Kultūros paso paslauga

Kultūros paso paslauga0001_untitled-design_1605255177-b4a7c5bef3d959f9bea4c48077d5263d.jpg

KULTŪROS PASO PASLAUGA

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka nuo 2020 metų rugsėjo mėnesio moksleiviams siūlo edukacinius užsiėmimus pagal Kultūros paso programą:

Edukacinio renginio „Dailininkas ir vaikiška knyga“ metu vaikai bus supažindinami su garsiausių Lietuvos dailininkų, vaikiškų knygų iliustruotojų Kęstučio Kasparavičiaus, Sigutės Ach, Aušros Kiudulaitės, Ingos Dagilės, Dainiaus Šukio ir kitų kūrėjų iliustruotomis knygelėmis, su savitu jų iliustravimo „braižu“, naudojama piešimo technika.  Vėliau edukacinio užsiėmimo eigoje vaikai bus glaustai supažindinami su knygų atsiradimo istorija, jų įvairove (medžiagos, formos, gamybos priemonės). Pademonstruojama šiuolaikinės knygos standartinė sandara (spaudos lankas, viršelis, priešlapiai ir kt.). Kuriama rankų darbo knygelė ( širma I - II klasių mokiniams, siūta – III – IV klasių mokiniams). Knygelė puošiama dekoratyviniu viršeliu. Numatoma knygelės paskirtis (dienoraštis, „mano kūryba“, „atminimų“ knygelė ir kt.).

Istorijos vieškeliu į Raseinių kraštą šimtmečiais keliavo žinios, patirtys, užkariautojai, naujų idėjų skelbėjai. Visa tai įtakojo krašto žmonių gyvenimo būdą, kultūrą, tradicijas, kūrė jo istoriją. Edukacinio užsiėmimo metu pristatoma Raseinių krašto vieškelių tinklo kaip pamiršto istorinio paveldo raida, jo įtaka politiniam, ekonominiam ir visuomeniniam-kultūriniam gyvenimui. Jau nuo XIV a. pabaigos, kai buvo sudaryti pirmieji Vokiečių ordino žygių kelių aprašymai rodo, kad toks karo jėgos judėjimas užėmė svarbią vietą valstybės gyvenime. Ir vėlesniais metais keliais į krašto gilumą keliavo ne tik keliautojai, pirkliai, bet ir užkariautojai. Raseinių krašto keliais judėję žmonių srautai nešė pokyčius, naujas idėjas, ženklino istorinių periodų kaitą. Užsiėmimo metu pateikta medžiaga pasitelkus kelio/vieškelio kaip istorijos laidininko vaizdinį padės sustiprinti istorijos ir socialinės-kultūrinės visuomenės raidos kaip nesibaigiančio proceso pajautą, paskatins moksleivių akiračio plėtimą, aktualizuos pamirštą krašto istorinį-kultūrinį paveldą.

Kultūros pasas nėra fizinis dokumentas – tai priemonė, administruojama švietimo portale https://www.emokykla.lt/. Nuo 2019 m. kultūros pasas skiriamas visiems pagal bendrojo ugdymo programas besimokantiems mokiniams, siekiant skatinti jų kultūrinį sąmoningumą, ugdyti kūrybiškumą, dalyvavimą meninėje kūryboje ir šiuolaikiniame kultūriniame gyvenime. Kultūros pasui įgyvendinti kiekvienais kalendoriniais metais vienam moksleiviui skiriama 15 eurų. Priklausomai nuo amžiaus grupės mokinys kultūros ir meno paslaugomis pasinaudoja dalyvaudamas kartu su grupe / klase.  Daugiau informacijos apie kultūros pasą