Naujienos

Vakaras generolui Jonui Žemaičiui-Vytautui atminti0001_1_1574861466-3d3345e7814936880da7492ce1e73e56.jpg

Lapkričio 22 d. į vakarą Kaulakių bibliotekoje, skirtą generolui Jonui Žemaičiui-Vytautui atminti, rinkosi tie, kam svarbus Jono Žemaičio atminimas, partizaninė kova už laisvę. Tokių buvo nemažai, sunkiai tilpo erdvioje Kaulakių bibliotekoje.

Raseinių krašto istorijos muziejaus muziejininkė Loreta Kordušienė perskaitė pranešimą apie Jono Žemaičio gyvenimą, jo kovą dėl laisvės, jo atminimo puoselėjimą. Į renginį ji atvyko su eksponatais: daiktais, paimtais iš bunkerio, kai jis 1992 m. Šimkaičių miške buvo atrastas Jurbarko r. gyventojų Vytauto Mačiulio ir Vytauto Lekučio ir bunkeryje atrasti daiktai buvo perduoti  muziejui. Kartu muziejininkė atsivežė ir virtualios realybės akinių, su kuriais galima nusikelti į to meto įvykius. Daugelis po renginio juos išbandė.

Vakaro svečiai – Jono Žemaičio giminės. Atvyko dukterėčia Aušra Juškaitė-Vilkienė, kaip ji pati sakė „vienintelė, mačiusi Joną Žemaitį gyvą“, jos anūkė Kotryna. Dukterėčia dalijosi prisiminimais apie jį, anūkė palaikė jai pokalbį užduodama klausimus. Paskutinis jai užduotas klausimas: ar nenusiviltų J. Žemaitis dabartine Lietuva jeigu būtų gyvas? Žemaičio dukterėčia užtikrintai atsakė, kad nenusiviltų. Jis juk siekė, kad Lietuva būtų laisva, dėl to kovojo.

Jurbarko r. Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus meno vadovė Lina Lukošienė, kuri yra atsakinga už J. Žemaičio bunkerį-vadavietę Šimkaičių miške, į vakarą atvyko su duona, simboliškai ta pačia, kuri buvo skirta J. Žemaičiui-Vytautui, bet jo nepasiekė. Dalijo ją vakaro dalyviams. Pristatė savo parengtą fotografijų parodą „Jie gynė laisvę Lietuvos“, parengtą pagal Vytauto Lekučio asmeninę kolekciją.           

Į renginį atvykęs Raseinių rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis kalbėjo ne tik apie partizaninę kovą, bet prisiminė ir tuos, kurie kalėjo lageriuose, kentė Sibiro tremtyje. Renginio organizatoriams jis padovanojo Lietuvos vėliavą.

 Raseinių MMVB direktorė Daina Sutkevičienė svečiams padovanojo ką tik išleistą antrąjį Raseinių krašto kultūros ir istorijos žurnalą „Rasupis“.

Kovotojų už Lietuvos laisvę memorialo steigėjas Jaroslavas Banevičius jautriai kabėjo  apie duoną, laisvę ir partizanų kovą.

Pagojukų seniūnijos seniūnas Antanas Valantinas įteikė gėlių ir padėką Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Kaulakių filialo vyresniajai bibliotekininkei Zitai Gedminienei už ilgametį nuoširdų ir atsakingą darbą, profesionalumą, kūrybišką indėlį į kultūrinės atminties ir pilietiškumo puoselėjimą.

 Dėl iš anksto nenumatytų aplinkybių į renginį neatvyko Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovas.

Vakaro pabaigoje – Jurbarko bardų klubo narių, vadovaujamų Sauliaus Lapėno, pasirodymas ir pokalbiai prie arbatos ar kavos puodelio.

Zita Gedminienė,

RMMVB Kaulakių filialo vyresn. bibliotekininkė