Ataskaitos


Veiklos ataskaitos

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos 2022 m. veiklos ataskaita

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos 2022 metų bendroji ataskaita

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos 2021 m. veiklos ataskaita

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos 2021 metų bendroji ataskaita

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos 2020 m. veiklos ataskaita

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos 2020 metų bendroji ataskaita

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaita

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos 2019 m. bendroji ataskaita

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos 2018 m. bendroji ataskaita  2018 metų veiklos ataskaita

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaita bendroji 2017 metų ataskaita

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos 2016 metų veiklos ataskaita bendroji 2016 metų ataskaita

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaita

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaita

Bendroji 2014 metų ataskaita

RRSVB 2013 metų ataskaita

Bendroji 2013 metų Raseinių RSVB ataskaita

RRSVB 2012 metų ataskaita

Bendroji 2012 metų RRSVB ataskaita

Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2011 m. metų veiklos apžvalga

Bendroji 2011 metų RRSVB ataskaita

Atnaujinta: 2023-01-25

Biudžeto vykdymo ir finansinės ataskaitos

2024 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

I KETVIRTIS

2024 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2024 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2024 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2024 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas

2024 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

2024 m. I ketvirčio mokėtinų sumų ir pajamų ataskaita

II KETVIRTIS

2024 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2024 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2024 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2024 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas

2024 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

2024 m. II ketvirčio mokėtinų sumų ir pajamų ataskaita

III KETVIRTIS

2024 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2024 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2024 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2024 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas

2024 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

2024 m. III ketvirčio mokėtinų sumų ir pajamų ataskaita

IV KETVIRTIS

2024 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2024 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas

2024 m. IV ketvirčio mokėtinų sumų ir pajamų ataskaita

RMMVB 2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys ir 2023 m. finansinių ataskaitų AR

***********************************************************************************************

2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

I KETVIRTIS

2023 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2023 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2023 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2023 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas

2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

2023 m. I ketvirčio mokėtinų sumų ir pajamų ataskaita

II KETVIRTIS

2023 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2023 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2023 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2023 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas

2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

2023 m. II ketvirčio mokėtinų sumų ir pajamų ataskaita

III KETVIRTIS

2023 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2023 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2023 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2023 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas

2023 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

2023 m. III ketvirčio mokėtinų sumų ir pajamų ataskaita

IV KETVIRTIS

2023 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2023 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas

2023 m. IV ketvirčio mokėtinų sumų ir pajamų ataskaita

RMMVB 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys ir 2023 m. finansinių ataskaitų AR

2022 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

I KETVIRTIS

2022 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2022 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2022 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2022 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas

2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

2022 m. I ketvirčio mokėtinų sumų ir pajamų ataskaita

II KETVIRTIS

2022 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2022 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2022 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2022 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas

2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

2022 m. II ketvirčio mokėtinų sumų ir pajamų ataskaita

III KETVIRTIS

2022 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2022 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2022 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2022 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas

2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

2022 m. III ketvirčio mokėtinų sumų ir pajamų ataskaita

IV KETVIRTIS

2022 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2022 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas

2022 m. IV ketvirčio mokėtinų sumų ir pajamų ataskaita

RMMVB 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys ir 2022 m. finansinių ataskaitų AR

******************************************************

RMMVB 2021 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

RMMVB 2021-12-31 pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

RMMVB mokėtinų sumų 2021-12-31 ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų, įmokų į biudžetą vykdymo 2021 m. ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų, įmokų į biudžetą vykdymo 2021-12-31 ataskaita

RMMVB biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 12 31 AR

RMMVB biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 12 31 ataskaitos forma Nr. 2

RMMVB biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 12 31 ataskaitos forma Nr. 2

RMMVB biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 12 31 ataskaita forma Nr. 2

RMMVB biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 12 31 ataskaita forma Nr. 2

RMMVB biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 12 31 ataskaita forma Nr. 2

RMMVB biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 09 30 AR

RMMVB 2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų sutrumpintas AR

RMMVB finansinės būklės ataskaita 2021 09 30

RMMVB veiklos rezultatų ataskaita 2021 09 30

RMMVB biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 06 30 AR

RMMVB mokėtinų sumų 2021 06 30 ataskaita

RMMVB biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-06-30

RMMVB mokėtinų sumų 2021-03-31 ataskaita

RMMVB finansinės būklės ataskaita 2021-03-31

RMMVB 2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

RMMVB biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021-03-31 aiškinamasis raštas

RMMVB veiklos rezultatų ataskaita 2021 03 31

RMMVB finansinių ataskaitų rinkinys 2020 12 31

RMMVB finansinių ataskaitų rinkinys 2020 12 31 (tęsinys)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita ir aiškinamasis raštas 2020 m.

Mokėtinų sumų metinė ataskaita 2020 m.

2020 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas AR 

Veiklos rezultatų ataskaita 2020 06 30

Finansinės būklės ataskaita 2020 06 30

2019 m. Metinių finansinių ataskaitų AR

AR Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 12 31

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 12 31

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 12 31

Finansinės būklės ataskaita 2019 12 31

Biudžeto išlaidų  sąmatos vykdymo 2019 m. ataskaita

Biudžeto pajamų, įmokų į biudžetą vykdymo 2019 m. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 06 30

Pajamų įmokų į biudžetą ataskaitos 2019 06 30

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 06 30  AR biudžeto islaidu vykdymo 2019 06 30

Finansinės būklės ataskaita 2019 06 30   AR    Veiklos rezultatų ataskaita 2019 06 30

Finansinės būklės ataskaita 2018 12 31   AR    Veiklos rezultatų ataskaita 2018 12 31

Finansinės būklės ataskaita 2018 06 30   Veiklos rezultatu ataskaita  2018 06 30 AR II ketv

Finansinės būklės ataskaita 2017 12 31 Veiklos rezultatų ataskaita 2017 12 31

Finansinės būklės ataskaita 2017 09 30   Veiklos rezultatų ataskaita 2017 09 30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 09 30   Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 09 30

Finansinės būklės ataskaita 2017 06 30 Veiklos rezultatų ataskaita 2017 06 30

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 12 31 Finansinės būklės ataskaita 2016 12 31

Biudžeto vykdymo ataskaita 2016-09-30; 2016-12-31 pagal finansavimo šaltinius: 11012 11011 102 211 2028

Biudžeto vykdymo ataskaita 2016 06 30 ; Aiškinamasis raštas

Finansinės būkles ataskaita 2016 06 30 ; Aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 06 30

Atnaujinta: 2024-02-01