Bibliotekoje įgyvendintas projektas "Dailininkas ir vaikiška knyga 2020"

Bibliotekoje įgyvendintas projektas "Dailininkas ir vaikiška knyga 2020"0001_dirgela2svetainei_1609408424-bd809a9de10961898a9c83a53259ef24.jpg

Projektas „Dailininkas ir vaikiška knyga 2020“ – septintus metus Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje organizuojamas edukacinių renginių ciklas, skirtas jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams. XXI amžius dažnai vadinamas vizualumo amžiumi, vis labiau auga dėmesys vaizdui vaikų knygos ir leidybos procesuose. Iliustracijos, jų pateikimas, knygos dizainas ir grafiniai sprendimai aktualūs kaip niekad anksčiau ir daro didelę įtaką jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų skaitybai. Todėl šio projekto tikslas – patrauklia edukacine veikla skatinti skaitymą, supažindinti jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikus su knyga kaip meno kūriniu, kuriame turi derėti tekstas ir iliustracija, pristatyti dabartinių knygų formų įvairovę, grafinius sprendimus, dizainą, ugdyti vaikų fantaziją ir kūrybiškumą. Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus buvo suorganizuotas vienuolikos edukacinių renginių ciklas, kuriuos pradinių klasių mokiniams pravedė 11 profesionalių menininkų – vaikų rašytojų ir vaikiškų knygų iliustruotojų, dailininkų.

Susitikimų su vaikais ciklą kovo 6 dieną pradėjo Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos kvietimu Šaltinio progimnazijoje apsilankę vaikų rašytojas Tomas Dirgėla ir dailininkė Inga Dagilė. Svečiai ketvirtų klasių moksleiviams pravedė du edukacinius užsiėmimus "Trumpų istorijų kūrimas su rašytoju Tomu Dirgėla ir dailininke Inga Dagile". Užsiėmimų metu svečiai pristatė bendrą kūrinį – knygą „Mano tėtis rašo knygą“. Renginio metu kiekvienas dalyvis gavo rinkinį knygos iliustracijų, iš kurių galėjo sukurti iliustruotą originalią savo istoriją.

Tą pačią dieną Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje buvo atidaryta Raseinių rajono kultūros centro dailės studijos mažųjų menininkų iliustracijų paroda „Metų knyga 2019“. Metų pradžioje vaikams buvo pristatytos 5 „Metų knygos 2019“ rinkimuose dalyvaujančios vaikiškos knygos. Jas dailės studijos lankytojai skaitė, aptarinėjo ir, vadovaujami studijos vadovės Dalios Rapalytės, kūrė iliustracijas. Prasidėjus karantinui paroda buvo perkelta į virtualią erdvę. Ją galima pamatyti šiuo metu adresu: https://www.raseiniai.rvb.lt/news/1085/103/Vaiku-iliustraciju-paroda-Metu-knyga-2019/ .

Liepos 9 dieną Raseinių rajone lankėsi vaikų rašytojas Benas Bėrantas ir dailininkė Vilija Kvieskaitė. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje jie susitiko su VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro lankytojais, Butkiškės filiale bendravo su bibliotekos mažaisiais skaitytojais ir jų tėveliais. Svečiai pravedė edukacinius užsiėmimus „Baubai knygų lentynoje“, jų metu mokė pasigaminti baimes atbaidančius žibintus, pristatė knygą „Baubobaimė“, kalbėjosi su klausytojais apie įvairias baimes ir jų įveikimo būdus, kartu su vaikais dainavo padrąsinančias dainas.

Rugsėjo 29 dieną įvyko virtualus Raseinių Šaltinio progimnazijos pradinių klasių mokinių susitikimas su knygos „Sibiro haiku“ kūrėjomis – rašytoja Jurga Vile ir dailininke Lina Itagaki. Pristačiusios skaudžios tematikos kūrinį apie gyventojų trėmimą į Sibirą, autorės pakvietė vaikus sudalyvauti kūrybinėse atminties dirbtuvėse „Su lagaminu į Mėnulį ir toliau“. Pagrindinė dirbtuvių užduotis – susikrauti reikalingiausius daiktus kelionei į nežinia kur ir nežinia kuriam laikui. Vaikai gamino voką - „lagaminą“, į kurį dėjosi ne tik tai, kas gyvybiškai reikalinga tokioje kelionėje: batus, paltus, kepures, duoną ir kitus praktiškus daiktus. Jie pasiėmė ir tai, kas brangu širdžiai - nuotraukas, mylimiausius žaislus, knygas, spalvotus pieštukus. Mokiniai uoliai kibo į darbą. Netrukus aplink spalvingus „lagaminus“ ėmė kauptis nupiešti, nuspalvinti, iškirpti, ilgai kelionei paruošti "daiktai".

Spalio 16 dieną virtualų edukacinį užsiėmimą „Spalvoti paukščiai popieriniais sparnais“ Raseinių Šaltinio progimnazijos 2-3 klasių moksleiviams pravedė meno terapeutė, dailininkė, knygų iliustruotoja, pirmosios Lietuvoje bežodės knygos „(Ne) Vienas“ autorė Ieva Babilaitė. Pristačiusi renginio dalyviams savo unikalią knygą, dailininkė pakvietė visus į meno terapijos edukacinį užsiėmimą. Pagrindinė užduotis buvo iš spalvoto popieriaus juostelių, skiautelių sukurti paukštį, suteikti jam vardą, o vėliau, galbūt, net sugalvoti šiam savo personažui kokią nors istoriją. Netrukus vaikų sukurti paukščiai nustebino dailininkę originalumu, spalvų gama, popieriniams sparnuočiams suteiktų sąmojingų ir žaismingų vardų įvairove.

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka lapkričio 19 dieną pakvietė Raseinių Šaltinio progimnazijos pradinių klasių moksleivius į nuotolinį susitikimą su rašytoju Virgiu Šidlausku. Rašytojas pristatė knygas „Ugnikalniukas ieško draugų“ ir „Ulfas ir stebuklinga barzda“. Autorius piešė kūrinių personažus, grojo gitara, dainavo savo sukurtas dainas apie Ulfą ir Ulfapotamiją, vaizdingai skaitė knygų ištraukas. Pasakodamas apie knygų veikėjus, jų charakterių kūrimą, į kūrybinį procesą išradingai įtraukė ir vaikus, skatindamas kartu su juo piešti ir kartu dainuoti.

Lapkričio 27 dieną Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos 3 b klasės moksleiviai dalyvavo kontaktiniame edukaciniame užsiėmime „Rudens spalvos languose ir knygose“. Renginį vedė dailės mokytoja, Meno studijos – galerijos vadovė Donvina Dambrauskaitė. Ji pakvietė vaikus sukurti personažą – Dėdę Rudenėlį. Vadovaujami mokytojos Donvinos, derindami spalvotus pieštukus, akvarelinius dažus ir gamtinę medžiagą – sudžiovintus augalų lapus –vaikai kūrė originalius, spalvingus „rudenėlius“.

Gruodžio 7 dieną Raseinių Šaltinio progimnazijos ir Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos pradinių klasių mokiniai dalyvavo nuotoliniuose edukaciniuose užsiėmimuose "Gyvūnai ir jų fotografavimas", kuriuos pravedė ornitologas, gamtos fotografas Marius Čepulis. Demonstruodamas įspūdingas gyvūnų nuotraukas Marius Čepulis pasakojo apie ypatingą gamtos objektų fotografavimo specifiką. Svečias pateikė klausytojams daug dar negirdėtų faktų apie Lietuvos fauną, atsakė į gausius klausimus. Nuotoliniuose renginiuose „Gyvūnai ir jų fotografavimas“ dalyvavo Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos 2 ir 4, Raseinių Šaltinio progimnazijos 2a, 2c, 3c ir 4c klasių mokiniai.

Projekto vykdymo metu profesionalių dailininkų ir rašytojų Tomo Dirgėlos, Ingos Dagilės, Beno Bėranto, Vilijos Kvieskaitės, Ievos Babilaitės, Virgio Šidlausko, Mariaus Čepulio, Jurgos Vilės, Ingos Itagaki vedami užsiėmimai supažindino vaikus su naujausia jiems skirta literatūra „iš pirmų rankų“. Knygų autorių išradingai pateikiama informacija skatino mokinius domėtis knygomis, jų iliustracijomis ir patiems dalyvauti kūrybos procese. Į renginius buvo kviečiami projekto partnerių Raseinių Šaltinio progimnazijos moksleiviai ir Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro lankytojai. Edukacinėse veiklose dalyvavo Raseinių kultūros centro dailės studijos lankytojai ir jų vadovė Dalia Rapalytė, Meno studijos – galerijos vadovė, dailės mokytoja Donvina Dambrauskaitė. Dėmesys skiriamas kaimo vietovėse gyvenančių vaikų kultūriniam poreikiams tenkinti. 2020 metų projekto veiklose dalyvavo Butkiškės filialo jaunieji skaitytojai, Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos moksleiviai. Iš viso renginiuose dalyvavo 513 asmenų, 461 iš jų – vaikai.

Projekto organizatoriai dėkoja Raseinių Šaltinio progimnazijos mokytojams Raimondai Latvienei, Žydrūnui Kapočiui, Liubai Vaigauskienei, Aušrai Čepauskienei, Reginai Kalpokienei, Giedrei Matusevičienei, Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos mokytojoms Virginijai Ralienei ir Jūratei Dumskienei, Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos mokytojai Ritai Petkienei, VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro direktorei Astai Stanaitienei, rajono menininkėms Daliai Rapalytei ir Donvinai Dambrauskaitei, Butkiškės filialo vyresn. bibliotekininkei Vilmai Augustinavičienei, Nemakščių filialo vyresn. bibliotekininkei Aušrai Užmedzkienei už aktyvų dalyvavimą tęstinio projekto „Dailininkas ir vaikiška knyga 2020“, kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kultūros ministerija ir Raseinių rajono savivaldybė, veiklose. Stiprėjantis bendradarbiavimas tarp bibliotekos ir mokyklų, kultūros, socialinės paramos įstaigų – turiningos kultūrinės šviečiamosios veiklos pagrindas.

 

 

Gudeikytė Jolanta, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos informacinių paslaugų ir vaikų literatūros skyriaus vedėja