Feliksas Stanislovas Mačianskas

Feliksas Stanislovas Mačianskas0001_f-macianskas_1576574497-cbb9072616c71e4dd258dbe3bc16887c.png

Gimė 1935m. liepos 28 d. Budraičių k., Betygalos vlsč., Raseinių apskr. Žurnalistas, redaktorius, filosofas, pedagogas 1954 m. baigė Betygalos vidurinę mokyklą. 1958 m. – Vilniaus pedagoginį institutą, studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1964 m. Maskvoje baigė Aukštąją partinę mokyklą prie SSKP CK. 1959-1962 m. ir 1964-1969 m. buvo Lietuvos televizijos ir radijo komiteto vyriausiasis redaktorius, 1969-1982 m. buvo šio komiteto pirmininko pavaduotojas televizijai. Nuo 1970 metų dėstė Vilniaus universitete. Daktaras (1970), docentas (1980). 1990 metais Vilniuje įkūrė pirmąjį Lietuvoje privatų Humanitarų licėjų. 1991-1993 m. buvo laikraščio „Lietuvos darbininkas" vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas. 1992-1993 m. - žurnalo „Lietuvos ūkis" skyriaus redaktorius. Nuo 1993 m. savaitraščio „Savininkas" skyriaus vedėjas, UAB „Aljansas" mokslinis konsultantas. Parašė ir išleido apybraižų knygas "Mintys įgauna sparnus" (1961), "Nerimstančios širdys" (1962), Žmogus be epitetų (2000), "Akys nemeluos" (2002), humoro knygą " Ar duoti durniui kelią?" (2005). Sukūrė scenarijų televizijos muzikiniams bei dokumentiniams filmams. 1976 m. buvo apdovanotas Vinco Mickevičiaus-Kapsuko premija. 1985 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio žurnalisto garbės vardas. Mirė 2017 m. gegužės 8 d. Vilniuje.