Ataskaitos


Veiklos ataskaitos
Biudžeto vykdymo ir finansinės ataskaitos

2020 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas AR 

Veiklos rezultatų ataskaita 2020 06 30

Finansinės būklės ataskaita 2020 06 30

2019 m. Metinių finansinių ataskaitų AR

AR Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 12 31

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 12 31

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 12 31

Finansinės būklės ataskaita 2019 12 31

Biudžeto išlaidų  sąmatos vykdymo 2019 m. ataskaita

Biudžeto pajamų, įmokų į biudžetą vykdymo 2019 m. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 06 30

Pajamų įmokų į biudžetą ataskaitos 2019 06 30

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 06 30  AR biudžeto islaidu vykdymo 2019 06 30

Finansinės būklės ataskaita 2019 06 30   AR    Veiklos rezultatų ataskaita 2019 06 30

Finansinės būklės ataskaita 2018 12 31   AR    Veiklos rezultatų ataskaita 2018 12 31

Finansinės būklės ataskaita 2018 06 30   Veiklos rezultatu ataskaita  2018 06 30 AR II ketv

Finansinės būklės ataskaita 2017 12 31 Veiklos rezultatų ataskaita 2017 12 31

Finansinės būklės ataskaita 2017 09 30   Veiklos rezultatų ataskaita 2017 09 30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 09 30   Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 09 30

Finansinės būklės ataskaita 2017 06 30 Veiklos rezultatų ataskaita 2017 06 30

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 12 31 Finansinės būklės ataskaita 2016 12 31

Biudžeto vykdymo ataskaita 2016-09-30; 2016-12-31 pagal finansavimo šaltinius: 11012 11011 102 211 2028

Biudžeto vykdymo ataskaita 2016 06 30 ; Aiškinamasis raštas

Finansinės būkles ataskaita 2016 06 30 ; Aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 06 30