Naujienos

Šis tas apie senąją Raseinių krašto spaudą0001_1_1612171854-50e6bcd149dd7816e7af50f1e150d29e.png
Raseinių krašto periodinių leidinių istorija nėra ilga, nors jau pradėjo skaičiuoti antrą šimtmetį. Malonu, kad savo krašto praeičiai neabejingi žmonės domisi ja, ieško naujų žinių ir jų atranda. Įrašą galite rasti čia.
 
Tikrai, toje istorijoje netrūko įdomių faktų, išradingų, o kai kada ir šmaikščių antraščių.
 
Minimas rankraštinis laikraštėlis - tai pirmasis Raseinių gimnazijos moksleivių tokio pobūdžio leidinys. Su išlikusiais ir dabar Lietuvos Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje saugomais šio leidinio egzemplioriais galima susipažinti virtualioje e. paveldo svetainėje.
 
Tiems, kas nori šiek tiek daugiau sužinoti apie Raseinių gimnazistų laikraštėlius gali perskaityti 1999 m. gegužės 5 d. „Naujo ryto“ numeryje išspausdintą straipsnį.
 
 
Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkas Jonas Brigys