Fabijonas Neveravičius

Fabijonas Neveravičius0001_f-neveravicius_1576569756-380259b2a21c422ea6487b8bf06811eb.jpg

Gimė 1900 m. liepos 19 d. Pužų k., Nemakščių vlsč., Raseinių apskr. Prozininkas, vertėjas, žurnalistas. Daugiausia žinomas kaip istorinės prozos kūrėjas. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Studijavo Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultete, baigė Kauno karo mokyklą. 1919 m. Lietuvos kariuomenės savanoris, 1920-1934 m. dirbo Karo mokykloje. Dėl politinių motyvų 1934 m. paleistas į atsargą, dirbo rašytojo ir žurnalisto darbą. 1939 m. vedė Lietuvos kariuomenės įžengimo į Vilnių ir jos parado radijo laidas, dirbo Vilniaus radiofone, dalyvavo antinacinėje rezistencijoje. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, nuo 1947 m. gyveno Anglijoje. 1953-1958 m. redagavo žurnalą „Santarvė“.  Mirė 1981 m. balandžio 17 d. Londone (Anglija).