Duomenų bazės

Informacija, kaip skaitytojai, turintys LIBIS pažymėjimus, gali gauti slaptažodžius prisijungimui prie  LNB prenumeruojamų duomenų bazių, pateikiama čia: Prenumeruojamos duomenų bazės virtualiems vartotojams

Duomenų bazės:

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos suvestinis katalogas (i.biblioteka.lt) 

Lituanistika - tarptautinė mokslinė duomenų bazė, kurioje pateikiama mokslinė informacija, apimanti humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimus, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos istorija ir dabartis. Pateikiami bibliografiniai įrašai, santraukos lietuvių ir anglų kalbomis, panaudotos literatūros sąrašai.

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) -  Lietuvos akademinėse leidyklose išleistų visateksčių elektroninių dokumentų talpykla, kurioje skaitytojai gali ieškoti informacijos. Šiuo metu yra sukurtos penkios eLABa duomenų kolekcijos: knygos ir jų dalys; moksliniai žurnalai ir straipsniai; konferencijos ir pranešimai; mokslinės ataskaitos; daktaro ir magistro baigiamieji darbai bei santraukos.

Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazė (Lit-ETD) - tai Lietuvos aukštųjų mokyklų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų, habilitacinių darbų duomenų bazė.

Lietuvos HSM duomenų archyvas LiDA - tai Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas, kuris suteikia prieigą prie kokybiškų, tarptautinio lygmens pirminių HSM tyrimų duomenų šaltinių.

Epaveldas - bibliotekų, archyvų ir muziejų skaitmeninto kultūros paveldo duomenų bankas.

Europeana - leidžia pasižvalgyti po skaitmeninius Europos muziejų, bibliotekų, archyvų išeklius, garso ir vaizdo medžiagos rinkinius. Tai skirtingomis kalbomis pateikiama prieiga prie turiningo Europos kultūros ir mokslo paveldo, suteikianti galimybę vartotojams jungtis į tinklą, atrasti kažką naujo, bendrauti, dalintis bei pasisemti įkvėpimo.

Teisinės duomenų bazės:

TAR – teisės aktų registras

LRS – Lietuvos Respublikos Seimo duomenų bazės

EUR-Lex – Europos Sąjungos teisė

Infolex - tai lietuviška teisinės informacijos duomenų bazė. Joje pateikiami teisės aktai ir teismų praktika - galima atlikti Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų norminių teisės aktų su visais pakeitimais ir kitų dokumentų paiešką, susipažinti su Lietuvos teismų praktika administracinėse, civilinėse, baudžiamosiose bylose, taip pat Europos Žmogaus teisių Teismo sprendimais bylose prieš Lietuvą, Europos Teisingumo Teismo dokumentais, Seimo kontrolierių pažymomis, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimais ir kt. Kviečiame naudotis šia duomenų baze Informacijos skyriuje (dėl prisijungimo duomenų prašome kreiptis į skyriaus darbuotoją).

Prenumeruojamos duomenų bazės, katalogai registruotiems vartotojams

EBSCO Publishing * Elektroninė visatekstė serijinių ir kitų leidinių straipsnių duomenų bazė.

Prieiga prie šių duomenų bazių galima iš bibliotekoje esančių kompiuterių. Nuotolinei prieigai prie  bazių suteikiamas jungimosi vardas ir slaptažodis (kreiptis į Informacinių paslaugų ir vaikų literatūros skyriaus darbuotojus arba el. paštu infocentras@raseiniai.rvb.lt).

Lietuvos periodinės spaudos bibliografinės straipsnių bazės 1994-2002 m. archyvas (kreiptis į Informacijos skyriaus darbuotojus)