Kęstutis Arlauskas

Kęstutis Arlauskas0001_k-arlauskas_1544015630-570e039b870833a15a2d40d96d37976d.jpg

Gimė 1935 m. kovo 4 d. Ukmergėje. Mokytojavo Raseiniuose, Lyduvėnuose. Prozininkas, publicistas. Mirė 2009 m. rugsėjo 12 d. Palaidotas Kavarsko kapinėse.