Ezechelis Stanevičius

Ezechelis Stanevičius0001_e-stanevicius_1578050145-24cf38502fe08c7fd49c2ba0a19c22df.jpg
Gimė apie 1796 m. Lyduvėnų dvaro (Raseinių r.) savininkas. 1820-1826 m. buvo Raseinių pilies ir teismo prezidentas, Raseinių bajorų maršalka. 1831 m. sukilimo Žemaitijoje organizatorius. Sukilimo metu Tytuvėnuose įkurus Visos Žemaitijos centrinę vyriausybę E. Stanevičius išrinktas pirmininku. Užėmus Raseinių miestą sukilėliai sudarė laikinąją valdžią, kuriai vadovavo E. Stanevičius. Sukilimui pralaimėjus, jis pasitraukė į Prancūziją. Po sukilimo Lyduvėnų dvaras bei Padubysio palivarkas buvo rusų valdininkų nusavinti. Mirė 1855 m. Briuselyje (Belgija).