Dominikas Sutkevičius

Dominikas Sutkevičius0001_d-sutkevicius_1578044749-5cd8d05b0321d40dde7f3e69e41f25d0.jpg
Gimė 1782 m. Žemaitijoje, greičiausiai Raseinių apylinkėse. Vienuolis dominikonas. Parengė lietuvių-lenkų (apie 1835) ir lietuvių-lotynų-lenkų kalbų (apie 1848) žodynus. Žodynai nebuvo išspausdinti. Nuo 1831 m. kurį laiką gyveno Raseinių vienuolyne. Mirė 1849 m.