Naujienos

Lietuvos poetui, vertėjui, eseistui, visuomenės veikėjui, Nacionalinės premijos laureatui, kraštiečiui Marcelijui Martinaičiui šiandien būtų sukakę 84 metai0001_poetas2-1_1585737305-5e153d3cb851075f552e7168ec06e28c.jpg Marcelijus Martinaitis – labai savitas menininkas, sujungęs avangardinį poetinio žodžio žaidimą su konservatyvia kaimiška kultūra, minties spontaniškumą – su valstietiškojo mąstymo inercija, paradokso energiją – su archetipo rimtimi. Iš vienos pusės pažiūrėjus – jis labai archaiškas ir įsikibęs senovės, įsišaknijęs regioninėje etnocentrinėje kultūroje, iš kitos – tiek naujoviškas ir universalus, kad net laikytinas postmoderniu autoriumi, galinčiu lengvai susikalbėti kad ir su dzenbudizmo metafizika.
(Regimantas Tamošaitis)

Skaitydamas M. Martinaitį turi visko tikėtis – sakralumo, pokštų, graudulio, senų raštų stilizavimo ir moderniausių posūkių, dainos poetikos ir verlibro. Jis intymizavo ir sužmogino lietuvių poeziją, be triukšmo atstūmęs klišes ir sustingusių formų ledkalnius.

( Valentinas Sventickas)

Kviečiame į virtualią parodą apie  poetą Marcelijų Martinaitį