Jurgis Savickis

Jurgis Savickis0001_j-savickis_1578051311-cd517548c8cd3f8d3c74279e217efc0c.jpg
Gimė 1890 m. gegužės 4 d. Pagausančio k., Raseinių apskr. Diplomatas, ekspresionistas, modernizmo krypties rašytojas. Gimnaziją lankė Maskvoje, kur gyveno pas dėdę. 1911 m. įstojo į aukštesniuosius žemės ūkio kursus Petrograde (dabar Sankt Peterburgas), bet po kelių mėnesių grįžo į Maskvą studijuoti dailės, taip pat pratęsė dailės mokslus Krokuvoje (Lenkija).
Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, įsitraukė į lietuvių pabėgėlių globos organizacijų veiklą ir 1915 m. buvo išsiųstas į Daniją. Ten dirbo Raudonajame Kryžiuje, kur rūpinosi lietuvių belaisviais, atsidūrusiais vokiečių užnugaryje. Kadangi mokėjo lenkų, rusų, prancūzų, danų, ir švedų kalbas bei buvo visapusiškai išsilavinęs, po karo tapo besikuriančios Lietuvos valstybės diplomatu Skandinavijos šalyse (1919-1927).
1927-1929 m. tarnavo Užsienio reikalų ministerijoje Kaune, tuo pačiu metu vadovavo Valstybės teatrui. 1930-1937 m. vėl paskiriamas į diplomatinę tarnybą Skandinavijoje. 1937 m. perkeltas dirbti į Rygą. 1938 m. tapo Lietuvos atstovu Tautų Sąjungoje Ženevoje. Kai 1940 m. Savickis buvo atleistas, grįžo į Lietuvą. Lietuvoje jis tikėjosi gauti darbo, tačiau nebegavo. Tai paskatino jo emigraciją į Prancūziją. Pietų Prancūzijoje, Mentono apylinkėse, Roquebrune vietovėje nusipirko žemės sklypą ir pasistatė vilą. Ją pavadino gimtojo miesto vardu – „Ariogala". Mirė 1952 m. Roquebrune Cap Martine (Prancūzija). Palaidotas Roquebruno kapinėse.