Bronė Rupainienė- Butrimaitė

Bronė Rupainienė- Butrimaitė0001_b-butrimaite_1576567383-818833a155dc1076b58490c101b19a45.jpg

Gimė 1905 m. spalio 14 d. Grajauskų k., Ariogalos vlsč., Kauno apskr. Poetė, tremtinė. Baigė tik pradinę lenkiškąją mokyklą Rygoje, kur šeima tuo metu gyveno. 1917 m. su šeima grįžo į Lietuvą, į tėvo tėviškę, Survilų k., netoli Butkiškės k. (Raseinių r.) 1948 m. su šeima buvo ištremta į Sibirą. 1957 m. grįžo į Lietuvą be teisės gyventi savo namuose. Visą likusį gyvenimą praleido dukros šeimoje, Panevėžyje. Rašyti pradėjo grįžusi į Lietuvą, daug eilėraščių sukūrė religine tematika. Rašė apie meilę Tėvynei, šeimai, apdainavo Dubysą ir Butkiškės bažnytėlės grožį: “Giesmę tau sudėjau“ (1992) ir „Saulėlydis“ (1998). Mirė Panevėžyje 1994 m. rugpjūčio 24 d. Jos valia ji palaidota Butkiškės parapijos kavinaitėse, greta savo vyro.