Marija Varnienė- Kuraitytė

Marija Varnienė- Kuraitytė0001_m-kuraityte_1578041321-8c2fea2799962011af51f289ef6ce044.jpg
Gimė 1886 m. rugpjūčio 26 d. Bakaičių dvare, Girkalnio vlsč., Raseinių apskr. Pedagogė, Montessori auklėjimo pradininkė Lietuvoje, Dailininko A. Varno žmona. 1906 m. Peterburge baigė Ginekologijos institutą. Gyvendama užsienyje susidomėjo žaidimų pedagogika.
1919 m. grįžo į Lietuvą. Iš pradžių dėstė pedagoginius žaidimus H. Ivanauskienės organizuotuose žaidimo aikštelių vedėjų paruošimo kursuose. 1923 m. Prahoje baigė ritminės gimnastikos kursus pagal Dalc Rose metodą. Grįžusi į Kauną įsteigė privatų vaikų darželį savo bute. 1930 m. Romoje baigė pusės metų tarptautinius Montessori kursus. 1932 m. įsteigė metinius kursus 24 klausytojoms. 1934 m. panašius kursus su savo mokine D. Petrutyte lankė Nicoje. Ten M. Montessori gerai įvertino M. Varnienės mokykloje pagamintas mokymo priemones, taip pat suteikė įgaliojimą jos pedagogiką atstovauti Lietuvoje. Grįžusi vedė kursus, seminarus tėvams.
1934 m. buvo įsteigta Lietuvos Montessori draugija. 1936 m., šios organizacijos remiama, prie savo „Vaikų namelių" M. Varnienė įsteigė pradinę mokyklą. 1937 m. dalyvavo tarptautiniame Montessori kongrese Kopenhagoje, 1939 m. M. Varnienė tobulinosi Olandijoje. Apie Montessori sistemos kilmę ir pagrindus rašė straipsnius leidiniams: „Tautos mokykla", „Vairas", „Židinys" ir kt. 1940 m. draugijos veiklą nutraukė okupacija, tačiau jos vaikų darželis veikė iki 1944 m. 1944 m. su vyru pasitraukė į Vokietiją. 1946 m. Ravensburge įsteigė vaikų namelius ir pradinę mokyklą. 1949 m. persikėlė į JAV, kur 1958 m. jos iniciatyva buvo atkurta lietuvių Montessori draugija, o po metų ji gavo draugijos įgaliojimą atstovauti Montessori metodui Amerikos lietuvių tarpe. Mirė 1982 m. spalio 10 d. Čikagoje (JAV).