Petras Mockus

Petras Mockus0001_p-mockus_1576570317-002013c6a26c14373990d45257aa82d1.jpg

Gimė 1906 m. Kaulakių k., Raseinių apskr. Karininkas, kaimo seniūnas, šaulių būrio vadas. Partizanas nuo 1944 m. Būrio vadas. Veikė Spandotų apylinkėse. Suimtas 1945 m. Ragauskų ūkyje, kur buvo atėjęs padėti kulti linus. Nukankintas Vorkutos lageriuose 1947 m.