Dionizas Rudzinskas

Dionizas Rudzinskas0001_d-rudzinskas_1576567634-55deaf8f2956d0b9f8fc55cefb13cdb7.jpg

Gimė 1866 m. gegužės 12 d. Skapiškių k., Girkalnio vlsč., Raseinių apskr. Agronomas, nusipelnęs mokslo veikėjas, prof. (1916), vienas selekcijos pradininkų Rusijoje ir Lietuvoje. 1893 m. baigė Petrovsko žemės ūkio akademiją. Nuo 1898 m. šioje aukštojoje mokykloje dėstė, 1916-1922 m. Augalų selekcijos katedros vedėjas. 1903 m. pradėjo augalų selekcijos darbus, pirmasis Rusijoje sukūrė žieminių kviečių ir kitų augalų selekcines veisles. 1910 m. įsteigė (ir iki 1922 m. vadovavo) Maskvos žemės ūkio instituto selekcijos stotį, čia išugdė pirmuosius Rusijos augalų genetikos ir selekcijos specialistus. Organizavo pirmąsias mokslines ekspedicijas rinkti augalų genetinius išteklius. 1922 m. D. Rudzinskas grįžęs į Lietuvą Dotnuvos žemės ūkio technikume įsteigė lauko augalų selekcijos stotį ir jai vadovavo iki 1932 m. 1926-1935 m. Žemės ūkio akademijoje dėstė augalų genetiką, selekciją ir sėklininkystę. 1903-1935 m. sukūrė 40 augalų veislių ir jų linijų, paskelbė 120 mokslinio ir praktinio pobūdžio publikacijų. Mirė 1954 m. lapkričio 25 d. Ariogaloje. Palaidotas Gėlainiuose, Kėdainių r.