Jurgis Pliateris

Jurgis Pliateris0001_j-pliateris_1576568670-d59af3d726a23c707aa343fdffde1378.jpg

Gimė 1810 m. liepos mėn. netoli Švėkšnos, Gedminaičių dvare. Lietuvos istorijos, kalbos ir kultūros tyrinėtojas. J. Pliateris iš pradžių mokėsi namuose, vėliau – Kražių gimnazijoje. Lietuviškai kalbėti išmoko dar vaikystėje. Kražiuose antroje klasėje jo korepetitoriumi tapo S. Stanevičius, kuris tuo laiku mokėsi priešpaskutinėje Kražių gimnazijos klasėje kartu su J. Pliaterio broliu. Kražių gimnaziją J. Pliateris baigė 1821 m., o 1825 m. įstojo į Vilniaus universitetą studijuoti literatūrą ir laisvuosius menus. Universitetą J. Pliateris baigė 1828 m., turėdamas 18 m. amžiaus. Iš Vilniaus J. Pliateris išvyko mokytis į Karaliaučių.

Į Lietuvą J. Pliateris sugrįžo 1831 m., pasibaigus sukilimui, ir apsigyveno Gediminaičių dvare. Kartu su juo čia įsikūrė ir S. Stanevičius. J. Pliateris rinko knygas. Yra žinoma, kad J. Pliaterio bibliotekoje buvo daugiau kaip 3000 knygų.

Apie 1834 m. J. Pliateris išrinktas Raseinių pavieto bajorų maršalka ir su S. Stanevičiumi persikėlė į Raseinius, miestą, kuris anot M. Valančiaus, „visuomet buvo didžiausias kunigaikštystės miestas, nes čia dažniausiai gyveno Žemaičių storasta, čia susirinkdavo visos kunigaikštystės diduomenė ant suėjimų arba seimų”. Į Raseinius J. Pliateris išsivežė ir savo sukauptą biblioteką. Mirė 1836 m. vasario 5 d. Raseiniuose. Palaidotas Švėkšnoje.