Juozas Oleškevičius

Juozas Oleškevičius0001_j-oleskevicius_1576569388-e86899da6cfc415d14c5daa212f4d3b5.jpg

Gimė 1777 m. Šiluvos mstl., Raseinių paviete. Dailininkas. Mokyklą lankė Vilniuje, kur padedamas Onos Radvilaitės Mostovskienės, 1797 m. pradėjo studijuoti Vilniaus universitete. Iš pradžių studijavo anatomiją ir fiziologiją, vėliau 1798-1802 m. piešimą ir tapybą pas Pranciškų Smuglevičių ir Joną Rustemą. 1801 m. į gabų jaunuolį dėmesį atkreipė Aleksandras Chodkevičius: iš pradžių pasikvietė jį į savo Pekalovo dvarą Voluinėje, o vėliau savo lėšomis išsiuntė toliau studijuoti į užsienį. Studijavo Paryžiaus Aukštojoje dailės mokykloje. 1812 m. Sankt Peterburge už paveikslą „Carienė Marija Fiodorovna globoja ir rūpinasi vargšais“ gavo Peterburgo dailės akademijos akademiko titulą. J. Oleškevičiaus kūryba atspindi sąsajas su prancūzų klasicizmo daile. Jo paveikslai, kuriems būdinga uždara statiška kompozicija, piešinio pirmumas prieš spalvą, glotni tapybos faktūra ir kruopštus išbaigtumas, kartais dvelkia romantine dvasia. Mirė 1830 m. spalio 5 d. Sankt Peterburge (Rusija).