Skyriai


Dokumentavimo ir informacinių technologijų administravimo skyrius

Vedėja Gitana Andriulienė
Tel. (0 428) 70 092 , el. paštas komplektavimas@raseiniai.rvb.lt

Vyresnioji bibliotekininkė Agnė Kuncevičienė
El. paštas knyguuzsakymas@gmail.com

Vyresnioji bibliotekininkė Gražina Žilytė
El. paštas grazina.zilyte@3erdve.lt                

Informacinių technologijų sistemų administratorius Arūnas Andriulis
Tel. (0 428) 57 937, el. paštas admin@raseiniai.rvb.lt

Dokumentavimo ir informacinių technologijų administravimo skyriaus nuostatai

• Pagrindiniai skyriaus tikslai - komplektuoti ir tvarkyti dokumentus (knygas, periodinius leidinius, elektroninius dokumentus), juos paskirstyti Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos skyriams ir 23 filialams; diegti naujas informacines technologijas ir vykdyti kompiuterinės bei programinės įrangos priežiūrą VB ir filialuose; administruoti LIBIS veiklą ir bibliotekos interneto tinklalapį.
• Dokumentavimo ir informacinių technologijų administravimo skyriaus darbuotojos užsako naujus dokumentus, juos tvarko ir inventorina, kuria gautų dokumentų  bibliografinius įrašus, vykdo fondų apskaitą. Informacinių technologijų sistemų administratorius atlieka  viešosios bibliotekos ir filialų   kompiuterių, jų tinklų, elektroninio pašto, ryšio paslaugų priežiūrą.
• 2003 m. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka pradėjo kurti elektroninį dokumentų katalogą pagal Lietuvos Respublikos bibliotekų integralios informacijos sistemos (LIBIS) programą.
• 2017 m.  VB ir filialuose užbaigtas dokumentų fondų perkatalogavimas, t.y. anksčiau gautos knygos įrašytos į elektroninį dokumentų katalogą.
• 2021 m. sausio 1 d. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos elektroniniame kataloge buvo 91413 bibliografinių įrašų.

Darbo laikas

Pirmadienis-ketvirtadienis 8.00-17.00 val.
Penktadienis 8.00-15.45 val.
Šeštadienis, sekmadienis Poilsio dienos
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

Atnaujinta: 2024-02-20   

Skaitytojų aptarnavimo ir kraštotyros skyrius

Vedėja Lina Levickienė
Tel. (0 428) 52 342, el. paštas aptarnavimas@raseiniai.rvb.lt

Vyriausiasis bibliotekininkas (kraštotyrai) Jonas Brigys
El. paštas jonas.brigys@3erdve.lt

Vyresnioji bibliotekininkė (fondui)
El. paštas 

Vyresnioji bibliotekininkė (abonemente) Roma Kavaliauskienė
El. paštas roma.kavaliauskiene@3erdve.lt

Vyriausioji bibliotekininkė-bibliografė Aida Pauliuščenkienė
El. paštas aida.pauliuscenkiene@libis.lt

Vyresnioji bibliotekininkė (mobiliojo fondo priežiūrai) Daiva Žemaitienė
Mob. tel. 0 659 94 267 el. paštas mobili.biblioteka.rvb@gmail.com 

Skaitytojų aptarnavimo ir kraštotyros skyriaus nuostatai

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus fondą sudaro 80 tūkst. fiz. vnt. dokumentų. Fondai atviri visiems vartotojams. Per metus skaitytojų aptarnavimo skyriuje užregistruojama apie 2 tūkst. vartotojų, jiems išduodama apie 67 tūkst. fiz. vnt. spaudinių. Vienas skaitytojas vidutiniškai per metus apsilanko 10 kartų, iš viso aptarnaujama apie 23 tūkst. lankytojų.

Struktūra ir paslaugos

Skaitytojai aptarnaujami:
• abonemente
• periodikos skaitykloje

Abonemente skaitytojai įsigyja metinį skaitytojo bilietą ir susipažįsta su naudojimosi biblioteka taisyklėmis. Skaitytojų aptarnavimo tvarka nustatyta Naudojimosi Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešąja biblioteka taisyklėse. Abonemente spaudiniai išduodami į namus vienam mėnesiui [tęsiama dar dviem mėnesiams].

 • Retesni, populiaresni leidiniai išduodami 2 savaitėms.
 • Neįgaliesiems ir senyvo amžiaus skaitytojams spaudiniai yra pristatomi į namus.
 • Spaudiniai, kurių nėra bibliotekoje, užsakomi per Tarpbibliotekinį abonementą (TBA) iš kitų Lietuvos bibliotekų.
 • Abonemente yra senų ir retų spaudinių bei kraštiečio Stasio Džiugo fondai.
 • Abonemente yra abėcėlinis ir sisteminis katalogai.
 • Periodikos skaitykloje yra 16 darbo vietų, skirtų skaitytojams.
 • Kasmet prenumeruojama apie 100 pavadinimų periodinių leidinių, jais skaitytojai gali naudotis vietoje. Populiarūs žurnalai vienai savaitei išduodami į namus.
 • Periodikos skaitykloje vartotojams teikiamos kopijavimo paslaugos.

Renginiai

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje skaitytojams ir miesto bendruomenei yra organizuojami knygų pristatymai, susitikimai su įdomiais žmonėmis (rašytojais, garsiais kraštiečiais, kultūros veikėjais), poezijos vakarai, seminarai, konferencijos ir kt.
Rengiamos naujienų ir teminės spaudinių parodos.
Viešosios bibliotekos Dailės galerijoje nuolat veikia Raseinių ir kitų rajonų profesionalių dailininkų, tautodailininkų, fotografų parodos.
Nuo 1982 m. Viešoji biblioteka kartu su rajono literatų klubu „Dubysa" kasmet organizuoja tradicinį renginį „Poezijos pavasarėlį" Maironio tėviškėje Pasandravyje.
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojai veda ekskursijas moksleiviams po biblioteką, kurių metu moksleiviai supažindinami su bibliotekos skyriais, jų darbo specifika, Knygos muziejumi ir jo ekspozicijomis, įsirašymo į biblioteką sąlygomis

Darbo laikas

Pirmadienis-penktadienis 8.00-18.00 val.
Šeštadienis 8.00-16.30 val.
Sekmadienis poilsio dienos
Paskutinė mėnesio darbo diena Tvarkos diena

Atnaujinta: 2024-02-29 

Informacinių paslaugų ir vaikų literatūros skyrius

Vedėja Jolanta Gudeikytė
Tel. (0 428) 51 328, el. paštas vaiku@raseiniai.rvb.lt

Vyresnioji bibliotekininkė Milda Bulzgienė
El. paštas milda.bulzgiene@3erdve.lt

Vyriausioji bibliotekininkė Justina Maulienė
El. paštas infocentras@raseiniai.rvb.lt

Vyriausioji bibliotekininkė Ona Smitrienė
El. paštas ona.smitriene@3erdve.lt

Vyresnioji bibliotekininkė Jelena Žalpienė
El. paštas jelena.zalpiene@3erdve.lt

Informacijos specialistė Samanta Petraitė
El. paštas samanta.klapatauskaite@3erdve.lt

Informacinių paslaugų ir vaikų literatūros skyriaus nuostatai

Paslaugos

 • 20 tūkst. išduodamų į namus leidinių vaikams;
 • 22 pavad. žurnalų;
 • enciklopedijos, žinynai, žodynai;
 • bibliografijos žinių pamokos;
 • renginiai vaikams:
  • vaikų knygos šventės;
  • pasakų ir žaidimų popietės, literatūrinės valandėlės;
  • knygų ir parodų pristatymai;
  • susitikimai su rašytojais ir kitais įdomiais žmonėmis;
  • garsiniai skaitymai;
  • edukaciniai užsiėmimai.

 • pagalba ieškantiems informacijos;
 • nemokamas internetas;
 • nemokami kompiuterinio raštingumo kursai;
 • galimybė naudotis duomenų bazėmis (skaityti daugiau...);
 • dokumentų kopijavimas, skenavimas, laminavimas, spausdinimas, įrišimas spiraliniu būdu.

Mes bendraujame su:

 • miesto mokyklomis ir darželiais
 • Meno mokykla
 • VŠĮ Raseinių protiškai neįgalaus jaunimo užimtumo dienos centru
 • tėveliais

Galimybės visiems lankytojams:

 • surengti savo kūrybos (piešinių, rankdarbių, kolekcijų ir kt.) parodas ir pristatymus.
 • pasidalinti savo nuomone „Pagranduko kišenėje".

Darbo laikas

Pirmadienis-penktadienis 8.00-18.00 val.
Šeštadienis 8.00-16.30 val.
Sekmadienis poilsio dienos
Paskutinė mėnesio darbo diena Tvarkos diena

Atnaujinta: 2024-02-29 

Ūkio skyrius

Vedėjas Vytenis Pečkaitis
Mob. tel. 0 693 99 093, el. paštas ukio.rvb@gmail.com

Elektrikas   -  vairuotojas Osvaldas Ališauskas
El. paštas elektra.biblioteka@gmail.com

Santechnikas Vitalijus Pikčius

Valytojos

Ūkio skyriaus nuostatai

Darbo laikas

Pirmadienis-ketvirtadienis 8.00-17.00 val.
Penktadienis 8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
Šeštadienis, sekmadienis Poilsio dienos

Atnaujinta: 2024-02-29