Vladas Tiškus

Vladas Tiškus0001_v-tiskus_1578043293-05d75a5bdfa61c3da4f8e1adcc817309.jpg
Gimė 1906 m. gruodžio 5 d. Būdų vs. Betygalos vlsč., Raseinių apskr. Agronomas, visuomenės veikėjas. Mokėsi Betygalos pradžios mokykloje, Voronežo (Rusija) lietuviškoje mokykloje. 1922 m. baigė Raseinių gimnaziją. 1923 m. įstojo į Dotnuvos žemės ūkio technikumą. Jį baigęs, nuo 1927 m. rudens tęsė studijas Žemės ūkio akademijoje. 1929 m. buvo išrinktas Žemės ūkio akademijos smulkaus kredito draugijos pirmininku. 1928-1932 m. vadovavo „Jaunosios Lietuvos" korporacijai. 1931 m. gavo agronomo-ekonomisto diplomą.
1932 m. pradėjo dirbti Žemės ūkio rūmuose. 1936 m. paskelbus Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos (JŪRS) įstatymą, buvo paskirtas vyriausiuoju JŪRS vadovu, tais pačiais metais pradėjo dirbti Žemės ūkio rūmų vicedirektoriumi. Nuo 1938 m. – Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio departamento direktorius. 1940 m. sovietams okupavus Lietuvą V. Tiškus buvo atleistas iš einamų pareigų. 1940 m. buvo suimtas ir nuteistas 8 metams lagerio ir neribotam trėmimo laikui. Kalėjo Pečioros ir Krasnojarsko lageriuose. 1957 m. atleistas nuo tolesnio buvimo tremtyje. Nuo tada iki 1967 m. jis dirbo geologinės ekspedicijos ūkvedžiu-viršininko pavaduotoju ūkio reikalams. 1967 m. grįžo į Lietuvą. Apsigyveno Šiaulėnuose, Radviliškio r. Mirė 1975 m. spalio 31 d. Šiaulėnuose.