Kaip tapti skaitytoju ?

Kaip tapti skaitytoju?

Norėdami tapti bibliotekos skaitytoju jums reikia:

  • joje užsiregistruoti;
  • įsigyti vieningą skaitytojo pažymėjimą. 

Registruojantis reikia:

  • turėti asmens tapatybės dokumentą, vaikams iki 16 metų – vieno iš tėvų ar globėjo asmens tapatybės dokumentą, besimokantiems – ir studento ar moksleivio pažymėjimą;
  • susipažinti su naudojimosi biblioteka taisyklėmis;
  • užpildyti registracijos kortelę ir ją pasirašyti.

LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų sistemos) skaitytojo pažymėjimai galioja visose LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemį įdiegusiose bibliotekose.

Skaitytojo pažymėjimą galima įsigyti Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo ir kraštotyros skyriuje (1 a.) ir Informacinių paslaugų ir vaikų literatūros skyriuje (2 a.).

Susipažinkite su naudojimosi biblioteka taisyklėmis!

Naudojimosi Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešąja biblioteka taisyklės

Naudojimosi kompiuteriais ir interneto paslaugomis taisyklės

Atnaujinta: 2018-01-12