Petras Šniukšta

Petras Šniukšta0001_p-sniuksta_1578043920-692af92a1e7ebb9f8886d9e753791cea.jpg
Gimė 1877 m. lapkričio 12 d. Zapolskių vs., Šiluvos vlsč., Raseinių apskr. Lietuvos karo veikėjas, teisininkas. Generolas (1935). 1903 m. baigė Maskvos universiteto Teisės fakultetą. 1903-1904 m. tarnavo Rusijos imperijos kariuomenės artilerijos pulke Kaune. 1904-1907 m. prisiekusiojo advokato padėjėjas Panevėžyje ir Mintaujoje (dabar Jelgava), 1907-1915 m. dirbo Mintaujos teisme. Prasidėjus I pasauliniam karui buvo Nukentėjusiems nuo karo šelpti komiteto pirmininkas Mintaujoje, vėliau – Oriole (Rusija). 1918 m. grįžęs į Lietuvą dirbo Lietuvos Tarybos komisijoje, buvo Teisingumo departamento direktorius, Vilniaus miesto taikos teisėjas, Vyriausiojo tribunolo prokuroro padėjėjas. 1919 m. savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Armijos teismo pirmininku. 1922-1926 m. dėstė Aukštuosiuose karininkų kursuose. 1935 m. paleistas į atsargą. 1935-1936 m. Valstybės Tarybos narys. Vėliau dirbo privačiu advokatu. 1940 m. SSRS okupavus Lietuvą suimtas, kalintas Telšiuose, Kaune. 1941 m. Karo tribunolo nuteistas 10 metų lagerio ir 5 metams tremties. Išlaisvintas prasidėjus SSRS-Vokietijos karui. 1944 m. vasarą traukėsi į Vokietiją, tačiau SSRS kariuomenės atkirstas grįžo į Lietuvą. Mirė 1952 m. lapkričio 22 d. Šilutėje.