Tadas Zaleskis

Tadas Zaleskis0001_a-zaleskis_1578038544-37c408dd7d2dd96693e41804bcfb8561.jpg
Gimė 1911 m. lapkričio 28 d. (naujuoju – gruodžio 11 d.) Betygalos mstl., Raseinių apskr. Ekonomistas, ekonomikos mokslų dr. (1967), doc. (1970). Kilus Pirmajam pasauliniam karui, tėvai pasitraukė į Rusijos gilumą. Į Lietuvą Zaleskiai sugrįžo apie 1920 m., apsigyveno Kaune. T. Zaleskis baigė pradžios mokyklą, „Aušros" berniukų gimnaziją ir 1936 m. – Kauno universiteto Teisės fakultetą.
Tačiau permainingi politikos vėjai sujaukė jaunojo juristo planus. Sovietinė Lietuvos vyriausybė T. Zaleskį pakvietė į Finansų ministeriją, kur iš pradžių dirbo generaliniu sekretoriumi, o vėliau, paskirtas finansų liaudies komisaro pavaduotoju. Tuo pačiu metu dėstė Vilniaus universitete. Išėjęs iš darbo ministerijoje, T. Zaleskis toliau dirbo Vilniaus universitete Ekonomikos fakulteto docentu.
Vokiečių okupacijos metais jo pareigos buvo pažemintos: dirbo vyr. asistentu. Po karo T. Zaleskis Vilniaus universitete paskiriamas dirbti docentu – katedros vedėju. Tačiau pokarinei valdžiai žmogus, mėgstąs samprotauti apie žmogaus teises, valstybės nepriklausomybę, pasirodė įtartinas. Todėl skubiai buvo sukurpta byla ir T. Zaleskis nuteisiamas 10 metų tremties. Iš tremties grįžo į savo šeimą, kuri gyveno Kaune ir represijų nebuvo paliesta.
1967 m. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto mokslo taryboje T. Zaleskis apgynė ekonomikos mokslų kandidato disertaciją. 1968 m. konkurso būdu jis tapo Vilniaus universiteto Kauno vakarinio fakulteto Finansų, kredito ir buhalterinės apskaitos katedros vedėju, 1970 m. jam patvirtinamas docento mokslinis vardas, nuo 1973 m. rugsėjo 1 d. jis katedros vedėju išrenkamas antrai penkerių metų kadencijai. Mirė 1982 m. gruodžio 23 d. Kaune.