Naujienos

Darbo pasiūlymas0001_portatil-1579778139594_1599830539-f35018ca95a238e8d695408310c889d3.jpg

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka (RMMVB) ieško  informacijos specialisto.

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę. Darbo sutartis neterminuota. Pareigybės lygis – A.

Atlyginimo dydis priklauso nuo profesinio darbo patirties.

Darbo funkcijos:                                                   

 • Bibliotekos komunikacinių programų rengimas ir jų realizavimas.
 • Priemonių, formuojančių ir skatinančių palankią viešąją nuomonę apie biblioteką ir pristatančių jos veiklą planavimas, koordinavimas ir įgyvendinimas.
 • Reprezentacinės informacijos (straipsnių, spaudos pranešimų, žinučių, video reportažų ir t. t.), bibliotekos leidinio rengimas ir platinimas.
 • Ryšių su žiniasklaida, bendruomenėmis, institucijomis, socialiniais partneriais palaikymas.
 • Bibliotekos internetinės svetainės ir socialinės paskyros administravimas.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.  
 • Išmanyti viešosios informacijos rengimo ir pateikimo principus.
 • Būti susipažinusiam su Darbo kodeksu, su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, su pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, viešą informacijos naudojimą bei bendruosius reikalavimus valstybės ir savivaldybių institucijų interneto svetainėms.
 •  Išmanyti Lietuvos bibliotekų sistemą, viešųjų bibliotekų veiklos tikslus, uždavinius ir funkcijas.
 • Mokėti kaupti, analizuoti, apibendrinti ir vertinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu ir bent viena vizualinio turinio kūrimo programa.
 • Gebėti priimti savarankiškus sprendimus ir dirbti komandoje.

Patirtis rinkodaros ir / ar reklamos srityje būtų privalumas.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

Gyvenimo aprašymą.
Motyvacinį laišką / prašymą dalyvauti atrankoje.

Išsilavinimą ir / arba darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas.

Dokumentus prašome siųsti elektroniniu paštu biblioteka@raseiniai.lt

Kandidatų dokumentų lauksime iki 2020 m. rugsėjo25 d.

Pretendentų atrankos būdas – darbo pokalbis. Apie kvietimą į darbo pokalbį iš anksto informuosime tik atrinktus kandidatus CV nurodytu elektroniniu paštu.
Dėl išsamesnės informacijos apie skelbiamą konkursą galite kreiptis į RMMVB administraciją tel. (8 428) 52 506 arba el. paštu biblioteka@raseiniai.lt