Antanas Pocius

Antanas Pocius0001_a-pocius_1576568585-d6fce45a7c44646bdcff59c185df57cb.jpg

Gimė g. 1934 m. gegužės 9 d. Vanagiškių k., Viduklės vlsč., Raseinių apskr. Lituanistas, kraštotyrininkas, knygų autorius, sudarytojas, redaktorius. 1944 m. baigė Viduklės pradinę mokyklą, o 1947 m. Viduklės progimnaziją. 1954 m. pradėjo studijuoti Vilniaus universiteto istorijos-filologijos fakultete, neakivaizdiniame skyriuje, dirbo pedagoginį darbą, buvo Literatūros muziejaus, o vėliau – K. Petrausko muziejaus direktoriumi. A. Pocius buvo vienas tų, kurie pirmieji pradėjo rūpintis Simono Stanevičiaus gimtosios sodybos Kanopėnuose išsaugojimu, jo iniciatyva 1989 m. įkurta Simono Stanevičiaus bendrija.