Naujienos

Prisimenant Justiną Marcinkevičių0001_1_1583781760-90d722032d568797e980e23d8f6e1818.jpg

Užkalnių bibliotekoje įvyko Justino Marcinkevičiaus poezijos knygelės  „Vaikų žemė“  pristatymas ir aptarimas. Popietė buvo skirta poeto 90-osioms (1930–2011) gimimo metinėms paminėti.

2018 m. pabaigoje leidyklos „Alma littera“ išleistoje  poeto eilėraščių rinktinėje vaikams „Vaikų žemė“ sudėti gražiausi, gerai visiems pažįstami eilėraščiai ir keletas naujų, dar niekur neskelbtų kūrinių.  Prie naujos rinktinės sudarymo taip pat padirbėjo poeto dukros Jurga ir Ramunė. Ši rinktinė papildo puikiai pažįstamus Justino Marcinkevičiaus kūrinius mažiesiems skaitytojams – „Grybų karas“, „Greitoji pagalba“, „Laukinė kriaušė“, „Voro vestuvės“, „Utiti, šalta“  ir kt.

Jo posmai skirti mažiesiems skaitytojams kupini šiltos nuotaikos, lengvi, žaismingi, balsingų sąskambių, vaiskių spalvų. Eilėraščius skaitė Agnė ir Ugnė Zubrickaitės, Evaldas Radvinskas ir bibliotekininkė Janina. Pagal Justino Marcinkevičiaus sukurtas eiles klausėmės dainų, žiūrėjome pagal poemėles sukurtus filmukus.

Justinas Marcinkevičius kvietė mus visus įsiklausyti į lietuvišką žodį: „Visa ko pradžia , man atrodo, yra ten, toli vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos ir širdis privalo ką nors pridengti nuo skausmo, prievartos, melo, kad jis privalo būti žmogumi. Tai aukščiausia ir sunkiausia pareiga“.

Justinas Marcinkevičius mums  linkėjo  nuolatinio ir nesibaigiančio gyvenimo tarp knygų, šalia knygų, su knyga, kaip svajone.

Skaitykime, mokykimės mintinai ir... neskubėkime užaugti!

Janina Volfienė,

RMMVB Užkalnių filialo vyresn. bibliotekininkė