Naujienos

Virš kasdienybės pakylėtas žodis0001_41_1560235026-cdc1d744f17a41c3e5a5c0c5fdbaa2d8.jpg

Kasmet literatūrinio pavasario sezoną baigiantis Poezijos pavasarėlis visus poezijos mylėtojus kviečia į Maironio tėviškę. Išimtimi netapo ir 2019 m. pirmasis birželio šeštadienis, kai, anot renginio organizatorės ir vedėjos Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo ir kraštotyros skyriaus vedėjos Linos Levickienės, birželio kaitros įkvėpti, vasaros atvesti Bernotuose susirinko Raseinių krašto ir iš toliau atvykę literatai, naujų poezijos posmų pasiilgę eiliuoto žodžio gerbėjai.

Renginio dalyvius sveikinusi Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos direktorė Daina Sutkevičienė džiaugėsi, kad susirinko tiek daug kūrybos mylėtojų, visiems linkėjo ne tik džiaugtis bendryste, bet ir išgirsti vienas kitą, tarti žodžius skirtus vienas kitam.

Poetinius skaitymus tradiciškai pradėjo dailininkas, bardas, poetas Vidmantas Petraitis, kurio dainų posmai, gitaros akordų palydėti dar ne kartą skambėjo Maironio tėviškės pastogėje.

Literatūrinį maratoną pradėjo Jonavos rajono literatai Eglė Brazdžiūnienė, Aloyzas Vaznaitis ir Petras Zlatkus. Toliau į sceną ėjo Kauno literatų klubo „Brandumas“ nariai Elena Bačiulienė, Teresė Varnagirienė-Pievų Smilga, Juozas Mickevičius. Prie jų prisijungė iš Klaipėdos atvykęs Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys Vilimantas Zablockis. Kėdainių „Varsnos“ klubą atstovavo Rima Petrilevičienė ir Danutė Vaskelaitė. Savo poeziją pristatė poetė Regina Paulauskaitė, iš Kelmės atvykusi Eugenija Šimkienė (klubas „Vieversys“). Marijampolės „Sietyną“ atstovavo Ričardas Jurgelevičius, Gema Galinienė, Vidutė Vosylienė.

Iš Tauragės krašto atvyko poezijos kūrėjai – klubo „Žingsniai“ nariai: Eugenijus Šaltis, Jonas Jakštaitis, Antanina Auksonienė, dr. Iveta Skurvydienė. Skaitymus tradiciškai baigė gausus Raseinių „Dubysos“ klubo literatų būrys.

Nors nuskambėjus posmams niekas neskubėjo skirstytis, tačiau renginys baigėsi. Tačiau liko išgirstų eilių skonis, bendrystės jausmas ir naujų susitikimų, dar neišgirstų eilėraščių laukimas. Tad iki kito susitikimo!

RMMVB vyr. bibliotekininkas Jonas Brigys