Antanas Pocius

Antanas Pocius0001_a-pocius_1576568585-d6fce45a7c44646bdcff59c185df57cb.jpg

Gimė g. 1934 m. gegužės 9 d. Vanagiškių k., Viduklės vlsč., Raseinių apskr. Lituanistas, kraštotyrininkas, knygų autorius, sudarytojas, redaktorius. 1944 m. baigė Viduklės pradinę mokyklą, o 1947 m. Viduklės progimnaziją. 1954 m. pradėjo studijuoti Vilniaus universiteto istorijos-filologijos fakultete, neakivaizdiniame skyriuje, dirbo pedagoginį darbą, buvo Literatūros muziejaus, o vėliau – K. Petrausko muziejaus direktoriumi. A. Pocius buvo vienas tų, kurie pirmieji pradėjo rūpintis Simono Stanevičiaus gimtosios sodybos Kanopėnuose išsaugojimu, jo iniciatyva 1989 m. įkurta Simono Stanevičiaus bendrija.Mirė 2023 m. balandžio 18 d. Palaidotas Viduklės kapinėse.