Naujienos

Girkalnio krašto rašytoja Stanislava Paškevičienė0001_5-3_1620727462-09506f83b35115a7eac5bc04a1b02f23.jpg
Gegužės 7 d., per Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Girkalnio biblioteka paminėjo kraštietės rašytojos Stanislavos Paškevičienės – Medekšaitės – 175 gimimo metines.
 
Renginyje buvo pristatyta profesoriaus Česlovo Kalendos  biografijos apybraiža apie lietuvę iš Gediminaičių giminės - Stanislavą  Paškevičienę, kurią atsiuntė Girkalnio bibliotekai, susitikimo metu Girkalnyje, supažindino su knyga, pasidalino savo prisiminimais.
 
Stanislava Paškevičienė gimė 1846 m. gegužės 8 d. Raseinių apskrityje Girkalnio parap. Paliesio dvare. Kartu M. Davainiu-Silvestraičiu ir A. Fromu-Gužučiu ji gana aktyviai dalyvavo leidžiant „Aušrą“. Panaikinus lietuviškos spaudos draudimą, aktyviai rašė Antano Smetonos redaguojamam laikraščiui „Viltis“. Taip pat rinko lietuvių tautosaką ir sukauptą medžiagą siuntė Jonui Basanavičiui.  S. Paškevičienė buvo 1905 m. įkurtos Lietuvos moterų katalikų draugijos narė. Taip pat Stanislava rinko lėšas „Saulės“ draugijai. Už nuopelnus, Stanislava Paškevičienė 1932 m. buvo apdovanota Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino trečiojo laipsnio ordinu.
 
Stanislava Paškevičienė mirė 1933 m. balandžio 18 d. Paliesio dvare, sulaukusi 87 metų. Girkalnio bažnyčios vikaras kunigas M. Gobis ją palaidojo Girkalnio kapinėse. Girkalnio bibliotekoje yra išleisti informaciniai lankstinukai, iš kurių norintys gali sužinoti apie Girkalnio kraštą.
 
Džiaugėmės, kad Vilniuje gyvendamas prof. Č. Kalenda garsina Girkalnio kraštą. Č. Kalendos pagrindinė mokslinių tyrimų sritis – moralės filosofija, svarstanti žmogaus santykio su gamta prigimtį ir turinį. Šiomis temomis parašė monografijas, metodinius leidinius, paskelbė daug straipsnių Lietuvos ir užsienio leidiniuose, skaitė pranešimus įvairiose konferencijose. 2002 m. minint Pasaulinę mokslo dieną, skirtą taikai ir vystymui, prof. Kalenda apdovanotas Lietuvos respublikos Prezidento Valdo Adamkaus gamtosaugos konkurso dalyvio diplomu.
 
Prof. Česlovas Kalenda, Stanislavos Medešaitės - Paškevičienės biografijai istorinės medžiagos sėmėsi archyvuose, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje ir Girkalnio bibliotekos kraštotyros fonde. Naujausią prof. Česlovo Kalendos knygą išleido Vilniaus universiteto leidykla.
 
Prof. Č. Kalenda dėkojo Raseinių bibliotekininkams Jonui Brigiui, Virginijai Šileikienei  už pateiktą archyvinę medžiagą ir Girkalnio krašto garsinimą.
 
Dėkojame Girkalnio mokyklos direktoriui Vytautui Bulotai už gražius žodžius profesoriui ir  norą pažinti ne tik Raseinių kraštą, bet ir  Girkalnio istorinę praeitį  ir dabartį. Taip pat tariame Ačiū  Girkalnio mokytojams ir skaitytojams, kurie visada aktyviai dalyvauja bibliotekos renginiuose.
 
Girkalnis didžiuojasi turintis tiek įžymių žmonių: tai pirmas Lietuvos dramaturgas A. Fromas – Gužutis, rašytoja St. Paškevičienė, 1863 m. sukilimo dalyvis Antanas Medekša ir daugelis kitų.

 

Girkalnio seniūnė Justina Šaulienė įteikė profesoriui Č. Kalendai gėlių.  Susitikimą su Č. Kalendą užbaigėme išsinešdami naujas knygeles su autoriaus parašu.

 

 

Virginija Šileikienė, Girkalnio miestelio bibliotekininkė