sirtautas

(1948) Irena Mončiunskaitė

(1948-1950) Antanina Misienė

(1950) Genė Gušanskaitė

(1950-1951) Apolonija Šarkutė

(1951-1953) Jonas Orentas

(1953-1954) Antanas Kazbaras

(1954-1957) Janina Kačiušytė

(1957-1965) Vincenta Tijūnaitytė-Račienė

(1964-1970) Genovaitė Tamošiūnaitė

(1970-2009) Gražina Janonienė

Nuo 2010 Daina Sutkevičienė

Atnaujinta: 2019-05-05