Autografas Marcelijui Martinaičiui

Autografas – tai teksto rankraštis, rašytas autoriaus arba leidėjo, vertėjo, dailininko įrašas parašytas leidinyje.

Bibliofilija „sergantys" žmonės stengiasi gauti knygas su autografais. Šis autoriaus prisilietimas masiniu tiražu išleistą knygą padaro unikalią, primena susitikimo minutes. Vieniems tokių knygų rinkimas yra tik vienas iš įdomesnių gyvenimo momentų, kitiems tampa aistra. Tačiau yra ir dar vienas autografuotų leidinių rinkinių sudarymo ypatumas – visuomenėje gerai žinomiems asmenims, iškiliems kūrėjams savo leidinius su dedikaciniu autografu stengiasi padovanoti kiti autoriai.

Autografuotų leidinių rinkinys parodo tam tikrą jo savininko skonį, prioritetus. Savaime susikaupęs dovanotų knygų fondas atskleidžia tas knygas dovanojusių asmenų požiūrį į dovanos gavėją.

Natūralu, kad vienas iškiliausių XX a. antros pusės – XXI a. Lietuvos kūrėjas Marcelijus Martinaitis savo asmeninėje bibliotekoje taip pat sukaupė tokių knygų rinkinį, kurių autografai ypač atskleidžia šio kūrėjo asmenybę.

 

Autografai pateikiami autorių pavardžių abėcėlės tvarka:

A B Č        D E G I Y        J         K       LM        N O P R          S Š          TUVŽ