Dalia Teišerskytė

Dalia Teišerskytė0001_d-teserskyte_1578043528-56078d4b864c706df3c00f1cb76c44bd.jpg
Gimė 1944 m. lapkričio 27 d. Leonavos k., Raseinių apskr. Žurnalistė, poetė, visuomenės ir politikos veikėja. 1950-1953 m. mokėsi Kretingos vidurinėje mokykloje. 1953 m. su šeima ištremta į Sibirą. 1953-1959 m. mokėsi Rusijos Irkutsko srities Meždugrankos miškų ūkio septynmetėje mokykloje. 1959-1962 m. dirbo miškų ūkio darbininke. 1962 m. grįžo į Lietuvą. 1962-1963 m. mokėsi Mosėdžio vakarinėje mokykloje, dirbo daržininkystės ūkyje. 1963-1967 m. mokėsi Kauno technologijos technikume (dabar Kauno kolegija), spaudos technologijos kurse.
Nuo 1967 m. dirbo „Raidės" ir V. Kapsuko-Mickevičiaus spaustuvėse. 1968-1974 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, įgijo žurnalisto specialybę. 1970-1973 m. Kauno centrinio lektoriumo vadovė. 1973-1976 m. Kauno menininkų namų direktorė. Atgimimo laikotarpiu įsteigė Madų ir poezijos teatrą, laikraštį vaikams „Tukas", „Mobilinos" mokymo centrą. 1989-2000 m. UAB „Gabija" viceprezidentė. Laikraščio „Jaunystė" vyr. redaktorė, 1990-2000 m. žurnalo „Gabija" redaktorė. 2000-2016 m. kadencijų LR Seimo narė. 16 poezijos knygų, kelių šimtų tekstų estradinėms dainoms autorė.Mirė 2023 m. lapkričio 27 d., palaidota Kauno Petrašiūnų kapinių panteone.