Konstantinas Algimantas Ignatavičius

Konstantinas Algimantas Ignatavičius0001_k-ignatavicius_1576499940-fbf286175c3904faf9a30fd5e186be25.jpg

Gimė 1931 m. rugpjūčio 23 d. Viduklės mstl., Raseinių apskr. Geologas, gamtos mokslų dr., doc. Požeminio vandens išteklių tyrimo pradininkas Lietuvoje. Tyrinėjo Lietuvos kvartero nuogulų hidrogeologinę sandarą, ežerų baseinus, Kauno marių krantų geologines ir hidrogeologines sąlygas, vertino požeminio vandens gamtinius išteklius. Sudarė pirmąją Lietuvos kvartero nuogulų hidrogeologinę schemą. Parašė 26 mokslinius straipsnius. Mirė 1971 sausio 13 d. Palaidotas Rokantiškių kapinėse Vilniuje.