Naujienos

Gerumo dienos proga - netikėta ir vertinga dovana0001_ploksteles_1670592957-2f3f829a72d1915ef5ae30ca2b033571.png
Pasaulinės gerumo dienos proga gavome netikėtą ir vertingą dovaną - VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“ išleistą unikalų kompaktinių plokštelių rinkinį, kurį skaitytojai galės rasti mūsų bibliotekoje ir išklausyti.
 
Sigutis Jačėnas kvietė paremti iniciatyvą –  padovanoti Lietuvos viešosioms bibliotekoms VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“ išleistus unikalius kompaktinių plokštelių rinkinius. Už surinktas paramos lėšas 36 bibliotekoms buvo išsiųstos Gerumo dienos dovanos.
 
Kompaktinių plokštelių rinkinį sudaro:
  • „Pirmoji mano vaikystės knyga“ | Džonio Griuelo „Skudurinės Onutės pasakėles“, iš anglų k. vertė Giedrė Žmuidzinavičiūtė-Gučienė, skaito Rūta Staliliūnaitė, autorines dainas dainuoja Ilona Papečkytė.
  • „Valanda kai esi...“ | Onės Baliukonytės, Gražinos Cieškaitės, Aldonos Puišytės ir Dalios Saukaitytės lyriką skaito Rūta Staliliūnaitė, fortepijonu skambina kompozitorius Julius Andrejevas.
  • „Metų“ metai“ | Kristijono Donelaičio poemą „Metai“, pasakėčias ir eilėraščius skaito Klaipėdos aktoriai Jūratė Jankauskaitė, Virginija Kochanskytė, Nijolė Narijauskaitė, Nijolė Sabulytė, Julija Sakalaitė, Sigutis Jačėnas, Linas Lukošius, Darius Meškauskas, Vytautas Paukštė, Aleksandras Šimanskis, Liudas Vyšniauskas. Dainuoja Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centro folkloro ansamblis „Aušrinė“, vad. Ramunė Pečiukonytė.
  • „Viešpats mano – laikas...“ | Marinos Cvetajevos lyriką skaito Dalia Rasa Jankauskaitė,fortepijonu skambina prof. Birutė Vainiūnaitė.
  • „Moon Moods“ | Debiutinis Julijos Jačėnaitės autorinių dainų albumas.
  • „Virš viso pasaulio...“ | Liudviko Ježio Kerno „Ferdinandas Nuostabusis“, Antuano de Sent-Egziuperi „Mažasis princas“, Natanielio Niumano „Kamilės ir Domo kosminiai nuotykiai“, Hanso Kristiano Anderseno pasakos. Skaito ir dainuoja Sigutis Jačėnas.
 
Nuoširdžiai dėkojame Sigučiui Jačėnui už gautą dovaną.